Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

Dotacja do wynagrodzeń

Otrzymaliśmy dotację - zwrot wynagrodzeń związanych ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Data: 02.11.2006

bilety

czy w tym roku można też odliczyć bilety miesięczne od podatku?

Data: 26.03.2007

Ilość dni urlopu

Jak policzyć ilość dni wykorzystanego urlopu w przypadku tygodnia, w którym święto występuje w sobotę i pracodawca jest obowiązany oddać ten dzień pracownikom (np. 24 grudnia 2009 r. za 26 grudnia 2009 r.). Jeżeli pracownik wypisał urlop od 21...

Data: 01.02.2010

Jak zaksiegować dowód wewnętrzny sprzedaży

Czy wystawiony dowód wewnętrzny w danym dniu należy bezzwłocznie wprowadzić do PKPiR i czy należy podać dane kontrahenta np. usługobiorcy z opisem rodzaju usługi, czy wystarczy wprowadzić kwotę i opisać że jest to sprzedaż niefakturowana?

Data: 17.02.2009

Korekta kosztów w KPiR

W lutym nabyłam zestaw komputerowy wraz z monitorem, komputer dostarczono – zapłaciłam za ten komputer, sprawnie działa a monitor, który był wyszczególniony na fakturze zakupu nie dotarł (skończył się w magazynie) za niego nie zapłaciłam. Dopiero w kwietniu wystawiono fakturę...

Data: 08.06.2010

motocykl w firmie

Czy istnieje możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów amortyzacji motocykla używanego sezonowo ?

Data: 06.01.2007

Amortyzacja środków trwałych

Czy zaliczyłam prawidłowo w koszty środki trwałe w 2008 roku. W 2007 roku nasza firma (budowlana) była na ryczałcie. Dopiero od października 2008 roku przeszliśmy na podatkową książkę przychodów i rozchodów. W miesiącu październiku kupiliśmy maszynę budowlaną - giętarkę do...

Data: 04.03.2009

Sponsoring w stowarzyszeniu

Firma kupuje dla stowarzyszenia ring bokserski. Jak go zaksięgować w stowarzyszeniu? Czy będzie on przychodem do opodatkowania? Jak to powinno wyglądać w księgach rachunkowych?

Data: 16.02.2010

Koszty przed rozpoczęciem działalności

Spółka z o.o. zawarła akt notarialny w październiku 2008 r., zgłoszenie do NIP i VAT jest od dnia 1 grudnia 2008 r. W październiku i listopadzie ponosiła koszty związane z zawarciem umowy spółki, zgłoszeniami do KRS, VAT itp. Czy...

Data: 01.12.2008

Koszt i odliczanie VAT na podstawie paragonów fiskalnych

Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych na podstawie paragonu z kasy fiskalnej? Czy paragon fiskalny może być dowodem księgowym i na jego podstawie można odliczać VAT? Chodzi o takie wydatki jak opłata za przejazd autostradami, opłata za przejazd...

Data: 14.10.2009