Drukuj

Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna INITIUM.

e-porady

Najczęściej czytane - ranking

Deklaracja PIT od sprzedaży majątku trwałego.

W jakiej deklaracji podatkowej, ewentualnie w jakim zeznaniu powinienem ująć dochód uzyskany ze sprzedaży majątku trwałego przekazanego na potrzeby własne, kiedy sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 lat od daty wycofania majątku z ewidencji?

Data: 26.01.2007

Odsetki od kredytu

Czy zapomniane (nie ujęte wcześniej w kosztach) odsetki od kredytu przedsiębiorcy na samochód ciężarowy można za miesiące od lipca do listopada ująć łącznie w kosztach uzyskania przychodu w listopadzie? Prowadzę PKPiR (kasowo).

Data: 04.11.2008

najem w działalności gospodarczej

Czy najem zgłoszony do działalności gospodarczej oznacza, że wynajmowany budynek musi być wpisany do środków trwałych?

Data: 24.01.2007

Rozliczenie kwartalne VAT

Na jaki okres wybiera się sposób rozliczenia VAT (żona i mąż lub tylko jedno z nich)? Czy można wybrany sposób zmienić np. w kolejnym roku?

Data: 03.02.2009

Zamortyzowany samochów a odliczony VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR,VAT). Zamierzam sprzedać samochód osobowy, zakupiony w salonie w 1998 r. w całości zamortyzowany. VAT został odliczony proporcjonalnie do wysokości 10.000 euro wartości samochodu. Jak (ewentualnie) rozliczyć podatek VAT odliczony przy zakupie?

Data: 02.12.2008

Amortyzacja jednorazowa - s.c. i jednoosobowa

Od 5 lat prowadzę działalność gospodarczą w formie s.c. Ponadto od 2006 r. prowadzę dodatkowo działalność jednoosobową (obydwie firmy mali podatnicy). W roku 2007 i 2008 skorzystałem z amortyzacji jednorazowej zarówno w s.c. jak i w działalności jednoosobowej. Moim zdaniem...

Data: 04.05.2009

okulary w kosztach

Prowadzę działalność gospodarczą, książka przychodów i rozchodów oraz jestem vatowcem, posiadam dwa komputery w firmie, zatrudniam 4 pracowników. Czy mogę wrzucić w koszty oraz odliczyć vat, za okulary do komputera? Faktura brzmi następująco poz.1 oprawki 200,- poz.2 szkła korekcyjne...

Data: 19.01.2007

Podatek od zbycia papierów wartościowych i umowa o pracę

Czy mogę składać osobno PIT-38 i PIT-37 w rozliczeniu rocznym, czy może mam uwzględnić dochody z giełdy razem z dochodami z umowy o pracę?

Data: 27.03.2007

amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

29.09. 2006 roku wykonaliśmy remont posadzki betonowej na kwotę 32 677,31 w wynajmowanym budynku gdzie założyliśmy, że okres używania jej przez naszą firmę będzie krótszy niż rok więc cała kwota została zaliczona w koszty ale wyprowadziliśmy się...

Data: 21.04.2008

obraz w gabinecie

Czy zakup obrazu mogę zaliczyć do kosztow uzyskania przychodu - obraz powiesimy w moim gabinecie?

Data: 14.01.2007