Pomoc eksperta

Przepisy ZUS

 

Akty prawne - teksty aktualne

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13.10.1998 (Dz.U. nr 137 poz. 887 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 18.09.2014

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
z dnia 30.04.2004 (Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 10.12.2014

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
z dnia 30.10.2002 (Dz.U. nr 199 poz. 1673 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 28.01.2013

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27.08.2004 (Dz.U. nr 210, poz. 2135 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 27.11.2014

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17.12.1998 (Dz.U. nr 162 poz. 1118 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 10.12.2014

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
z dnia 25.06.1999 (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 26.02.2014