Pomoc eksperta

Prawo podatkowe

Akty prawne - teksty aktualne
Ordynacja podatkowa
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 02.12.2014

Ustawa o kontroli skarbowej
z dnia 28.09.1991 (Dz.U. 2011 nr 41 poz. 214 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 12.11.2014

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
z dnia 27.09.2012 (Dz. U. 2012, poz. 1314 tekst ujedn.)

pobierz.pdf- aktualizacja 18.09.2014

Ustawa o opłacie skarbowej
z dnia 21.11.2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1282 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 22.10.2014

Ustawa o doradztwie podatkowym
z dnia 05.07.1996 (Dz.U. nr 102 poz. 475 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 14.08.2014

 

Akty prawne - teksty archiwalne (stan prawny na styczeń każdego roku)
Ordynacja podatkowa
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 2012 poz. 749 tekst ujedn.)