ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2006r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Składki ZUS Ubezpieczenie Zdrowotne - odliczenie

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła:

  • 8,5% podstawy wymiaru - składka za grudzień 2005r. płatna w styczniu 2006r.;
  • 8,75% podstawy wymiaru - składka za okres styczeń - listopad 2006r., płatna w okresie luty - grudzień 2006r.

Jednak odliczeniu podlega jedynie składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w 2006r. w wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy wymiaru.

Jeżeli podatnik prowadził działalność gospodarczą przez cały 2006r., deklarował do ZUS w każdym miesiącu najniższą podstawę wymiaru składek oraz opłacił całość należnych za okres 12/2005-11/2006 składek w 2006r., wówczas będzie mógł odliczyć od podatku za rok 2006 kwotę 1794,00 zł.

Odliczyć w zeznaniu rocznym można również składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w 2006r., nie więcej jednak, niż 7,75% podstawy ich wymiaru.

Dokumenty

Dowodem niezbędnym dla dokonania odliczenia są:

  • dowody wpłaty lub zaświadczenie z ZUS;
  • kwoty podane na informacjach podatkowych  PIT-11/8B oraz PIT-40A/11A.

Warunki

Odliczeniu podlegają zarówno składki zapłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i składki opłacone przez podatnika czy potrącone przez płatnika z innych tytułów (np. składki określone na PIT-11, czy PIT-8B otrzymanym od pracodawcy). Jeżeli podatnik rozlicza się również na formularzu PIT-36L (podatek liniowy z działalności gospodarczej), to bez względu na to, czy podatnik dokona odliczenia od podatku liniowego, czy obliczanego według skali, efekt będzie taki sam. Jedynie w przypadku, gdy podatek obliczony według skali, albo też według stawki liniowej będzie niższy niż składka do odliczenia, warto nadwyżkę nieodliczoną w jednym zeznaniu odliczyć w drugim.

Na przykład:
Podatek z zeznania PIT-36L wyniósł 330,00 zł, gdyż dochód okazał się niewielki. Tymczasem w ciągu roku zapłacono o wiele większą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W sumie w 2005r. możliwe jest odliczenie z tego tytułu X zł. Zatem w zeznaniu PIT-36L odliczyć należy 330,00 zł, natomiast kwotę X-330,00 zł odliczyć należy w innych zeznaniach podatkowych, np. w PIT-37. Jeżeli podatnik nie składa innych zeznań podatkowy, kwota nieodliczona przepada.

Składki możemy odliczyć w dowolnej części od dowolnego zeznania - PIT-28, 36, 36L, 37 - jednak nie można tej samej kwoty składki odliczyć dwukrotnie.

UWAGA!

W informacjach PIT-11/8B oraz PIT-40A/11A wykazywane są kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne z wyszczególnieniem na składki podlegające odliczeniu. Zatem obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu dokonać muszą jedynie osoby samodzielnie opłacające składki.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 29-05-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz