Prawo podatkowe

Akty prawne - teksty aktualne
Ordynacja podatkowa
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 07.03.2017

Ustawa o kontroli skarbowej
z dnia 28.09.1991 (Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442)

pobierz.pdf - aktualizacja 23.02.2017

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
z dnia 13.10.1995 (Dz. U. 1995 nr 142 poz. 702)

pobierz.pdf- aktualizacja 08.03.2017

Ustawa o opłacie skarbowej
z dnia 16.11.2006 (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

pobierz.pdf - aktualizacja 09.03.2016

Ustawa o doradztwie podatkowym
z dnia 05.07.1996 (Dz.U. nr 102 poz. 475 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 21.02.2017

 

Akty prawne - teksty archiwalne (stan prawny na styczeń każdego roku)
Ordynacja podatkowa
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 2012 poz. 749 tekst ujedn.)