Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

Sądowe

 • DS.F_I ( 31 550B 29-01-2007 )
  DS(2A) Dane uzupełniające stron lub pełnomocników wg Dz.U.02.80.728 zał.2
 • DW2.F_I ( 42 044B 29-01-2007 )
  DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisanie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
 • DW4.F_I ( 38 152B 29-01-2007 )
  DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
 • ENA1.F_I ( 25 503B 20-10-2009 )
  PENZ zał.1 Załącznik I do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • ENA2.F_I ( 24 422B 20-10-2009 )
  PENZ zał.2 Załącznik II do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • ENZA.F_I ( 94 846B 20-10-2009 )
  PENZ Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • ENZF.F_I ( 77 198B 20-10-2009 )
  SENZ Sprzeciw do europejskiego nakazu zapłaty
 • KCZOP.F_I ( 38 963B 29-01-2008 )
  CI KRS-CZ-OPP(4) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego
 • KOPS.F_I ( 27 830B 18-10-2007 )
  Z-OPS Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KPCP.F_I ( 27 425B 18-10-2007 )
  Z-PCPR Zaświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KW1.F_I ( 136 619B 10-05-2011 )
  KRS-W1(2) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • KW21.F_I ( 52 518B 07-02-2008 )
  KRS-W21(2) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych
 • KWA.F_I ( 44 198B 10-05-2011 )
  KRS-WA(1)(MS) ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu
 • KWB.F_I ( 47 135B 01-08-2007 )
  KRS-WB(2) Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWC.F_I ( 47 071B 01-08-2007 )
  KRS-WC(2) WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWD.F_I ( 45 250B 01-08-2007 )
  KRS-WD(2) PARTNERZY
 • KWE.F_I ( 45 115B 01-08-2007 )
  KRS-WE(1)(D1R) WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWF.F_I ( 45 067B 01-08-2007 )
  KRS-WF(2) ZAŁOŻYCIELE - Załącznik do wniosku o rejestrację
 • KWG.F_I ( 44 176B 01-08-2007 )
  KRS-WG(1)(D1R) EMISJE AKCJI - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 • KWGD.F_I ( 25 522B 16-04-2009 )
  KW-WGLAD(2) Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
 • KWH.F_I ( 46 558B 10-05-2011 )
  KRS-WH(1)(D1R) SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • KWI.F_I ( 45 657B 01-08-2007 )
  KRS-WI(2) DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWJ.F_I ( 40 448B 01-08-2007 )
  KRS-WJ(1)(D1R) REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWK.F_I ( 46 979B 10-05-2011 )
  KRS-WK(1)(D1R) ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - Zał. do
 • KWK1.F_I ( 42 375B 01-08-2007 )
  KRS-WK1(1) UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Zał. do wn. o rejestrację lub o zmianę danych w rej. przeds.
 • KWL.F_I ( 42 968B 10-05-2011 )
  KRS-WL(3) PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu.
 • KWM.F_I ( 41 473B 10-05-2011 )
  KRS-WM(3) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWO.F_I ( 47 466B 10-01-2011 )
  KRS-WO(1) UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWOD.F_I ( 27 525B 08-04-2009 )
  KW-ODPIS(2) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
 • KWOPP.F_I ( 41 732B 01-08-2007 )
  KRS-W-OPP(2) DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację
 • KWU.F_I ( 55 056B 01-08-2007 )
  KRS-WU(1) CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
 • KWWPIS.F_I ( 38 516B 05-08-2011 )
  KW-WPIS(3) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • KWWU.F_I ( 29 091B 02-12-2009 )
  KW-WU(2) Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania
 • KWZAD.F_I ( 28 589B 04-08-2011 )
  KW-ZAD(3) Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
 • KWZAL.F_I ( 40 690B 04-08-2011 )
  KW-ZAL(3) Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • KX1.F_I ( 72 914B 01-06-2007 )
  KRS-X1(2) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - FUNDACJA,
 • KX2.F_I ( 77 747B 01-08-2007 )
  KRS-X2(4) Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • KZ20.F_I ( 53 007B 07-02-2008 )
  KRS-Z20(4) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ21.F_I ( 51 922B 07-02-2008 )
  KRS-Z21(2) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych org.
 • KZ40.F_I ( 55 334B 10-01-2011 )
  KRS-Z40(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ41.F_I ( 51 595B 01-08-2007 )
  KRS-Z41(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ42.F_I ( 49 883B 21-06-2007 )
  KRS-Z42(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL-ZMIANA
 • KZ61.F_I ( 107 844B 10-05-2011 )
  KRS-Z61(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ63.F_I ( 54 684B 01-08-2007 )
  KRS-Z63(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ67.F_I ( 50 086B 01-08-2007 )
  KRS-Z67(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
 • KZ68.F_I ( 50 352B 01-08-2007 )
  KRS-Z68(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
 • KZA.F_I ( 46 471B 10-05-2011 )
  KRS-ZA(1)(D1R) ZMIANA - ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZB.F_I ( 47 842B 01-08-2007 )
  KRS-ZB(2) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZC.F_I ( 53 999B 02-08-2007 )
  KRS-ZC(2) ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZD.F_I ( 48 580B 04-09-2007 )
  KRS-ZD(2) ZMIANA-PARTNERZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZE.F_I ( 44 544B 01-08-2007 )
  KRS-ZE(1)(MS) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZF.F_I ( 45 653B 01-08-2007 )
  KRS-ZF(1)(MS) ZMIANA-AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZH.F_I ( 49 398B 01-08-2007 )
  KRS-ZH(2) ZMIANA-POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI -
 • KZI.F_I ( 46 478B 01-08-2007 )
  KRS-ZI(2) ZMIANA - DYREKTORZY WYKONAWCZY -
 • KZJ.F_I ( 43 618B 10-05-2011 )
  KRS-ZJ(1)(D1R) ZMIANA - REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do
 • KZK.F_I ( 52 500B 10-05-2011 )
  KRS-ZK(1)(D1R) ZMIANA-ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
 • KZK1.F_I ( 45 639B 01-08-2007 )
  KRS-ZK1(1) ZMIANA - UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO
 • KZL.F_I ( 43 847B 10-05-2011 )
  KRS-ZL(3) ZMIANA-PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO,
 • KZLO.F_I ( 27 913B 19-10-2007 )
  Z-ZLO Zaświadczenie Zakładu Lecznictwa Odwykowego dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KZM.F_I ( 41 944B 10-05-2011 )
  KRS-ZM(3) ZMIANA-PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZN.F_I ( 41 140B 10-05-2011 )
  KRS-ZN(5) SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
 • KZOPP.F_I ( 43 471B 01-08-2007 )
  KRS-Z-OPP(2) ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację
 • KZOZ.F_I ( 27 696B 19-10-2007 )
  Z-ZOZ Zaświadczenie Zakładu Opieki Zdrowotnej dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KZP.F_I ( 46 946B 01-08-2007 )
  KRS-ZP(1)(D1R) WIERZYCIELE
 • KZR.F_I ( 48 201B 06-08-2008 )
  KRS-ZR(1)(MS) LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTAT UPADŁEGO
 • KZS.F_I ( 44 898B 10-05-2011 )
  KRS-ZS(1) ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE
 • KZU.F_I ( 50 385B 01-08-2007 )
  KRS-ZU(1) ZMIANA - CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH
 • KZY.F_I ( 40 320B 10-05-2011 )
  KRS-ZY(2) NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • MSIGM1.F_I ( 124 735B 10-02-2011 )
  MSiG-M1(2011) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • MSIGM2.F_I ( 125 947B 10-02-2011 )
  MSiG-M2(2011) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • MSIGM3.F_I ( 124 267B 10-02-2011 )
  MSiG-M3(2011) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • MSIGM4.F_I ( 124 951B 10-02-2011 )
  MSiG-M4(2011) Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy i Gospodarczy”
 • PMW.F_I ( 49 102B 29-01-2007 )
  PM (1)(MS) Pozew w postępowaniu cywilnym
  PM (1)(MS)(Duże kwoty) Pozew w postępowaniu cywilnym
 • PRPP.F_I ( 32 651B 29-01-2007 )
  FPWPP Formularz przekazania wniosku o prawo pomocy
 • PRPW.F_I ( 50 311B 10-01-2011 )
  FWPP Formularz wniosku o prawo pomocy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • RZ1.F_I ( 126 832B 10-01-2011 )
  RZ-1(2009) Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
 • RZ1A.F_I ( 110 349B 25-03-2009 )
  RZ-1A(2009) Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (sziedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • RZ2.F_I ( 130 295B 10-01-2011 )
  RZ-2(2009) Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
 • RZ2A.F_I ( 112 663B 31-03-2009 )
  RZ-2A(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • RZ3.F_I ( 119 185B 10-01-2011 )
  RZ-3(2009) Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
 • RZD.F_I ( 117 393B 21-05-2009 )
  RZ-D(2009) Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - dane o podmiotach
 • RZW.F_I ( 30 719B 31-03-2009 )
  RZ-W(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy
 • RZZ.F_I ( 116 717B 31-03-2009 )
  RZ-Z(2)(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4
 • SAPPF.F_I ( 33 230B 29-01-2007 )
  PPF Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
 • SAPPR.F_I ( 32 217B 29-01-2007 )
  PPPr Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
 • SOMA.F_I ( 28 610B 14-05-2010 )
  OŚ-MAJ K(2010) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
 • SOMB.F_I ( 111 820B 17-05-2010 )
  OŚ-MAJ A(2010) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
 • SOP.F_I ( 35 020B 29-01-2007 )
  OP(2) Odpowiedź na pozew wg Dz.U.05.80.704 zał.3
 • SPOZ.F_I ( 39 928B 29-01-2007 )
  P(2) Pozew (w postępowaniu uproszczonym) wg Dz.U.05.80.704 zał.1
 • SPW.F_I ( 38 789B 29-01-2007 )
  PW(2) Pozew wzajemny wg Dz.U.05.80.704 zał.4
 • SSP.F_I ( 35 248B 29-01-2007 )
  SP(2) Sprzeciw od wyroku zaocznego /zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty wg Dz.U.05.80.704 zał.5
 • SUIP.F_I ( 25 968B 29-01-2007 )
  MS-UIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ministerstwo Sprawiedliwości
 • SWNA.F_I ( 24 416B 29-01-2007 )
  WnNaw(2) Wniosek o wpis do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącego orzekania nawiązek
 • UIO.F_I ( 25 822B 29-01-2007 )
  UIO Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 • UIPZ.F_I ( 26 580B 29-01-2007 )
  UIPZ Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
 • WD.F_I ( 30 769B 29-01-2007 )
  WD(3) Pismo zawierające wnioski dowodowe wg Dz.U.05.80.704 zał.2
 • WNKOMP.F_I ( 30 521B 29-01-2007 )
  WnKomp Wniosek o przyznanie kompensaty

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz