Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

Składka na Fundusz Pracy

Prowadzę działalność i zatrudniłem jedną osobę na umowę zlecenie z wynagrodzeniem przekraczającym najniższą płacę. Czy składkę na Fundusz Pracy (2,45%) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%) będę płacił dopiero gdy zatrudnię drugą osobę i wówczas za obie te osoby?

Data: 10.02.2009

Renta rodzinna a PIT-37

W sierpniu 2011 roku przyznano mi rentę rodzinną po zmarłej żonie. Czy powinienem wliczyć ją w dochód czy nie (PIT-37)?

Data: 11.10.2012

Rachunek za leki - na kogo?

Pytanie 5048 brzmi: \"Kupuję leki mojej mamie, która ma I grupę inwalidzką i jest na moim utrzymaniu. Czy rachunki za leki powinny być wystawione na adres i nazwisko osoby niepełnosprawnej czy osoby, która ma niepełnosprawnego na utrzymaniu?\" Odpowiedź Państwa jest...

Data: 22.02.2008

Składki ZUS - rencista

Chcę zatrudnić na umowę zlecenie osobę, która pobiera rentę, wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem wyższym niż wynagrodzenie minimalne. Jakie składki muszę opłacać od takiego zleceniobiorcy?

Data: 08.09.2009

Spółka cywilna a majątek trwały

Żona z mężem ma spółkę cywilną (nie posiadają rozdzielności majątkowej). Ze względu na przepisy podatkowe (zmniejszenie stawki VAT) mąż zakłada indywidualną działalność gospodarczą jednocześnie nie likwidując spółki cywilnej z żoną. Do wykonywania swojej działalności gospodarczej mąż potrzebuje część środków trwałych...

Data: 21.07.2008

Darowizna środków zgromadzonych na kasie mieszkaniowej

Czy w przypadku darowizny środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej obdarowany (I grupa pokrewieństwa) jest zobowiązany do wydatkowania tych środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych? Czy może wykorzystać je na dowolny cel bez konieczności zapłaty podatku?

Data: 18.07.2014

Ulga mieszkaniowa do 2007

Na zakup mieszkania pożyczyłam pieniądze od osoby fizycznej. Pożyczka precyzuje, iż została uczyniona na zakup tego mieszkania. Po sprzedaży mieszkania pożyczka została spłacona. Pożyczka została na czas zarejestrowana w US i opłacona. Wszystkie transakcje przechodziły przelewami przez konta. Czy mogę...

Data: 16.12.2008

renta dożywotnia a ubezpieczenie zdrowotne

Renta dożywotnia za przeniesienie prawa własności budynku użytkowego . Rentę płacę mojej ciotce która przeniosła prawo własności na mnie w zamian za rentę dożywotnią w kwocie 1400 zł miesięcznie. Od tej kwoty ciotka płaci podatek dochodowy dla osób fizycznych. Do...

Data: 14.05.2008

separacja a zameldowanie małżonków przez 12 miesięcy

Jeśli małżonkowie są w orzeczonej przez sąd separacji to czy wystarczy, aby tylko jeden małżonek spełnił wymóg 12 miesięcznego zameldowania w celu skorzystania z ulgi?

Data: 03.04.2007

Podwójne rozliczenie kwoty wolnej od podatku

Od 2010 roku jestem zatrudniona i jednocześnie pobieram rentę z ZUS. Właśnie dokonałam rocznego rozliczenia PIT za 2012 rok. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że w roku bieżącym powinnam zwrócić US kwotę ponad 400 zł. Moje zdziwienie jest o...

Data: 02.04.2013