Aktualności podatkowe

Rozliczenie podatku od zarobków i dochodów z USA
(Stanach Zjednoczonych)

2015-01-20

Zarówno praca wakacyjna typu work and travel, jak i pobyt typowo w celach zarobkowych, powoduje określone konsekwencje podatkowe. Zarobki uzyskiwane wyłącznie w USA nie pozwolą pominąć rozliczania podatków w Polsce.

Polscy podatnicy pracujący w USA muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Deklarację podatkową składać będą oni co do zasady podwójnie. Po pierwsze zmuszeni będą rozliczyć się w USA, wskazując w deklaracji podatkowej tamtejsze zarobki, ulgi podatkowe i podatek do zapłaty lub nadwyżkę zaliczek nad podatkiem należnym (w wyniku czego uzyskają zwrot podatku). Niezależnie od tego obowiązku podatnik zmuszony jest dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce.

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z USA opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. 1976, nr 31, poz. 178).

 

Praca w USA a rozliczenie zarobków w Polsce
Źródło: Thinkstock

 

Wynagrodzenia pochodzące z USA rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń, o kwotę podatku zapłaconego w USA. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i USA.

 

Polski rezydent podatkowy

O ile podatnik otrzymujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady musi wszystkie swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i poza jej granicami) rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Można zatem przebywać w USA cały rok i nadal pozostawać polskim podatnikiem, a to z uwagi na to, że w Polsce występuje ośrodek interesów życiowych. Podatnik, przed wypełnieniem zeznania podatkowego zbadać powinien, czy jego sytuacja życiowa nadal wiąże go z Polską na tyle, by organy podatkowe mogły stwierdzić, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

Sytuacje szczególne regulowane są umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z USA. Do takich sytuacji szczególnych należy przypadek, gdy krajowe przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i każą mu rozliczyć się przed tamtejszym organem z całości uzyskiwanych wynagrodzeń – wówczas kraj rezydencji podatkowej określany jest na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zatem sytuacją standardową jest rozliczenie się:

  • w USA – wyłącznie z zarobków tam uzyskanych,
  • w Polsce z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń, w tym również z tych uzyskanych w USA.

 

Wynagrodzenie z umowy o pracę z USA

Za wynagrodzenie z umowy o pracę należy uznawać wszelkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z umową o pracę. Będzie to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, kwoty za godziny nadliczbowe oraz inne świadczenia pracownicze.

W stosunku do opodatkowania świadczeń z USA z umowy o pracę obowiązuje zasada proporcjonalnego odliczenia. Oznacza ona, że zarobki uzyskiwane w USA muszą zostać doliczone do krajowych zarobków podatnika i opodatkowane w Polsce. Jeżeli podatnik nie posiada żadnych dodatkowych zarobków z Polski (zarabiał wyłącznie w USA) to i tak zobowiązany jest rozliczyć się w Polsce i złożyć deklarację podatkową przed polskim urzędem skarbowym.

Polski rezydent podatkowy co do zasady:


Uwaga

Ze względu na fakt, że podatki w USA należą do stosunkowo wysokich co do zasady może się okazać, że już samo odliczenie podatku wystarczy by ograniczyć pobór polskiego podatku do zera. W takim przypadku nie będzie konieczności korzystania z ulgi abolicyjnej i zwolnień z podatku z tytułu 30% diet za podróż zagraniczną.


Przykład

W USA Polak 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie), opodatkowane stawką 43%. W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu – stawka 18%. Podatnik liczy podatek od całości zarobków według polskiej stawki podatkowej:

Podatek w Polsce = 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł [32%x (130.000-85528)] = 14839,02 + 14231,04 = 29070,06 zł.

Podatek zagraniczny do doliczenia = 43.000 zł

Ustalanie proporcji w jakiej dopuszczalne jest odliczenie podatku zagranicznego. 100.000/130.000 x 43000 = 33.076,92 zł

Podatek w Polsce wyniesie 0 zł.


Wykazywane wynagrodzenia z USA:

  • przelicza się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania wynagrodzenia (otrzymania go lub postawienia go do dyspozycji); jeżeli wynagrodzenie otrzymywane było wielokrotnie (co dwa tygodnie, co miesiąc), podatnik powinien tyle samo razy dokonać przeliczenia na złotówki,
  • o ile są to wynagrodzenia osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; są to tzw. przychody zwolnione z podatku, a w konsekwencji – nie podlegają rozliczeniu w ramach metody zwolnienia z progresją,
  • nie zmuszają po powrocie do kraju w trakcie roku do tego, by płacić zaliczki na podatek; podatnik zarabiający w USA dokonuje jedynie rocznego rozliczenia podatku.

Szczególna zasada dotyczy umów wykonywanych w USA na zasadzie oddelegowania lub delegacji służbowej, w związku z którymi wypłaty dokonuje polski pracodawca, przy założeniu, że:

  • praca za granicą nie trwa powyżej 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym i,
  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w USA, i
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w USA.

