Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Pracownicze

 • DLG.F_I ( 32 688B 20-10-2009 )
  DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
 • EPP.F_I ( 29 782B 29-01-2007 )
  EPP - Ewidencja przebiegu pojazdu - "kilometrówka" wg Dz.U. 00.108.1152.
 • EWW.F_I ( 44 625B 11-05-2010 )
  EW(2009) Ewidencja wyposażenia
  KEW Karta ewidencyjna wyposażenia
 • KAOB.F_I ( 26 904B 29-01-2007 )
  KAOB Karta obiegowa zmiany w stosunku pracy
 • KECP.F_I ( 43 017B 29-01-2007 )
  KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna).
 • KEOP.F_I ( 39 510B 29-01-2007 )
  KEOP Roczna karta ewidencji obecności w pracy.
 • KOS.F_I ( 31 144B 07-09-2009 )
  KOS(6) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • KOSP.F_I ( 28 369B 29-01-2007 )
  KOSP Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • KWP.F_I ( 53 608B 06-01-2009 )
  KWP1(4) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
 • KWP2.F_I ( 59 230B 29-01-2007 )
  KWP2(2) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
  KWP2(2)(2006) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
 • KWW.F_I ( 27 570B 29-01-2007 )
  KWW Kwit wypłaty wynagrodzenia
 • LPL.F_I ( 127 999B 10-01-2011 )
  LPL1(5) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
 • MZWS.F_I ( 26 982B 29-01-2007 )
  MZWS Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego
 • ORMD.F_I ( 24 508B 29-01-2007 )
  OSRMiD Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach
 • OSW1.F_I ( 27 527B 29-01-2007 )
  OSW1(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o pdof.).
 • OSW2.F_I ( 27 824B 29-01-2007 )
  OSW2(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 2 ustawy o pdof).
 • OUSS.F_I ( 26 281B 29-01-2007 )
  OUSS Oświadczenie do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 • PBL.F_I ( 27 533B 29-07-2010 )
  PBL(2) Skierowanie pracownika na badania lekarskie
 • PIT11.F_I ( 65 082B 16-11-2011 )
  PIT-11(18)(2011) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT118BW.F_I ( 83 600B 19-09-2011 )
  PIT-11/8B(12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11/8B(12)(2005) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11/8B(14)(2006) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT18W.F_I ( 47 402B 29-01-2007 )
  PIT-18(2)(2001) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
  PIT-18(3)(2002) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
  PIT-18(3)(2003) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
 • PIT40.F_I ( 66 089B 19-09-2011 )
  PIT-40(16)(za 2008) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 • PIT40AW.F_I ( 146 564B 19-09-2011 )
  PIT-40A/11A(10) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
  PIT-40A/11A(11) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
  PIT-40A/11A(12) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(13) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(14) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(15) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(16) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(8)(MF) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
  PIT-40A/11A(9)(MF) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
 • PIT8BW.F_I ( 145 396B 29-01-2007 )
  PIT-8B(10)(2003) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(2) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(4) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(6) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(7) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(7)(XI/99) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(8)(IV/2000/DS) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(9)(MF) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(9)(za 2002)(Dz.U. 01.153.1755) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT8C.F_I ( 58 945B 19-09-2011 )
  PIT-8C(4)(od 2011) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT8SW.F_I ( 96 615B 06-04-2011 )
  PIT-8S(1)(Dz.U.01.153.1755 zał. 20) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(2) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(2)(2004) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(3)(od 2007) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(3)(za 2006) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
 • PIT9W.F_I ( 50 246B 13-09-2011 )
  PIT-9(1)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(1)(MF) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(2)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(2)(Dz.U.02.229.1914 z.20) Informacja o wysokości wypłaconych w m-cu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
 • PNS.F_I ( 24 893B 29-01-2007 )
  PNS Skierowanie pracownika na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych
 • POU.F_I ( 29 152B 07-04-2010 )
  POU(2) Podanie o urlop.
 • PUW.F_I ( 32 177B 29-01-2007 )
  PUW Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie
 • PZSU.F_I ( 26 965B 29-01-2007 )
  PZSU Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 • RKECP.F_I ( 49 032B 29-01-2007 )
  RKECP(1) - Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika.
 • RKPZ.F_I ( 28 196B 29-01-2007 )
  RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
 • RUOP.F_I ( 27 521B 29-01-2007 )
  RUOP Rozwiązanie umowy o pracę - za wypowiedzeniem / ze skróconym okresem wyp. / bez wypowiedzenia
 • SPRA.F_I ( 31 860B 04-05-2009 )
  SPRA(3) Świadectwo pracy
 • UDZI.F_I ( 51 561B 29-01-2007 )
  UOD - Umowa o dzieło
 • UDZR.F_I ( 135 158B 30-03-2009 )
  UODR(2009) - Umowa o dzieło - rachunek
 • UOP.F_I ( 28 800B 29-01-2007 )
  UOP(2) Umowa o pracę
 • UOPM.F_I ( 29 997B 20-04-2007 )
  UOPM Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
 • USSO.F_I ( 25 781B 29-01-2007 )
  USSO Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 • UZK.F_I ( 27 098B 12-02-2010 )
  UZK Umowa o zakazie konkurencji
 • UZL.F_I ( 60 606B 19-02-2010 )
  UZL(4) Umowa zlecenia
 • UZLR1.F_I ( 136 697B 27-04-2010 )
  UZLR(4) - Umowa zlecenia - rachunek
 • WDP.F_I ( 25 928B 29-01-2007 )
  WDP Wykaz dokumentów pracowniczych
 • WUOP.F_I ( 26 412B 29-01-2007 )
  WUOP Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • WZSZ.F_I ( 26 926B 13-11-2007 )
  WZSZ Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej
 • ZAOZ.F_I ( 29 933B 29-01-2007 )
  ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.