Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

"Radio Maryja" i "Telewizja Trwam" a 1% podatku

Podatnicy przekazując 1% swojego podatku na szczytny cel muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach i spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim 1% podatku można przekazać tylko w formie pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Aby się upewnić czy dana organizacja, którą chcemy wspomóc jest organizacją pożytku publicznego, można sprawdzić to na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z tą listą na dzień 3 kwietnia 2006r. organizacji pożytku publicznego było aż 4466. Podatnicy mają więc spory wybór. Na liście tej próżno jednak szukać Radia Maryja, czy telewizji Trwam, co oznacza, że nie są one „organizacjami pożytku publicznego” i wpłaty na ich rzecz nie można odliczyć w ramach 1%. Stanowisko to potwierdziła także Izba Skarbowa w Gdańsku w interpretacji z 28 lutego 2006r. (BI/005-0403/04).

Tak więc, zanim przekaże się 1% procent swojego podatku jakiejś organizacji warto sprawdzić, czy jest ona na pewno „organizacją pożytku publicznego”. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika jednak, że sam status i wpis w KRS nie są niezbędne (pismo z 15 kwietnia 2004r., PB3/8214-108/WK/04). Wskazuje się także, że odliczenie jest możliwe, jeżeli statut organizacji zawiera zapisy wskazujące realizację jednego z celów społecznie użytecznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 15 czerwca 2005r., P-1/415/33/2005).

Jeżeli już się stwierdzi, że tak jest, należy pamiętać, że aby w zeznaniu za 2005r. odliczyć 1% podatku należy dokonać wpłaty w okresie od 1maja 2005r., do dnia złożenia zeznania za 2005r. Jeżeli dokona się wpłaty po tym terminie np. po 2 maja 2006r., to będzie można pomniejszyć swój podatek dopiero w rozliczeniu za 2006r.

W tym miejscu powstają jednak wątpliwości, ponieważ przepisy dotyczą wpłat dokonanych „od dnia 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy”. Oznaczałoby to, że dokonując wpłaty po złożeniu Zenonia za dany rok a przed 1 maja, wpłata ta nie podlegałaby regulacjom przekazania 1% podatku na rzecz „organizacji pożytku publicznego”. W tej kwestii nie wypowiedziały się jeszcze organy skarbowe, ale należy się spodziewać, że zajmą one przychylne dla podatników stanowisko. Dla uniknięcia problemów zaleca się jednak dokonywanie wpłaty przed złożeniem deklaracji.

Podatnicy muszą także pamiętać, że pieniądze muszą przekazać na rachunek bankowy organizacji a dowód wpłaty powinien zawierać imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwotę wpłaty oraz nazwę organizacji na rzecz której wpłata została dokonana.

Ponadto nie można skorzystać ze zmniejszenia podatku o 1%, jeżeli wcześniej tę samą kwotę darowizny odliczyło się od dochodu. Od dochody można bowiem odliczyć także maksymalnie 6% dochodu przekazując darowizny na cele kultu religijnego i na cele pożytku publicznego realizowane przez organizacje prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego. Darowizna na rzecz Radia Maryja może zostać odliczona właśnie w ramach tego limitu. Radio Maryja nie jest bowiem organizacją pożytku publicznego, ale w ramach swojej szerokiej działalności realizuje też cele kultu religijnego, co powoduje, że podatnicy mogą odliczyć darowizny na rzecz Radia Maryja (Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, 1 kwietnia 2005r., I-415-19/03/05).

W odróżnieniu od przekazania 1% podatku darowizna ta jest bardziej sformalizowana. Należy ja bowiem ująć w deklaracji PIT-0 podając dane obdarowanego pozwalające na jego identyfikację, takie jak nazwa i adres. Przekazując darowiznę pieniężną trzeba posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy a przekazując darowiznę rzeczową – dokument potwierdzający wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Podstawowa różnica pomiędzy darowizną odliczaną od dochodu a przekazaniem 1% podatku polega na tym, że chcąc odliczyć darowizny dla Radia Maryja w zeznaniu za 2005r. należało jej dokonać także w 2005r. Kto więc dokona darowizny w 2006r., przed złożeniem zeznania, musi liczyć się z tym, że nie może jej odliczyć jako 1% podatku, ale skorzysta z odliczenia dopiero w zeznaniu za 2006r.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Prośba o przekazanie 1% (27-04-2016 17:59:44)
Temat: 1% podatku – Pit
Prośba o przekazanie 1% podatku – Pit https://pit2016.wordpress.com/
Dodaj swój komentarz
Drukuj