W powyższym przypadku nie ma obowiązku opłacać podatku w USA, podatek płatny jest wyłącznie w Polsce.

 

Zaliczka na podatek po powrocie do kraju

Osoba zarabiająca okresowo w USA zobowiązana jest po powrocie do Polski wpłacać zaliczkę na podatek. Termin do dokonania wpłaty to 20 dzień miesiąca następującego miesiącu, w którym doszło do powrotu do Polski. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Zasada ta dotyczy również podatników czasowo jedynie wracających do Polski (np. przerwa w pracy), którzy po okresie przerwy wracają i ponownie pracują w tym kraju. Zaliczki opłaca się stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę - 18%. Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania oraz zapłaconych w danym miesiącu składek ZUS. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może dobrowolnie stosować wyższą stawkę podatkową – 32%. Kwotę zaliczki zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wynagrodzenie z umowy zlecenie, dzieło z USA

Zasady opodatkowania są podobne, jak w przypadku umowy o pracę. Przychodu nie obniża się o wartość diet zagranicznych, te zwolnione są wyłącznie w przypadku umów o pracę. Zlecenia wykonywane z terytorium Rzeczpospolitej na rzecz zleceniobiorców w USA podlegają natomiast rozliczeniu w Polsce. Pensje, płace i podobne wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana w USA. Stąd gdy po ewentualnym zawarciu umowy zlecenie z USA firmą zlecone prace będą wykonywane tylko na terenie Polski, dochody uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane tylko w Polsce. Na amerykańskim zleceniodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Uzyskując dochody z umowy zlecenia bez pośrednictwa płatnika polski zleceniobiorca sam rozlicza zaliczki na podatek - 18% dochodu.


Zarabiałeś w innym kraju? Śledź aktualności na portalu PIT.pl

Śledź aktualności pojawiające się na portalu PIT.pl. W następnym tygodniu dowiesz się, jak rozliczać w Polsce wynagrodzenia otrzymywane z Hiszpanii.

 

Piotr Szulczewski,
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Agnieszka (10-12-2017 18:36:51)
Temat: Emerytury amerykanskie
jestem polakiem na emeryturze. Poznalem amerykanską emerytke mieszkajaca w chicago. Chcemy się pobrać, czy w tym przypadku jako mezowi przysluguje mi emerytura amerykanska proszę o komentarz
Autor: asdf (19-11-2017 06:19:08)
Temat: podatki
jss, HAHAHA, z USA trafnie to okreslili. przy moich obecnych dochodach place 14.5% podatku. Nie mam pojecia skad te 43% sie wzielo. obliczylem na brudno ile bede musial...pokaż całą treść
jss, HAHAHA, z USA trafnie to okreslili. przy moich obecnych dochodach place 14.5% podatku. Nie mam pojecia skad te 43% sie wzielo. obliczylem na brudno ile bede musial doplacic wedlug umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania wyszlo prawie drugie tyle: 12.1% ktore bede musial odprowadzic dla urzedu skarbowego nadomiar 14.5% odprowadzonych w stanach zjednoczonychzwiń
Autor: Marysia - emerytka (06-12-2016 18:12:14)
Temat: reemigranci
To czy Polska pobiera podatek np.od emeryta , który chce resztę życia spędzić w swoim kraju zależy tylko od Polski. Umowa między Polską a USA z 1974r....pokaż całą treść
To czy Polska pobiera podatek np.od emeryta , który chce resztę życia spędzić w swoim kraju zależy tylko od Polski. Umowa między Polską a USA z 1974r. mówi : "Polska może" a więc nie musi. Czy nie wystarczył by tylko podatek VAT 23 % ? zwiń
Autor: maciek (05-12-2016 15:45:55)
Temat: work and travel
Czy może ktoś jedzie na Work and Travel z firmą OneGlobe Travel? Czy taki wyjazd się opłaca czy zje mi trzy razy tyle kasy co wpłynie? Jakieś...pokaż całą treść
Czy może ktoś jedzie na Work and Travel z firmą OneGlobe Travel? Czy taki wyjazd się opłaca czy zje mi trzy razy tyle kasy co wpłynie? Jakieś doświadczenia?zwiń
Autor: Jas (07-06-2016 17:57:25)
Temat: Podatek w USA 20%?
Jestem marynarzem i pracuje od 6 miesięcy na wodach USA zostało mi potrącone z wypłaty 20% ? Czy jest to do odzyskania i czemu aż 20%? Jest...pokaż całą treść
Jestem marynarzem i pracuje od 6 miesięcy na wodach USA zostało mi potrącone z wypłaty 20% ? Czy jest to do odzyskania i czemu aż 20%? Jest to dla mnie nowa sytuacja i nie bardzo wiem jak sie za to zabrać ;( zwiń
Autor: retro (09-04-2016 14:02:35)
Temat: podwjne obywatelstwo
A jak wygląda sytuacja, kiedy ma sie podwójne obywatelstwo? Gdzie jest centrum interesów życiowych, jeśli posiada się domy i tu, i tam, a dzieci (również z podwójnym...pokaż całą treść
A jak wygląda sytuacja, kiedy ma sie podwójne obywatelstwo? Gdzie jest centrum interesów życiowych, jeśli posiada się domy i tu, i tam, a dzieci (również z podwójnym obywatelstwem) chodzą w W-wie do amerykańskiej szkoły? Rodzice pracują w W-wie, w firmie polskiej, ale zależnej od firmy - matki z USA.zwiń
Autor: Tomasz Łasica (06-03-2016 04:26:24)
Temat: A co z nierezydentami ?
W akapicie "Polski Rezydent Podatkowy" wypadałoby skomentować sytuację, w której obywatel Polski zarabiając w USA przeniósł tam swoje centrum interesów życiowych. Dziękuję, Tomek Łasica...pokaż całą treść
W akapicie "Polski Rezydent Podatkowy" wypadałoby skomentować sytuację, w której obywatel Polski zarabiając w USA przeniósł tam swoje centrum interesów życiowych. Dziękuję, Tomek Łasica zwiń
Autor: Ewa (24-02-2016 19:35:17)
Temat: praca zdalna
Czy można wykonywać zlecenia dla firmy w Stanach będąc na terenie Polski, a nie posiadając wizy pracowniczej?
Autor: TP (05-02-2016 00:48:25)
Temat: Re: kto
@HAHAHA: w pewnych sytuacjach to sie oplaca - nie zapłacisz podatku za zarobki w Polsce jeśli miales dochód zarowno w USA jaki w Polsce w danym...pokaż całą treść
@HAHAHA: w pewnych sytuacjach to sie oplaca - nie zapłacisz podatku za zarobki w Polsce jeśli miales dochód zarowno w USA jaki w Polsce w danym roku, oczywiście zakladając, że zapłaciłeś podatki w USA i nie wyjechałeś tam na stałe tylko na częsć roku ;)zwiń
Autor: Dorota_Z_Wrocławia (27-01-2016 14:26:44)
Temat: Work & Travel / Camp Leaders
czy powyższy atrykuł dotyczy również studentów którzy brali udział w programie work & travel?...pokaż całą treść
czy powyższy atrykuł dotyczy również studentów którzy brali udział w programie work & travel? zwiń
Autor: Kamil (11-03-2015 16:24:57)
Temat: podatek w polsce
A co w przypadku jak w danym roku podatkowym pracowałem 10 miesięcy w Polsce a potem zmienilem miejsce zamieszkania na stałe i 2 miesiące pracowałem w USA?...pokaż całą treść
A co w przypadku jak w danym roku podatkowym pracowałem 10 miesięcy w Polsce a potem zmienilem miejsce zamieszkania na stałe i 2 miesiące pracowałem w USA? Wg prawa podatkowego musze się rozliczyć w PL więc przydadzą mi się te obliczeniazwiń
Autor: z USA (04-03-2015 14:35:56)
Temat: stawki opodatkowania
cytat: "Ze względu na fakt, że podatki w USA należą do stosunkowo wysokich co do zasady może się okazać, że już samo odliczenie podatku wystarczy by ograniczyć pobór...pokaż całą treść
cytat: "Ze względu na fakt, że podatki w USA należą do stosunkowo wysokich co do zasady może się okazać, że już samo odliczenie podatku wystarczy by ograniczyć pobór polskiego podatku do zera. W takim przypadku nie będzie konieczności korzystania z ulgi abolicyjnej i zwolnień z podatku z tytułu 30% diet za podróż zagraniczną. Przykład W USA Polak 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie), opodatkowane stawką 43%. W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu – stawka 18%. Podatnik liczy podatek od całości zarobków według polskiej stawki podatkowej:" To jest kompletna bzdura. Skad to 43% sie wzielo? Przy takim dochodzie w USA podatek by byl na wysokosci kilkunastu procent.zwiń
Autor: HAHAHA (20-01-2015 21:22:40)
Temat: kto
Kto normalny po wyjeździe do USA płaci podatki w Polsce i składa tutaj zeznania? Czy Pana szanownego autora głowa boli?...pokaż całą treść
Kto normalny po wyjeździe do USA płaci podatki w Polsce i składa tutaj zeznania? Czy Pana szanownego autora głowa boli? zwiń
Autor: jss (20-01-2015 17:03:45)
Temat: szalony redaktor
ten pan nigdy je byl w usa nie wie i nie zna tego kraju ale wie jak opodatkowac ludzi ktorzy nie chca placic na niego podatkow -...pokaż całą treść
ten pan nigdy je byl w usa nie wie i nie zna tego kraju ale wie jak opodatkowac ludzi ktorzy nie chca placic na niego podatkow - natepny wariat zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz