Podatkowe

Program MdM Mieszkanie dla młodych - średni wskaźnik przeliczeniowy
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Mieszkania o wartości transakcyjnej nie wyższej niż wskazana po wyliczeniu na podstawie wskaźnika uczestniczyć będą w programie dopłat rządowych Mieszkanie dla Młodych. Dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, wartość maksymalna mieszkania wyliczona na podstawie wskaźnika powinna stanowić zaporową cenę w trakcie negocjacji z deweloperem lub w trakcie poszukiwania ofert rynkowych. Jej przekroczenie uniemożliwia korzystanie z programu MdM.

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Miejscowość Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)

Białystok

4 458,85 zł

20 267,50 zł

Bydgoszcz i Toruń

4 546,85 zł

20 667,50 zł

Gdańsk

5 234,35 zł

23 792,50 zł

Gorzów Wlkp. i Zielona Góra

4 052,40 zł

18 420,00 zł

Katowice

4 773,45 zł

21 697,50 zł

Kielce

4 691,21 zł

21 323,70 zł

Kraków

5 112,80 zł

23 240,00 zł

Lublin

4 620,83 zł

21 003,80 zł

Łódź

4 515,50 zł

20 525,00 zł

Olsztyn

5 465,35 zł

24 842,50 zł

Opole

3 901,15 zł

17 732,50 zł

Poznań

5 924,60 zł

26 930,00 zł

Rzeszów

4 049,65 zł

18 407,50 zł

Szczecin

4 516,60 zł

20 530,00 zł

Warszawa

6 588,32 zł

29 946,90 zł

Wrocław

5 181,00 zł

23 550,00 zł

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w gminach sąsiadujących z miastami będącymi siedzibami wojewody lub sejmiku województwa
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Gminy Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)

gminy sąsiadujące z Białymstokiem

4 166,53 zł

18 938,75 zł

gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem

4 137,65 zł

18 807,50 zł

gminy sąsiadujące z Gdańskiem

4 889,50 zł

22 225,00 zł

gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą

3 838,45 zł

17 447,50 zł

gminy sąsiadujące z Katowicami

4 395,33 zł

19 978,75 zł

gminy sąsiadujące z Kielcami

3 955,54 zł

17 979,70 zł

gminy sąsiadujące z Krakowem

4 694,80 zł

21 340,00 zł

gminy sąsiadujące z Lublinem

4 291,97 zł

19 509,00 zł

gminy sąsiadujące z Łodzią

4 096,13 zł

18 618,75 zł

gminy sąsiadujące z Olsztynem

4 133,58 zł

18 789,00 zł

gminy sąsiadujące z Opolem

3 714,15 zł

16 882,50 zł

gminy sąsiadujące z Poznaniem

5 043,72 zł

22 926,00 zł

gminy sąsiadujące z Rzeszowem

3 809,85 zł

17 317,50 zł

gminy sąsiadujące z Warszawą

4 634,80 zł

21 067,25 zł

gminy sąsiadujące z Wrocławiem

4 612,03 zł

20 963,75 zł

gminy sąsiadujące ze Szczecinem

4 215,75 zł

19 162,50 zł

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w pozostałych gminach
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Gminy w województwach Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
dolnośląskie 4 043,05 zł 18 377,50 zł
kujawsko-pomorskie 3 728,45 zł 16 947,50 zł
lubelskie 3 963,12 zł 18 014,20 zł
lubuskie 3 624,50 zł 16 475,00 zł
łódzkie 3 676,75 zł 16 712,50 zł
małopolskie 4 276,80 zł 19 440,00 zł
mazowieckie 3 862,33 zł 17 556,05 zł
opolskie 3 527,15 zł 16 032,50 zł
podkarpackie 3 570,05 zł 16 227,50 zł
podlaskie 3 874,20 zł 17 610,00 zł
pomorskie 4 544,65 zł 20 657,50 zł
śląskie 4 017,20 zł 18 260,00 zł
świętokrzyskie 3 296,28 zł 14 983,10 zł
warmińsko-mazurskie 3 444,65 zł 15 657,50 zł
wielkopolskie 4 203,10 zł 19 105,00 zł
zachodniopomorskie 3 914,90 zł 17 795,00 zł

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

Uwaga!

Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach (dane te ogłaszane są co pół roku, więc jest to średnia z dwóch półroczy) dla:

  • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  • pozostałych gmin w województwie – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z powyższym pkt 2 – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
    (Dz.U. 2013 poz. 1304)

 


Komentarze

Autor: crudites (05-05-2014 04:15:09)
Temat: różnice
Skąd takie różnice skoro ja szukam mieszkania we Wrocławiu i cena minimalna to ok.5300 zł na obrzeżach a dopłaty do 4983..
Dodaj swój komentarz