Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Sądowe

 • DS.F_I ( 31 550B 29-01-2007 )
  DS(2A) Dane uzupełniające stron lub pełnomocników wg Dz.U.02.80.728 zał.2
 • DW2.F_I ( 42 044B 29-01-2007 )
  DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisanie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
 • DW4.F_I ( 38 152B 29-01-2007 )
  DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
 • ENA1.F_I ( 25 503B 20-10-2009 )
  PENZ zał.1 Załącznik I do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • ENA2.F_I ( 24 422B 20-10-2009 )
  PENZ zał.2 Załącznik II do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • ENZA.F_I ( 94 846B 20-10-2009 )
  PENZ Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • ENZF.F_I ( 77 198B 20-10-2009 )
  SENZ Sprzeciw do europejskiego nakazu zapłaty
 • KCZOP.F_I ( 38 963B 29-01-2008 )
  CI KRS-CZ-OPP(4) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego
 • KOPS.F_I ( 27 830B 18-10-2007 )
  Z-OPS Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KPCP.F_I ( 27 425B 18-10-2007 )
  Z-PCPR Zaświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KW1.F_I ( 136 619B 10-05-2011 )
  KRS-W1(2) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • KW21.F_I ( 52 518B 07-02-2008 )
  KRS-W21(2) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych
 • KWA.F_I ( 44 198B 10-05-2011 )
  KRS-WA(1)(MS) ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu
 • KWB.F_I ( 47 135B 01-08-2007 )
  KRS-WB(2) Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWC.F_I ( 47 071B 01-08-2007 )
  KRS-WC(2) WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWD.F_I ( 45 250B 01-08-2007 )
  KRS-WD(2) PARTNERZY
 • KWE.F_I ( 45 115B 01-08-2007 )
  KRS-WE(1)(D1R) WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWF.F_I ( 45 067B 01-08-2007 )
  KRS-WF(2) ZAŁOŻYCIELE - Załącznik do wniosku o rejestrację
 • KWG.F_I ( 44 176B 01-08-2007 )
  KRS-WG(1)(D1R) EMISJE AKCJI - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 • KWGD.F_I ( 25 522B 16-04-2009 )
  KW-WGLAD(2) Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
 • KWH.F_I ( 46 558B 10-05-2011 )
  KRS-WH(1)(D1R) SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • KWI.F_I ( 45 657B 01-08-2007 )
  KRS-WI(2) DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWJ.F_I ( 40 448B 01-08-2007 )
  KRS-WJ(1)(D1R) REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWK.F_I ( 46 979B 10-05-2011 )
  KRS-WK(1)(D1R) ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - Zał. do
 • KWK1.F_I ( 42 375B 01-08-2007 )
  KRS-WK1(1) UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Zał. do wn. o rejestrację lub o zmianę danych w rej. przeds.
 • KWL.F_I ( 42 968B 10-05-2011 )
  KRS-WL(3) PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu.
 • KWM.F_I ( 41 473B 10-05-2011 )
  KRS-WM(3) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWO.F_I ( 47 466B 10-01-2011 )
  KRS-WO(1) UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWOD.F_I ( 27 525B 08-04-2009 )
  KW-ODPIS(2) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
 • KWOPP.F_I ( 41 732B 01-08-2007 )
  KRS-W-OPP(2) DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację
 • KWU.F_I ( 55 056B 01-08-2007 )
  KRS-WU(1) CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
 • KWWPIS.F_I ( 38 516B 05-08-2011 )
  KW-WPIS(3) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • KWWU.F_I ( 29 091B 02-12-2009 )
  KW-WU(2) Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania
 • KWZAD.F_I ( 28 589B 04-08-2011 )
  KW-ZAD(3) Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
 • KWZAL.F_I ( 40 690B 04-08-2011 )
  KW-ZAL(3) Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • KX1.F_I ( 72 914B 01-06-2007 )
  KRS-X1(2) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - FUNDACJA,
 • KX2.F_I ( 77 747B 01-08-2007 )
  KRS-X2(4) Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • KZ20.F_I ( 53 007B 07-02-2008 )
  KRS-Z20(4) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ21.F_I ( 51 922B 07-02-2008 )
  KRS-Z21(2) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych org.
 • KZ40.F_I ( 55 334B 10-01-2011 )
  KRS-Z40(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ41.F_I ( 51 595B 01-08-2007 )
  KRS-Z41(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ42.F_I ( 49 883B 21-06-2007 )
  KRS-Z42(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL-ZMIANA
 • KZ61.F_I ( 107 844B 10-05-2011 )
  KRS-Z61(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ63.F_I ( 54 684B 01-08-2007 )
  KRS-Z63(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZ67.F_I ( 50 086B 01-08-2007 )
  KRS-Z67(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
 • KZ68.F_I ( 50 352B 01-08-2007 )
  KRS-Z68(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
 • KZA.F_I ( 46 471B 10-05-2011 )
  KRS-ZA(1)(D1R) ZMIANA - ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZB.F_I ( 47 842B 01-08-2007 )
  KRS-ZB(2) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZC.F_I ( 53 999B 02-08-2007 )
  KRS-ZC(2) ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZD.F_I ( 48 580B 04-09-2007 )
  KRS-ZD(2) ZMIANA-PARTNERZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZE.F_I ( 44 544B 01-08-2007 )
  KRS-ZE(1)(MS) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZF.F_I ( 45 653B 01-08-2007 )
  KRS-ZF(1)(MS) ZMIANA-AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZH.F_I ( 49 398B 01-08-2007 )
  KRS-ZH(2) ZMIANA-POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI -
 • KZI.F_I ( 46 478B 01-08-2007 )
  KRS-ZI(2) ZMIANA - DYREKTORZY WYKONAWCZY -
 • KZJ.F_I ( 43 618B 10-05-2011 )
  KRS-ZJ(1)(D1R) ZMIANA - REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do
 • KZK.F_I ( 52 500B 10-05-2011 )
  KRS-ZK(1)(D1R) ZMIANA-ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
 • KZK1.F_I ( 45 639B 01-08-2007 )
  KRS-ZK1(1) ZMIANA - UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO
 • KZL.F_I ( 43 847B 10-05-2011 )
  KRS-ZL(3) ZMIANA-PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO,
 • KZLO.F_I ( 27 913B 19-10-2007 )
  Z-ZLO Zaświadczenie Zakładu Lecznictwa Odwykowego dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KZM.F_I ( 41 944B 10-05-2011 )
  KRS-ZM(3) ZMIANA-PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZN.F_I ( 41 140B 10-05-2011 )
  KRS-ZN(5) SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
 • KZOPP.F_I ( 43 471B 01-08-2007 )
  KRS-Z-OPP(2) ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację
 • KZOZ.F_I ( 27 696B 19-10-2007 )
  Z-ZOZ Zaświadczenie Zakładu Opieki Zdrowotnej dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
 • KZP.F_I ( 46 946B 01-08-2007 )
  KRS-ZP(1)(D1R) WIERZYCIELE
 • KZR.F_I ( 48 201B 06-08-2008 )
  KRS-ZR(1)(MS) LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTAT UPADŁEGO
 • KZS.F_I ( 44 898B 10-05-2011 )
  KRS-ZS(1) ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE
 • KZU.F_I ( 50 385B 01-08-2007 )
  KRS-ZU(1) ZMIANA - CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH
 • KZY.F_I ( 40 320B 10-05-2011 )
  KRS-ZY(2) NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • MSIGM1.F_I ( 124 735B 10-02-2011 )
  MSiG-M1(2011) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • MSIGM2.F_I ( 125 947B 10-02-2011 )
  MSiG-M2(2011) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • MSIGM3.F_I ( 124 267B 10-02-2011 )
  MSiG-M3(2011) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • MSIGM4.F_I ( 124 951B 10-02-2011 )
  MSiG-M4(2011) Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy i Gospodarczy”
 • PMW.F_I ( 49 102B 29-01-2007 )
  PM (1)(MS) Pozew w postępowaniu cywilnym
  PM (1)(MS)(Duże kwoty) Pozew w postępowaniu cywilnym
 • PRPP.F_I ( 32 651B 29-01-2007 )
  FPWPP Formularz przekazania wniosku o prawo pomocy
 • PRPW.F_I ( 50 311B 10-01-2011 )
  FWPP Formularz wniosku o prawo pomocy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • RZ1.F_I ( 126 832B 10-01-2011 )
  RZ-1(2009) Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
 • RZ1A.F_I ( 110 349B 25-03-2009 )
  RZ-1A(2009) Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (sziedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • RZ2.F_I ( 130 295B 10-01-2011 )
  RZ-2(2009) Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
 • RZ2A.F_I ( 112 663B 31-03-2009 )
  RZ-2A(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • RZ3.F_I ( 119 185B 10-01-2011 )
  RZ-3(2009) Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
 • RZD.F_I ( 117 393B 21-05-2009 )
  RZ-D(2009) Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - dane o podmiotach
 • RZW.F_I ( 30 719B 31-03-2009 )
  RZ-W(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy
 • RZZ.F_I ( 116 717B 31-03-2009 )
  RZ-Z(2)(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4
 • SAPPF.F_I ( 33 230B 29-01-2007 )
  PPF Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
 • SAPPR.F_I ( 32 217B 29-01-2007 )
  PPPr Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
 • SOMA.F_I ( 28 610B 14-05-2010 )
  OŚ-MAJ K(2010) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
 • SOMB.F_I ( 111 820B 17-05-2010 )
  OŚ-MAJ A(2010) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
 • SOP.F_I ( 35 020B 29-01-2007 )
  OP(2) Odpowiedź na pozew wg Dz.U.05.80.704 zał.3
 • SPOZ.F_I ( 39 928B 29-01-2007 )
  P(2) Pozew (w postępowaniu uproszczonym) wg Dz.U.05.80.704 zał.1
 • SPW.F_I ( 38 789B 29-01-2007 )
  PW(2) Pozew wzajemny wg Dz.U.05.80.704 zał.4
 • SSP.F_I ( 35 248B 29-01-2007 )
  SP(2) Sprzeciw od wyroku zaocznego /zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty wg Dz.U.05.80.704 zał.5
 • SUIP.F_I ( 25 968B 29-01-2007 )
  MS-UIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ministerstwo Sprawiedliwości
 • SWNA.F_I ( 24 416B 29-01-2007 )
  WnNaw(2) Wniosek o wpis do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącego orzekania nawiązek
 • UIO.F_I ( 25 822B 29-01-2007 )
  UIO Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 • UIPZ.F_I ( 26 580B 29-01-2007 )
  UIPZ Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
 • WD.F_I ( 30 769B 29-01-2007 )
  WD(3) Pismo zawierające wnioski dowodowe wg Dz.U.05.80.704 zał.2
 • WNKOMP.F_I ( 30 521B 29-01-2007 )
  WnKomp Wniosek o przyznanie kompensaty

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.