ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2006r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Wybór deklaracji

W zależności od rodzaju osiągniętych dochodów podatnik mógł być zobowiązany do złożenia za rok 2006 nawet trzech zeznań podatkowych.  Zeznanie należało złożyć do 30 kwietnia 2007r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT.38) lub do 31 stycznia 2007r. (PIT-16A, PIT-28). Jeżeli chciałbyś złożyć korektę swojego zeznania możesz pobrać archiwalne formularze PIT lub przeczytaj jak to zrobić.

Dochód po dokonaniu odliczeń podlegał opodatkowaniu według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  37’024 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37’024 zł 74’048 zł 6’504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37’024 zł
74’048 zł   17’611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74’048 zł

Obowiązywały koszty uzyskania:

Podatnik Limit roczny kosztów

Pracownik miejscowy

1’227 zł z jednej umowy
1’840 zł 77 gr z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

1’533 zł 84 gr z jednej umowy 2’300 zł 94 gr z wielu umów

Członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; uzyskujący przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze, uzyskujący przychody związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych.

1’227 zł z jednej umowy
1’840 zł 77 gr z wielu umów

Od dochodu można było odliczyć:

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit
Ulga na prywatny internet 760 zł
Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników 2’280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2’280 zł
Leki zalecone przez specjalistę Nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego 2’280 zł
Ulga dla opiekuna – limit dochodu niepełnosprawnego 9’120 zł
Darowizny na cele publiczne dla organizacji poż. publ.

6% dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła Bez limitu
Odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe Odsetki od kwoty 189’000 zł
Sponsoring sportowy NOWOŚĆ 10% dochodu
Nowe technologie NOWOŚĆ 50% wydatków
Kontynuujący
sprzed 1997
Duża ulga budowlana, ulga remontowa, systematyczne oszczędzanie, wynajem – kontynuacja odliczeń Niezrealizowane ulgi wykazane w zeznaniu za 2005r.

Od podatku można było odliczyć:

Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% podstawy wymiaru
Ulga uczniowska Kwota wg decyzji
Ulga na pomoc domową i opiekunkę do dzieci NOWOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne
osoby zatrudnionej
opłacone przez płatnika
Kontynuujący sprzed 2002r. - duża ulga budowlana Niezrealizowane ulgi
wykazane w zeznaniu za 2005r.
sprzed 2002r. - kasa mieszkaniowa 30% wydatków
nie więcej niż 11'340zł
sprzed 2006r. - ulga remontowa Niezrealizowane ulgi
wykazane w zeznaniu za 2005r.

 

Maksymalne odliczane wydatki
Ulga uczniowska Nauka do 24 m-cy 4'852,51 zł
Nauka pow. 24 m-cy 8'087,52 zł

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 04-12-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz