Pytania czytelników:

Składki ZUS – łącznie praca i działalność

Często zatrudnieni na umowę o pracę decydują się dodatkowo zarobkować otwierając własną działalność. Okazuje się, że jest to optymalna forma eliminowania podwójnych składek ZUS opłacanych z tytułu prowadzonej działalności.

Dla celów składek ZUS oraz składek zdrowotnych przedsiębiorca musi być zarejestrowany z obu tytułów – czyli z racji prowadzenia działalności oraz w związku z umową o pracę. Dla celów ZUS przedsiębiorca rozpoczynając prowadzenie firmy wybierze kod 05 10 – czyli opłacanie składek ubezpieczeniowych.

Niemniej faktycznie składki opłaci za niego pracodawca i tylko z tytułu przychodów z umowy o pracę. Warunkiem jest jednak, że zarobki z tytułu umowy o pracę wynoszą co najmniej tyle co kwota minimalnego wynagrodzenia.

A zatem z tytułu działalności przedsiębiorca nie płaci składek ZUS. Opłaci on jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne – czyli na chwilę obecną 243,39 zł. W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się bowiem zasadę opłacania ich z każdego tytułu, niezależnie od tego ile występuje podstaw ubezpieczenia (w tym przypadku taką podstawę stanowi zarówno praca, jak i działalność gospodarcza).

Gdyby zdarzyło się, że wynagrodzenie z umowy o pracę ustalane jest proporcjonalnie do czasu przepracowanego w danym miesiącu (praca na część etatu) a uzyskana kwota jest niższa od wynagrodzenia minimalnego – składki ZUS przedsiębiorca płaci już z obu tytułów – ze stosunku pracy i z działalności. Podobnie z obu tytułów będzie opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Pracuję na etacie i dodatkowo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego czasu płaciłam tylko ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ moja płaca wynosiła powyżej najniższego wynagrodzenia. Czy w tym roku nadal jest ta zasada utrzymana? Minimalna płaca w 2011 r. to 1386 zł. Czy nadal nie muszę płacić składki emerytalnej?

Tak, zasada się nie zmieniła. Przy założeniu, że nadal uzyskuje Pani co najmniej najniższe wynagrodzenie - ma Pani prawo opłacać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA

Inna jest zasada ustalania podstawy składek ZUS w przypadku zbiegu z tytułu umowy o pracę i z działalności, a inaczej jeśli podstawę tę stanowi umowa zlecenie, dzieło, praca nakładcza, emerytura, renta itd. We wszystkich tych przypadkach należy sprawdzić, czy zbieg podstaw pozwoli wyeliminować obowiązek płacenia składek ubezpieczeniowych.

 

Piotr Szulczewski

22-06-2011