Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

Podatek od akcji pracowniczych

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności a uzyskująca dochód ze zbycia akcji pracowniczych za granicą musi składać PIT-36 plus załącznik PIT/ZG. Płatnik mieszka w Polsce. Spółka z o.o. ma siedzibę w Polsce i udostępnia akcje pracownikom z upustem15%. Czy pracownik...

Data: 04.03.2014

Prawo do zachowku

Czy do mieszkania przekazanego za życia w darowiźnie (za opiekę) po śmierci darczyńcy pozostała rodzina ma prawo do zachowku od tego mieszkania?

Data: 25.11.2010

Rozpoznanie przychodu

Prowadzę KPiR i jestem podatnikiem VAT. W którym miesiącu powinienem zaksięgować przychód oraz rozliczyć VAT, jeśli wystawiam fakturę za usługę pośrednictwa w sprzedaży 15 dnia następnego miesiąca (np. 15 stycznia wystawiam fakturę za usługi zebrane w grudniu)? Nie mogę wcześniej...

Data: 07.02.2009

Pożyczka wspólnika (a zarazem członka zarządu) dla spółki z o.o.

Czy pożyczka wspólnika (a zarazem Członka Zarządu) dla spółki z o.o. musi być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? W jakiej minimalnej wysokości powinno się ustalić podatek, aby Urząd Skarbowy tego nie zakwestionował?

Data: 15.04.2009

Reklama w Internecie kosztem?

Czy koszt reklamy mojej firmy w Internecie (adres, czym się zajmujemy i strona www), mogę zaliczyć do kosztów działalności i odliczyć VAT?

Data: 09.09.2008

Jakie składki ZUS płaci emeryt?

Czy emeryt (wcześniejsza emerytura) z tytułu prowadzonej działalności płaci wszystkie składki czy tylko zdrowotną?

Data: 02.09.2009

Emerytura kompensacyjna dla nauczyciela

W bieżącym roku szkolnym (18 maja) kończę 55 lat i mam przepracowane ponad 32 lata pracy w charakterze nauczyciela, w tym 30 lat na pełen etat, a 2 lata na 1/2 etatu. Spełniam więc warunki do przejścia na świadczenie kompensacyjne....

Data: 24.04.2013

Potrącenia z wynagrodzenia

Jaką kwotę mogę potrącać pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat, otrzymującemu najniższe wynagrodzenie tj. 1317,00 zł brutto na wniosek komornika na rzecz świadczenia alimentacyjnego? Prowadzę działalność gospodarczą, jestem na KPiR.

Data: 25.02.2010

Błąd na paragonie

Podczas sprzedaży wystawiono złą cenę na paragonie. Zamiast 2,20 zł wprowadzono 2020,00 zł. Paragon wydano kupującemu. Błąd wykryto po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu ,,Raportu fiskalnego dobowego\". Jak skorygować tą pomyłkę? Jestem podatnikiem VAT i prowadzę ewidencję na potrzeby ryczałtu.

Data: 23.10.2013

Faktura za telefon i internet a KPiR

Czy fakturę za telefon i Internet (abonament i koszty rozmów) wykorzystywane do działalności gospodarczej, wystawioną na osobę fizyczną nie będącą VAT-owcem, można wpisać do książki podatkowej?

Data: 09.11.2012