Pomoc eksperta

Prawo podatkowe

Akty prawne - teksty aktualne
Ordynacja podatkowa
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 16.07.2015

Ustawa o kontroli skarbowej
z dnia 20.03.2015 (Dz.U. 2015 poz. 553)

pobierz.pdf

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
z dnia 27.09.2012 (Dz. U. 2012, poz. 1314 tekst ujedn.)

pobierz.pdf- aktualizacja 19.01.2015

Ustawa o opłacie skarbowej
z dnia 21.11.2012 (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635)

pobierz.pdf - aktualizacja 22.10.2014

Ustawa o doradztwie podatkowym
z dnia 05.07.1996 (Dz.U. nr 102 poz. 475 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 20.04.2015

 

Akty prawne - teksty archiwalne (stan prawny na styczeń każdego roku)
Ordynacja podatkowa
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 2012 poz. 749 tekst ujedn.)