Drukuj
Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

Działalność gospodarcza plus kontrakt menadżerski

Osoba jest zatrudniona na kontrakcie menadżerskim. Oprócz tego prowadzi działalność gospodarczą i wystawia rachunki dla firmy, w której jest zatrudniona. Czy może w ramach swojej działalności świadczyć usługi innym podmiotom (ten sam zakres usług, nie są to usługi manedżerskie)?

Data: 26.01.2010

Wniosek EDG-1 jednoosobowa działalność

Pracuję na pełny etat na podstawie umowy o pracę, złożyłem wniosek EDG-1, w celu rozpoczęcia działalności. Na wniosku, który wypełniałem nie było żadnej informacji odnośnie tego czy obecnie pracuję, czy nie. Czy do ZUS muszę dostarczyć odpowiedni wypełniony wniosek, iż...

Data: 18.05.2010

obniżenie stawki amortyzacji

Zakupiliśmy budynek biurowy i po przeprowadzonej modernizacji wynoszącej ponad 30% wartości początkowej wprowadziliśmy go do ewidencji środków trwałych. Ustalono indywidualną stawkę amortyzacyjną (10% rocznie). Od nowego roku zamierzamy obniżyć dla budynku biurowego stawkę amortyzacyjną z 10% na 1% rocznie. Czy...

Data: 06.01.2007

Kasa fiskalna a zawieszenie działalności

Prowadzę Gabinet Stomatologiczny od 2009 roku. W roku 2010 zwiesiłam na okres 4 miesięcy działalność gospodarczą. Za cały rok 2010 nie przekroczyłam kwoty 40 tys. zł obrotu. Czy muszę w maju 2011 r. rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej? Czy...

Data: 04.02.2011

Certyfikat księgowy

Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek od siedmiu lat polegającą na prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Nie prowadzę rozliczeń pełnej księgowości. Czy w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dniem 1.01.2009 r. powinnam posiadać certyfikat księgowy?...

Data: 11.08.2009

Likwidacja kasy

Planuję zarejestrować działalności i założyć spółkę cywilną z mężem, który ma już swoją działalność. Profil mojej działalności będzie identyczny z działalnością męża. Kasa fiskalna w firmie męża została zakupiona w 2008 roku i skorzystał on z ulgi VAT. W momencie...

Data: 11.12.2009

Ulga na internet przy wspólnym rozliczaniu małżonków

Rozliczam się wspólnie z mężem. Mój mąż osiągną dochód w 2012 r., a ja nie. Jednak faktury za dostawę internetu są wystawione na mnie. Czy mogę skorzystać z ulgi na internet jeśli nie mam dochodów? Czy powinnam te wydatki odliczyć...

Data: 01.03.2013

Zakup towaru od osób prywtnych z krajów UE

Jeżeli zakupiłem towar od osoby prywatnej z Anglii na portalu ebay i zapłaciłem przez system PayPal, który ściągnął mi z konta kwotę przeliczoną już na złotówki to wprowadzając ten koszt do PKPiR biorę kwotę faktycznie mi potrąconą z wyciągu bankowego?...

Data: 04.12.2008

Wybór formy opodatkowania w 2011 r. - usługi pielęgniarskie a ryczałt

Czy w 2011 roku mogę wybrać formę opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany? Od 1.06.2010 roku prowadzę praktykę pielęgniarską i rozliczam się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych. W okresie od stycznia do maja 2010 pracowałam na umowę o pracę w Szpitalu....

Data: 14.03.2011

Rozliczanie sie z zagraniczną firmą

Zakupiłem oprogramowanie od zagranicznej firmy, za które zapłaciłem poprzez paypal. To samo się odnosi do usługi reklamy w Internecie za którą zapłaciłem, a nie otrzymałem faktury od zagranicznego przedsiębiorcy. Jak zaksięgować fakt zapłaty za oprogramowanie, jeśli zagraniczna firma nie wystawiła...

Data: 26.10.2009