Prywatnie PIT i PCC

Akty prawne - teksty aktualne

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2032 tekst jedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 06.10.2017

Ustawa o podatku od spadków i darowizn
z dnia 28.07.1983 (Dz.U. Nr 45, poz. 207 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 15.02.2017

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
z dnia 09.09.2000 (Dz.U. Nr 86, poz. 959 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 23.02.2017

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
z dnia 27.09.2013 (Dz.U. 2013 poz. 1304 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 18.10.2016

Program MDM - limity


 

 


Drukuj