Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

Pracownicze

 • DLG.F_I ( 32 688B 20-10-2009 )
  DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
 • EPP.F_I ( 29 782B 29-01-2007 )
  EPP - Ewidencja przebiegu pojazdu - "kilometrówka" wg Dz.U. 00.108.1152.
 • EWW.F_I ( 44 625B 11-05-2010 )
  EW(2009) Ewidencja wyposażenia
  KEW Karta ewidencyjna wyposażenia
 • KAOB.F_I ( 26 904B 29-01-2007 )
  KAOB Karta obiegowa zmiany w stosunku pracy
 • KECP.F_I ( 43 017B 29-01-2007 )
  KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna).
 • KEOP.F_I ( 39 510B 29-01-2007 )
  KEOP Roczna karta ewidencji obecności w pracy.
 • KOS.F_I ( 31 144B 07-09-2009 )
  KOS(6) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • KOSP.F_I ( 28 369B 29-01-2007 )
  KOSP Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • KWP.F_I ( 53 608B 06-01-2009 )
  KWP1(4) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
 • KWP2.F_I ( 59 230B 29-01-2007 )
  KWP2(2) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
  KWP2(2)(2006) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
 • KWW.F_I ( 27 570B 29-01-2007 )
  KWW Kwit wypłaty wynagrodzenia
 • LPL.F_I ( 127 999B 10-01-2011 )
  LPL1(5) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
 • MZWS.F_I ( 26 982B 29-01-2007 )
  MZWS Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego
 • ORMD.F_I ( 24 508B 29-01-2007 )
  OSRMiD Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach
 • OSW1.F_I ( 27 527B 29-01-2007 )
  OSW1(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o pdof.).
 • OSW2.F_I ( 27 824B 29-01-2007 )
  OSW2(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 2 ustawy o pdof).
 • OUSS.F_I ( 26 281B 29-01-2007 )
  OUSS Oświadczenie do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 • PBL.F_I ( 27 533B 29-07-2010 )
  PBL(2) Skierowanie pracownika na badania lekarskie
 • PIT11.F_I ( 65 082B 16-11-2011 )
  PIT-11(18)(2011) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT118BW.F_I ( 83 600B 19-09-2011 )
  PIT-11/8B(12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11/8B(12)(2005) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11/8B(14)(2006) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT18W.F_I ( 47 402B 29-01-2007 )
  PIT-18(2)(2001) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
  PIT-18(3)(2002) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
  PIT-18(3)(2003) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
 • PIT40.F_I ( 66 089B 19-09-2011 )
  PIT-40(16)(za 2008) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 • PIT40AW.F_I ( 146 564B 19-09-2011 )
  PIT-40A/11A(10) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
  PIT-40A/11A(11) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
  PIT-40A/11A(12) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(13) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(14) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(15) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(16) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  PIT-40A/11A(8)(MF) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
  PIT-40A/11A(9)(MF) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
 • PIT8BW.F_I ( 145 396B 29-01-2007 )
  PIT-8B(10)(2003) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(2) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(4) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(6) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(7) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(7)(XI/99) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(8)(IV/2000/DS) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(9)(MF) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-8B(9)(za 2002)(Dz.U. 01.153.1755) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT8C.F_I ( 58 945B 19-09-2011 )
  PIT-8C(4)(od 2011) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT8SW.F_I ( 96 615B 06-04-2011 )
  PIT-8S(1)(Dz.U.01.153.1755 zał. 20) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(2) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(2)(2004) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(3)(od 2007) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
  PIT-8S(3)(za 2006) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
 • PIT9W.F_I ( 50 246B 13-09-2011 )
  PIT-9(1)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(1)(MF) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(2)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
  PIT-9(2)(Dz.U.02.229.1914 z.20) Informacja o wysokości wypłaconych w m-cu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
 • PNS.F_I ( 24 893B 29-01-2007 )
  PNS Skierowanie pracownika na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych
 • POU.F_I ( 29 152B 07-04-2010 )
  POU(2) Podanie o urlop.
 • PUW.F_I ( 32 177B 29-01-2007 )
  PUW Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie
 • PZSU.F_I ( 26 965B 29-01-2007 )
  PZSU Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 • RKECP.F_I ( 49 032B 29-01-2007 )
  RKECP(1) - Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika.
 • RKPZ.F_I ( 28 196B 29-01-2007 )
  RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
 • RUOP.F_I ( 27 521B 29-01-2007 )
  RUOP Rozwiązanie umowy o pracę - za wypowiedzeniem / ze skróconym okresem wyp. / bez wypowiedzenia
 • SPRA.F_I ( 31 860B 04-05-2009 )
  SPRA(3) Świadectwo pracy
 • UDZI.F_I ( 51 561B 29-01-2007 )
  UOD - Umowa o dzieło
 • UDZR.F_I ( 135 158B 30-03-2009 )
  UODR(2009) - Umowa o dzieło - rachunek
 • UOP.F_I ( 28 800B 29-01-2007 )
  UOP(2) Umowa o pracę
 • UOPM.F_I ( 29 997B 20-04-2007 )
  UOPM Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
 • USSO.F_I ( 25 781B 29-01-2007 )
  USSO Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 • UZK.F_I ( 27 098B 12-02-2010 )
  UZK Umowa o zakazie konkurencji
 • UZL.F_I ( 60 606B 19-02-2010 )
  UZL(4) Umowa zlecenia
 • UZLR1.F_I ( 136 697B 27-04-2010 )
  UZLR(4) - Umowa zlecenia - rachunek
 • WDP.F_I ( 25 928B 29-01-2007 )
  WDP Wykaz dokumentów pracowniczych
 • WUOP.F_I ( 26 412B 29-01-2007 )
  WUOP Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • WZSZ.F_I ( 26 926B 13-11-2007 )
  WZSZ Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej
 • ZAOZ.F_I ( 29 933B 29-01-2007 )
  ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz