Wskaźniki

 

ZUS

Składka na Fundusz Pracy 2018

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki.

Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

  • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Jeżeli podstawa ta jest niższa – składki się nie opłaca.

W przypadku podstawy ustalenia składki na Fundusz Pracy zastosowania nie ma ograniczenie podstawy wymiaru do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Liczy się ją od pełnej wartości podstawy, niezależnie od jej wysokości.
 

 

Wysokość składki na Fundusz Pracy – przedsiębiorca opłacający składkę za siebie
(styczeń - grudzień 2018 roku)

 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki  - nowe firmy

Składka na Fundusz Pracy

65,31 zł

15,44 zł

 

 

Wysokość składki na Fundusz Pracy – przedsiębiorca opłacający składkę za siebie
(styczeń - grudzień 2017 roku)

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki  - nowe firmy

Składka na Fundusz Pracy

62,67 zł

12,86 zł

 

 

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)

 


Komentarze

Autor: Nowa (05-01-2018 15:24:17)
Temat: Składka na Fundusz Pracy
Jak to w zeznaniu rocznym odjąć, jako koszty, czy jako ZUS?
Autor: Grzegorz (23-04-2017 16:28:22)
Temat: FP udziałowca
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, od której odprowadza składkę na FP, jednocześnie będąca jedynym udziałowcem sp z oo także z tej sp. z o.o. musi opłacać FP?...pokaż całą treść
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, od której odprowadza składkę na FP, jednocześnie będąca jedynym udziałowcem sp z oo także z tej sp. z o.o. musi opłacać FP? Obowiązkowe składki na FUS: tylko działalność gospodarcza, a na FUZ - jedno i drugie. A co z FP?zwiń
Autor: Aleksandra (13-01-2016 10:16:08)
Temat: Wyliczenie składek na FP
Dzień dobry Jeśli ktoś miałby kłopoty z ustaleniem dokładnej wysokości składki na Fundusz Pracy polecam kalkulator http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-wynagrodzen, gdzie w łatwy sposób można wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia, a przede...pokaż całą treść
Dzień dobry Jeśli ktoś miałby kłopoty z ustaleniem dokładnej wysokości składki na Fundusz Pracy polecam kalkulator http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-wynagrodzen, gdzie w łatwy sposób można wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia, a przede wszystkie wszelkie niezbędne składki. Pozdrawiamzwiń
Autor: Joana (11-08-2015 21:23:38)
Temat: opłacona składka na FP przy wysokiej podstawie
witam na kodzie 0570 opłacane były składki na fundusz pracy od wysokiej podstawy przez 2 lata. Zus wydał oświadczenie, że deklarowana była podstawa preferencyjna i nie opłacano funduszu...pokaż całą treść
witam na kodzie 0570 opłacane były składki na fundusz pracy od wysokiej podstawy przez 2 lata. Zus wydał oświadczenie, że deklarowana była podstawa preferencyjna i nie opłacano funduszu pracy, co jest nieprawdą. Czy należałoby korygować kod ubezpieczenia czy Pani w zus źle interpretuje przepisy. Patrząc powyższe komentarze, to zus każe płacić FP na kodzie 0570 jak wysoka podstawa, ale później się wypierają. Proszę o poradę zwiń
Autor: Krzysztof (30-03-2015 11:10:24)
Temat: Składka na FP przy wysokiej podstawie
Dzień dobry. Czy zwolnienie z opłacania składek na FP samozatrudnionego niemającego innego tytułu do ubezpieczenia wiąże się z tytułem ubezpieczenia, czy wysokością podstawy? Chodzi mi o to,...pokaż całą treść
Dzień dobry. Czy zwolnienie z opłacania składek na FP samozatrudnionego niemającego innego tytułu do ubezpieczenia wiąże się z tytułem ubezpieczenia, czy wysokością podstawy? Chodzi mi o to, czy prowadząc działalność jako "nowa firma", (tytuł do ubezpieczenia 0570) ale deklarując podstawę wyższą niż minimalne wynagrodzenie powinienem opłacić składkę na FP, czy nie?zwiń
Autor: Ister (05-02-2015 22:27:02)
Temat: Składka na FP w miesiącu zawieszenia działalności gospodarczej
Witam. Chciałbym dowiedzieć się jak wygląda kwestia obowiązku zapłaty składki na Fundusz Pracy, jeśli nastąpiło zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca. Konkretnie - DG została zawieszona od...pokaż całą treść
Witam. Chciałbym dowiedzieć się jak wygląda kwestia obowiązku zapłaty składki na Fundusz Pracy, jeśli nastąpiło zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca. Konkretnie - DG została zawieszona od 9 stycznia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba zapłacić za cały miesiąc, natomiast na ubezpieczenia społeczne 8/31 normalnej stawki. Podstawa jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Czy w takiej sytuacji występuje zwolnienie ze składki na FP?zwiń
Autor: Zespół PIT.pl (20-08-2014 08:23:10)
Temat: do Monika
Pani Moniko, odpowiedź na Pani pytanie zostało opublikowane na stronie: http://www.pit.pl/odpowiedz/skladka-na-fundusz-pracy,39585.html...pokaż całą treść
Pani Moniko, odpowiedź na Pani pytanie zostało opublikowane na stronie: http://www.pit.pl/odpowiedz/skladka-na-fundusz-pracy,39585.html zwiń
Autor: Tomasz (19-08-2014 18:44:28)
Temat: składka na Fundusz Pracy
mam tak samo i w zusie upierają się ,że trzeba płacić :-(
Autor: Monika (08-08-2014 12:14:16)
Temat: składka na Fundusz Pracy
Witam, mam pytanie dlaczego i w jakim celu musze opłacać składkę na Fundusz Pracy jeżeli prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, nie zatrudniam pracowników i nie jestem zatrudniana na żadnych...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie dlaczego i w jakim celu musze opłacać składkę na Fundusz Pracy jeżeli prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, nie zatrudniam pracowników i nie jestem zatrudniana na żadnych umowach o prace, tudzież cywilno-pranych?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz