Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

Różne

 • AGZ1.F_I ( 29 843B 29-01-2007 )
  RPAZ Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • AGZ2.F_I ( 58 396B 29-01-2007 )
  IDAZ Formularz informacji o agencji zatrudnienia
 • AGZ3.F_I ( 30 212B 29-01-2007 )
  IDAZ s1 Formularz informacji o agencji zatrudnienia - cd. str. 1
 • AGZ4.F_I ( 37 822B 29-01-2007 )
  IDAZ s2 Formularz informacji o agencji zatrudnienia - cd str. 2
 • AGZ5.F_I ( 39 358B 29-01-2007 )
  IDAZ s4 Formularz informacji o agencji zatrudnienia - cd str. 4
 • AGZ6.F_I ( 27 598B 29-01-2007 )
  RPAZ s2 Wykaz adresów wykonywania działalności do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - str. 2
 • AL01.F_I ( 33 073B 30-09-2008 )
  AL-KW(2008) Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego
 • AL02.F_I ( 26 359B 02-10-2008 )
  AL-OMD(2008) Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego
 • AL03.F_I ( 34 495B 18-09-2008 )
  AL-WOS(2008) Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • AL04.F_I ( 25 435B 12-09-2008 )
  AL-DR(2008) Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - w roku poprzedzającym okres świadczeniowy
 • AL05.F_I ( 28 727B 18-09-2008 )
  AL-DN(2008) Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • AL06.F_I ( 27 913B 18-09-2008 )
  AL-ZBE(2008) Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • AL1W.F_I ( 72 363B 06-12-2011 )
  Al-1(1) Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wg Dz.U.05.105.882
  Al-1(2) Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wg Dz.U.06.120.833
  Al-1(3) Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wg Dz.U.07.114.782
 • AL2W.F_I ( 35 902B 06-12-2011 )
  Al-2(1) Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego wg Dz.U.05.105.882
  Al-2(2) Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego wg Dz.U.06.120.883
 • BHPUSZ.F_I ( 57 229B 10-12-2007 )
  BHP Uk.Szk. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • CHSN.F_I ( 62 148B 29-01-2007 )
  KChSN Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (wg Dz.U.05.2.8)
 • CHZ1.F_I ( 55 589B 29-01-2007 )
  ChZ-z1 Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (wg Dz.U.02.132.1121 zał.1)
 • CHZ4.F_I ( 61 555B 29-01-2007 )
  ChZ-z4 Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (wg Dz.U.02.132.1121 zał.4)
 • CHZA.F_I ( 58 177B 29-01-2007 )
  ChZ-z10 Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (wg Dz.U.02.132.1121 zał.10)
 • CSZ1.F_I ( 109 947B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-1-1(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
 • CSZ2.F_I ( 109 269B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-2-1(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik chemiczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
 • CSZ4.F_I ( 57 093B 20-02-2007 )
  Cz-Szk-4 Zgłoszenie do PIP zamiaru rozpoczęcia prac z azbestem
 • CSZA.F_I ( 110 255B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-1-2(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz2
 • CSZB.F_I ( 108 106B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-1-3(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz3
 • CSZC.F_I ( 109 301B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-2-2(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - pył (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
 • CSZD.F_I ( 109 187B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-2-3(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik fizyczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
 • DEP1.F_I ( 32 287B 03-10-2007 )
  DemPoj Zaświadczenie o demontażu pojazdu
 • DEP2.F_I ( 32 345B 11-10-2007 )
  NkplPoj Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu
 • DLG.F_I ( 32 688B 20-10-2009 )
  DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
 • DML.F_I ( 28 426B 29-01-2007 )
  WPDM-Inf 2 Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego
 • DOSP.F_I ( 26 114B 17-09-2010 )
  Doch MOPS Zaświadczenie o dochodach dla MOPS
 • DPI1.F_I ( 79 075B 09-06-2008 )
  I-1 Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • DPI2.F_I ( 61 387B 30-05-2008 )
  R-1 Raport roczny z wykonania projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • DPI4.F_I ( 69 861B 30-05-2008 )
  I-2 Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
 • DPI6.F_I ( 112 094B 06-08-2008 )
  Z1 do K-1,K-2,R-1 Rozliczenie lub informacja o wysokości nakładów planowanych
 • DPI7.F_I ( 110 401B 10-07-2008 )
  Z2 do K-1,K-2,R-1 Zestawienie faktur dotyczących wykonywanych prac - zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację - załącznik do K-1, K-2, R-1
 • DW01.F_I ( 52 875B 29-01-2007 )
  DW-01 Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 • DW02.F_I ( 52 833B 29-01-2007 )
  DW-02 Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 • DW03.F_I ( 55 947B 18-10-2007 )
  DW-03(2) Wyjaśnienia poszkodowanego
 • DW04.F_I ( 56 859B 18-10-2007 )
  DW-04(2) Informacje uzyskane od świadka
 • DW05.F_I ( 57 049B 29-01-2007 )
  DW-05 Karta wypadku
 • DW06.F_I ( 53 342B 29-01-2007 )
  DW-06 Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy / z pracy
 • DW07.F_I ( 57 923B 29-01-2007 )
  DW-07 Karta wypadku w drodze do pracy / z pracy osoby zatrudnionej na umowę zlecenia
 • DW08.F_I ( 57 127B 29-01-2007 )
  DW-08 Karta wypadku w drodze do pracy / z pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę
 • DW09.F_I ( 54 962B 29-01-2007 )
  DW-09 Wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu
 • DW10.F_I ( 57 699B 06-11-2007 )
  DW-10(2) Rejestr wypadków przy pracy
 • DW11.F_I ( 107 736B 18-03-2010 )
  DW-11 Oświadczenie o trzeźwości poszkodowanego
 • DW12.F_I ( 109 423B 10-03-2010 )
  DW-12 Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 • DW13.F_I ( 109 906B 14-05-2010 )
  DW-13 Polecenie powypadkowe usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu BHP
 • DWDM.F_I ( 27 211B 29-01-2007 )
  DWDM - Deklaracja o wysokości dochodów - zał. do wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • DWL.F_I ( 61 443B 17-04-2008 )
  DWL(2007) Deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • EDG1.F_I ( 174 654B 06-12-2011 )
  CEIDG-1(wer.1.03) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • EDGMW.F_I ( 145 062B 18-11-2011 )
  CEIDG-MW(wer.1.03) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • EDGPN.F_I ( 144 192B 18-11-2011 )
  CEIDG-PN(wer.1.03) Udzielone pełnomocnictwa
 • EDGPR.F_I ( 26 706B 18-11-2011 )
  CEIDG-POPR(wer.1.03) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • EDGRB.F_I ( 142 435B 21-11-2011 )
  CEIDG-RB(wer.1.03) Informacja o rachunkach bankowych
 • EDGRD.F_I ( 134 653B 18-11-2011 )
  CEIDG-RD(wer.1.03) Wykonywana działalność gospodarcza
 • EDGSC.F_I ( 142 423B 18-11-2011 )
  CEIDG-SC(wer.1.03) Udział w spółkach cywilnych
 • ER1.F_I ( 32 502B 29-01-2007 )
