Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Samozatrudnienie w interpretacjach

Lokalizacja firmy w strefie ekonomicznej i poza strefą – określenie przychodów - 2014.01.31

Podatek ryczałtowy od wynagrodzeń prowizyjnych pośrednika - 2013.12.04

Czynności doradcze i analityczne Członka Zarządu - 2013.06.27

Uruchomienie kredytu a data powstania przychodu z pośrednictwa finansowegoj - 2013.05.28

Limit przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej - 2013.02.27

Wydobywanie i transport piasku oraz gruzu porozbiórkowego – stawka ryczałtu - 2013.02.22

Dowody świadczące o braku polskiej rezydencji podatkowej - 2013.02.20

Lekarz na kontrakcie a podatek liniowy - 2012.10.24

Obcokrajowiec nie zastosuje KPiR w Polsce - 2012.10.16

Oświadczenie o podatku liniowym dotyczy również dochodów w nim nie wykazanych - 2012.09.19

Sprzedaż programów komputerowych na platformach komputerowych w USA na własny rachunek - 2012.09.05

Nowy NIP po przekształceniu w sp. z o.o. - 2012.08.23

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej opodatkowane podatkiem PCC - 2012.08.17

Zmiana roku podatkowego spółki - 2012.07.24

Wynagrodzenie dyrektora spółki uzyskiwane na Cyprze zwolnione z opodatkowania w Polsce -2012.06.06

Likwidacja spółki cypryjskiej - wycena majątku - 2012.04.30

Opodatkowanie w formie karty podatkowej a montaż domofonów - 2012.04.27

Dostawa gruntów to nie działalność gospodarcza. Od sprzedaży gruntów nie ma VAT - 2012.04.10

Przychody z udziałów objętych za wkład niepieniężny o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa - 2012.03.26

Opodatkowanie ryczałtem usług zabezpieczania towarów przed transportem - 2012.02.07

Dochód akcjonariusza w postaci odsetek od udzielonych pożyczek opodatkowany 19% stawką PIT - 2012.01.30

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej
przychodem zwolnionym z opodatkowania
- 2012.01.02

Likwidacja spółki na Malcie a opodatkowanie - 2011.11.03

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w okresie zawieszenia działalności - 2011.08.31

Brak możliwości opodatkowania spółki jawnej 19% podatkiem dochodowym - 2011.07.07

Opodatkowanie ryczałtem 8,5% najmu nieruchomości po likwidacji działalności - 2011.02.07

Działalność artystyczna nierezydenta - 2011.01.28

Termin zgłoszenia powrotu z ksiąg rachunkowych do KPiR - 2011.01.27

Sprzedaż gruntów leśnych to nie działalność rolna czy sprzedaż gospodarstwa rolnego - 2011.01.21

Majątek z likwidacji spółki opodatkowany - 2011.01.19


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj