Podatek liniowy

Działy specjalne produkcji rolnej

Z rozliczenia podatkiem liniowym skorzystać mogą również podatnicy, którzy rozliczają przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej. Wyboru podatku liniowego dokonać mogą wyłącznie ci podatnicy, którzy do działów specjalnych stosują księgi rachunkowe, a zatem nie rozliczają się na zasadach ryczałtu (określony podatek od określonej wielkości produkcji rolnej), wskazanego w zał. nr 2 do ustawy o PIT.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy o wyborze tego sposobu opodatkowania. W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w termin ten wynosi 7 dni od rozpoczęcia takiej działalności. Niedopełnienie terminu powoduje pozbawienie prawa rozliczeń na zasadach liniowych. Termin ten, jako wynikający z prawa materialnego nie podlega wzruszeniu, nie ma możliwości wzruszyć go powołując się np. na niewiedzę, chorobę czy inne przyczyny niezależne od podatnika.

Wybór dotyczy zarówno prowadzenia działów specjalnych osobiście, jak również w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. cywilnej czy jawnej). Wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-06-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz