Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

zakup programu za granicą

Czy dokonując nabycia licencji na korzystanie z programu komputerowego od podatnika z Niemiec muszę być zarejestrowany jako podatnik VAT UE?

Data: 05.01.2007

Co mogę wpisać w koszty prowadzenia działalności

Skoro w ewidencji jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest mój adres domowy, to czy muszę opłacać większy podatek od nieruchomości dotyczącej części którą zajmuję na działalność, mimo iż opłat podatkowych (od nieruchomości) nie ujmuję w koszty? Nie...

Data: 20.07.2009

sprzedaż licencji do artykułu

Czy w przypadku sprzedaży licencji do artykułu, podmiotowi z Wielkiej Brytanii istnieje obowiązek opłacenia dodatkowego podatku z tego tytułu np. w wysokości określonej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania? Czy sprzedawca staje się płatnikiem w/w podatku? Jestem osobą fizyczną prowadzącą...

Data: 14.05.2008

usługa - program komputerowy przez Internet

Czy zakup oprogramowania komputerowego na terenie Unii europejskiej jest \"importem usług\" czy \"Zakupem WNT\" . Całość transakcji odbywa się online bez fizycznej dostawy nośnika do Polski. Jako wynik transakcji otrzymuje link do klucza który aktywuje produkt. Zakupione bezpośrednio od producenta...

Data: 18.03.2008

Metoda kasowa KPiR a rezygnacja z metody kasowej VAT

Czy poprawne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów metodą kasową (ewidencja w dacie faktury kosztu/przychodu) a w ewidencji VAT rezygnacja z metody kasowej (ewidencja VAT naliczony i należny również w dacie faktury)? Zwątpiłam bo w sumie oba działania bazują na...

Data: 08.07.2009

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Czy pożyczka wzięta na firmę (jestem podatnikiem VAT czynnym) od osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności gospodarczej) będzie opodatkowana PCC, jeśli pożyczka ma zostać w całości przez firmę wykorzystana na rozpoczęcie działalności?

Data: 05.03.2010

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności

W grudniu 2008 r. zgłosiłem w Urzędzie Skarbowym umowę dotycząca spółki cywilnej. Wystąpiłem o nadanie spółce jej NIP. W tym miesiącu wydzierżawiłem lokal na działalność - poniosłem koszty remontu. Spółka zaczęła działalność w styczniu 2009 r. Czy poniesione koszty...

Data: 26.01.2009

Rencista osiąga wiek emerytalny

Sprawa dotyczy osoby, która przez 26 lat pracowała uzyskując lata składkowe, następnie z uwagi na wystąpienie choroby uniemożliwiającej dalszą pracę przez kolejne 16 lat przebywał na rencie. pytanie: czy lata na rencie to lata nieskładkowe oraz czy można obliczyć emeryturę...

Data: 10.07.2008

Nie było potrącenia kosztów uzyskania

W zeszłym roku zatrudniałem pracownika na umowę o pracę. Teraz zauważyłem błąd w obliczeniu wypłaty za miesiąc sierpień 2009 r., gdzie nie zostały potrącone koszty uzyskania przychodu 139,06 zł. Spowodowało to wypłatę mniejszego wynagrodzenia oraz potrącenie wyższej zaliczki na podatek....

Data: 29.01.2010

Dochody uzyskane za granicą

W ubiegłym roku przepracowałem 8 miesiecy w Polsce a 4 w Danii. Czy w zalaczniku PIT/ZG nalezy wpisać przychód uzyskany za granicą brutto czy przychód uzyskany za granicą brutto pomniejszony o kwotę należnych diet?

Data: 04.12.2007