  ER1 - Ewidencja przychodów (ryczałtowa) - 2 str. 40 pozycji
 • FAMA.F_I ( 47 358B 11-10-2011 )
  Fakt. Marża(3) Faktura marża
 • FAVATK.F_I ( 79 737B 11-10-2011 )
  Fakt. VAT Kor.Br(5) Faktura VAT korygująca (od brutto)
  Fakt. VAT Kor.Net(5) Faktura VAT korygująca (od netto)
 • FVAR.F_I ( 37 684B 22-04-2008 )
  Fakt. VAT RR (2) Faktura VAT RR
 • FVARK.F_I ( 37 729B 22-04-2008 )
  Fakt. VAT RR-K (1) Faktura VAT RR dotycząca umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze
 • FVATB1.F_I ( 57 366B 11-10-2011 )
  Fakt. VAT Br.(4) Faktura VAT liczona od cen brutto
 • FVATN1.F_I ( 57 559B 11-10-2011 )
  Fakt. VAT (4) Faktura VAT liczona od cen netto
 • FVATW1.F_I ( 46 789B 10-01-2011 )
  Fakt. VAT Wewn. Faktura VAT wewnętrzna WNT
 • FVATW2.F_I ( 39 099B 10-01-2011 )
  Fakt. VAT Wewn. Tr Faktura VAT wewnętrzna środka transportu
 • FVDZ.F_I ( 28 742B 22-02-2011 )
  DZ FV(2011) Dzienne zestawienie faktur VAT dla podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami
 • FVEW.F_I ( 43 798B 21-01-2011 )
  Ewid. Fakt. VAT(2011) Ewidencja faktur VAT
 • FVZA.F_I ( 41 698B 21-01-2011 )
  Ewid. Zak. VAT(2011) Ewidencja faktur zakupowych VAT
 • FVZL.F_I ( 56 974B 11-10-2011 )
  Fakt. Zal.(3) Faktura VAT zaliczkowa
 • GRA1.F_I ( 27 030B 29-01-2007 )
  GRA Zaświadczenie o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry lub zakładu wzajemnego
 • HBSW.F_I ( 109 586B 29-04-2010 )
  BHP KSW Karta szkolenia wstępnego BHP
 • IPN1.F_I ( 40 609B 29-01-2007 )
  IPN-1 - Wniosek o udostępnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiego.
 • KBP.F_I ( 45 254B 29-01-2007 )
  KBP Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
 • KIP.F_I ( 29 216B 15-05-2008 )
  KIP Karta informacyjna pojazdu
 • KPR.F_I ( 41 589B 21-05-2007 )
  KPiR(3) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • KPR2.F_I ( 38 675B 29-01-2007 )
  KPiR-R Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą
 • MTKK.F_I ( 39 593B 20-11-2007 )
  MT-KK Wniosek o wydanie karty kierowcy
 • MTKO.F_I ( 91 335B 22-11-2007 )
  MT-KO Wniosek o wydanie karty kontrolnej
 • MTKP.F_I ( 34 535B 19-11-2007 )
  MT-KP Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa
 • MTKW.F_I ( 37 603B 29-01-2008 )
  MT-KW Wniosek o wydanie karty warsztatowej
 • ODPR.F_I ( 27 028B 29-01-2007 )
  ODPR Oświadczenie dostawcy produktów rolnych dotyczące umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze (składane z pierwszą fakturą VAT RR-K)
 • ONW.F_I ( 34 162B 29-01-2007 )
  ONW Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • ONZL.F_I ( 29 160B 29-01-2007 )
  ONZL Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • OPAL.F_I ( 30 828B 29-01-2007 )
  OPL-PAL(2) Informacja w sprawie opłaty paliwowej
 • OPALZ.F_I ( 31 979B 29-01-2007 )
  OPL-PAL-ZAL(2) Załącznik do informacji w sprawie opłaty paliwowej
 • OPWP.F_I ( 61 704B 29-01-2007 )
  OPWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • OSM1.F_I ( 110 911B 13-09-2011 )
  OSM(2011) Oświadczenie o stanie majątkowym (wg Dz.U.11.27.138 z3)
 • OSOK.F_I ( 25 828B 29-01-2007 )
  Oświadczenie o kompensacie zobowiązań
 • OSOK2.F_I ( 27 960B 29-01-2007 )
  Ośw. o kompens.(A4) Oświadczenie o kompensacie zobowiązań
 • PAP.F_I ( 54 850B 19-02-2007 )
  PAP(2)(PP nr 77) Adres pomocniczy (do nadruku na oryginale)
 • PDM1.F_I ( 43 732B 22-06-2010 )
  PDM-INF Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • PGK.F_I ( 115 892B 27-11-2009 )
  PG-K(1) Wniosek o rejestrację / aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - Podmiot krajowy
 • PGZ.F_I ( 59 587B 27-11-2009 )
  PG-Z(1) Wniosek o rejestrację / aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - Podmiot zagraniczny
 • POB.F_I ( 55 286B 29-01-2007 )
  POB(PP nr 19a) Przesyłka pobraniowa (do nadruku na oryginale)
 • PPKN.F_I ( 31 526B 25-04-2008 )
  PKN Pocztowa książka nadawcza (potwierdzenie nadania przesyłki poleconej) wg ppup PP nr 1b
 • PRE1.F_I ( 25 868B 29-01-2007 )
  PRE-1 Oświadczenie podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R lub IIB-R (w transakcji jednorazowej) o ich przeznaczeniu
 • PRE2.F_I ( 25 727B 29-01-2007 )
  PRE-2 Oświadczenie podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R lub IIB-R o ich przeznaczeniu (dotyczące wszystkich transakcji przewidywanych w okresie jednego roku)
 • PRZEKAZP.F_I ( 29 961B 29-01-2007 )
  PrPo(2) Przekaz pocztowy (ppup PP nr 504a)
 • PRZEKAZT.F_I ( 28 371B 15-05-2008 )
  MDT Pocztowy przekaz telegraficzny
 • PSN.F_I ( 31 419B 31-01-2011 )
  PSN(3) Potwierdzenie salda należności lub zobowiązań
 • PTZ1.F_I ( 110 665B 20-07-2011 )
  PTZ Nr1 Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Nr 1
 • PTZ2.F_I ( 114 728B 20-07-2011 )
  PTZ Nr2 Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Nr 2
 • RA1.F_I ( 32 740B 22-04-2008 )
  RACHUNEK (bez VAT) Rachunek dla sprzedawców nie będących płatnikami VAT (8 poz.; oryg. + kopia) dla sprzedaży bez obowiązku naliczania VAT
 • RADR.F_I ( 28 040B 03-10-2007 )
  RS-ADR Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu drogowego
 • RWDK.F_I ( 27 057B 29-01-2007 )
  RWDK Wykaz dokumentów komunikacyjnych
 • RWL.F_I ( 27 343B 29-01-2007 )
  RWL Rezygnacja z wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • RWS1.F_I ( 147 313B 09-08-2011 )
  RWS-1(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I
 • RWS2.F_I ( 115 719B 09-08-2011 )
  RWS-2(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część II
 • RWS3.F_I ( 109 968B 09-08-2011 )
  RWS-3(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część III
 • RWS4.F_I ( 113 482B 09-08-2011 )
  RWS-4(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IV
 • RWS5.F_I ( 134 086B 09-08-2011 )
  RWS-5(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część V
 • RWS6.F_I ( 117 705B 09-08-2011 )
  RWS-6(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część VI
 • RWS7.F_I ( 117 913B 09-08-2011 )
  RWS-7(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII
 • RWS9.F_I ( 125 510B 09-08-2011 )
  RWS-9(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IX
 • RWSA.F_I ( 112 432B 09-08-2011 )
  RWS-10(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część X
 • RWTR.F_I ( 27 358B 15-05-2008 )
  RWTR Wykaz tablic rejestracyjnych
 • RWZ1.F_I ( 112 881B 09-08-2011 )
  RWS-1s2i3(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I, dodatkowe strony 2 i 3
 • RWZ2.F_I ( 109 490B 09-08-2011 )
  RWS-6p3-5(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I, dodatkowe punkty 3-5
 • RWZ3.F_I ( 110 751B 09-08-2011 )
  RWS-9s3(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IX dodatkowa str.3
 • RWZ4.F_I ( 111 266B 09-08-2011 )
  RWS-7s2(2011) Dodatkowa strona 2 i 3 Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII
 • SIN.F_I ( 25 379B 29-01-2007 )
  SIN Spis inwentarza (wywieszka).
 • SKMO.F_I ( 122 973B 20-10-2009 )
  SKM-O Oświadczenie instytucji kredytującej
 • SKMW.F_I ( 126 121B 20-10-2009 )
  SKM-W Wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego
 • SKMZ.F_I ( 119 819B 26-10-2009 )
  SKM-W zał. Oświadczenie o warunkach umowy ubezpieczenia do wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego
 • SLU.F_I ( 35 136B 05-10-2009 )
  SLU(4) Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • SR1.F_I ( 45 994B 17-09-2009 )
  ŚR-1(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR3.F_I ( 25 273B 29-01-2007 )
  ŚR-3(4) Oświadczenie członków rodziny, rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas.
 • SR4.F_I ( 28 769B 07-09-2009 )
  ŚR-4(6) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • SR5.F_I ( 31 707B 17-09-2009 )
  ŚR-5(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SR6.F_I ( 35 574B 17-09-2009 )
  ŚR-6(6) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • SR7.F_I ( 54 316B 03-08-2007 )
  ŚR-7(5) Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 • SRVW.F_I ( 35 405B 29-01-2007 )
  ŚR-V Dochody członków rodziny - załączniki - cz.V do ŚR-6 i ŚR-7, wypełniane przez podmiot realizujący świadczenia
  ŚR-V(2) Dochody członków rodziny - załączniki - cz.V do ŚR-6 i ŚR-7, wypełniane przez podmiot realizujący świadczenia
 • SRW.F_I ( 26 396B 29-01-2007 )
  ŚR-W Wniosek o wypłaty świadczeń na rachunek bankowy lub gotówką.
 • SRWY.F_I ( 57 756B 29-01-2007 )
  ŚR-WY Rodzinny wywiad środowiskowy
 • SSBO.F_I ( 114 212B 08-11-2011 )
  SSBO(2011) Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
 • SUKK.F_I ( 25 230B 29-01-2007 )
  Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
 • TELP.F_I ( 28 165B 29-01-2007 )
  Tel Poczt Telegram Pocztowy (ppup PP nr 74)
 • TPZ.F_I ( 27 439B 15-05-2008 )
  RTZP (D.U. 01/04/37 zał. 5) - Zawiadomienie / potwierdzenie rejestracji pojazdu
 • TR01.F_I ( 26 085B 03-04-2008 )
  TR01 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • TR02.F_I ( 27 192B 04-04-2008 )
  TR02 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
 • TR03.F_I ( 26 828B 04-04-2008 )
  TR03 Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
 • TR04.F_I ( 27 104B 03-04-2008 )
  TR04 Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego
 • UDM.F_I ( 32 907B 30-12-2009 )
  UDM(2) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • UDO.F_I ( 25 090B 29-01-2007 )
  UDO - Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
 • UDP.F_I ( 25 603B 29-01-2007 )
  UDP Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
 • UKSS.F_I ( 109 561B 25-08-2010 )
  UKSS Umowa kupna - sprzedaży samochodu
 • UMNA.F_I ( 53 782B 10-08-2010 )
  UMNA Umowa najmu
 • UOCW.F_I ( 24 791B 10-08-2010 )
  UOCW Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
 • UOPN.F_I ( 27 369B 29-01-2007 )
  UOKK-PNB Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny wg Dz.U.05.80.694
 • UP24.F_I ( 110 303B 31-08-2010 )
  PP nr 24 Potwierdzenie odbioru (PP nr 24) (do nadruku na oryginale)
 • UP42.F_I ( 109 481B 31-08-2010 )
  PP nr 42 Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP nr 42) (do nadruku na oryginale)
 • UPLW.F_I ( 26 685B 29-01-2007 )
  PNLW Potwierdzenie nadania listu wartościowego (ppup PP nr 11a)
 • UPPJ.F_I ( 24 343B 29-01-2007 )
  PeJe Pełnomocnictwo jednorazowe (ppup PP nr 87)
 • UPPP.F_I ( 31 589B 29-01-2007 )
  PePo Pełnomocnictwo pocztowe (ppup PP nr 88)
 • UPVAT.F_I ( 24 553B 29-01-2007 )
  UP VAT Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
 • WE1C.F_I ( 59 650B 29-01-2007 )
  NFZ wnE-100 Wniosek o wydanie formularza serii E100
 • WE2C.F_I ( 63 563B 29-01-2007 )
  NFZ wnE-106 Wniosek o wydanie formularza E-106, E-109, E-111
 • WE3C.F_I ( 63 593B 29-01-2007 )
  NFZ wnE-121 Wniosek o wydanie formularza E-121
 • WEDGW.F_I ( 44 127B 30-04-2009 )
  WEDG - Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
  WEDG(2) Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
  WEDG(3) Zgłoszenie podjęcia działalności (wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej)
 • WEUP.F_I ( 114 658B 10-08-2010 )
  Up EKUZ (2010) Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
 • WEUS.F_I ( 117 206B 11-02-2011 )
  Wn EKUZ zps (2011) Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • WEUT.F_I ( 123 355B 04-02-2011 )
  Wn EKUZ tur (2011) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim (wyjazd turystyczny)
 • WEUW.F_I ( 121 859B 07-02-2011 )
  Wn EKUZ sw (2011) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób z art. 2 ust.1 pkt 2,3 (świadczeniobiorca) - pobyt czasowy
 • WEUZ.F_I ( 125 713B 07-02-2011 )
  Wn EKUZ pr (2011) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego -EFTA
 • WEZK.F_I ( 113 393B 10-08-2010 )
  SKRUS (2010) Zaświadczenie o okresach podlegania i opłacenia składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w KRUS, do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • WODM.F_I ( 28 833B 29-01-2007 )
  WPDM - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • WODMI.F_I ( 27 496B 29-01-2007 )
  WPDM-Inf Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego
 • WODO1.F_I ( 25 640B 29-01-2007 )
  WPD-O1 Oświadczenie o braku praw do innego lokalu - do wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • WODO2.F_I ( 26 283B 29-01-2007 )
  WPD-O2 Oświadczenie o przekazaniu dodatku zarządcy - do wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • WPL1.F_I ( 36 467B 29-01-2007 )
  WPL-B1 Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, ubezpieczonego przebywającego na terytorium RP
 • WPL2.F_I ( 30 102B 29-01-2007 )
  WPL-B2 Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, ubezpieczonego przebywającego poza terytorium RP
 • WRA.F_I ( 60 117B 29-01-2007 )
  WRA (1) (Dz.U. 01.26.294) Wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej
 • WRB.F_I ( 27 001B 29-01-2007 )
  WRB (1) (Dz.U. 01.26.294) Wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej - Niepełnoletni pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z małżonków
 • WWDO.F_I ( 30 137B 29-01-2007 )
  WWDO - Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • ZAM.F_I ( 32 935B 22-04-2008 )
  Zamówienie
 • ZG.F_I ( 59 922B 29-01-2007 )
  Zg(2006) Karta zgłoszenia pracodawcy do Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy
 • ZJ.F_I ( 29 831B 29-01-2007 )
  Zj(2006) Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy
 • ZK1.F_I ( 28 872B 29-01-2007 )
  ZKw(2) - Zaświadczenie kwalifikacyjne stwierdzające ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych
 • ZPCW.F_I ( 47 216B 06-12-2011 )
  ZPC - Zgłoszenie pobytu czasowego.
  ZPC(2003) - Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 2 miesiące
 • ZRDO.F_I ( 34 897B 29-01-2007 )
  ZRDO Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 • ZWSW.F_I ( 43 304B 06-12-2011 )
  ZWS - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  ZWS(2003) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz