ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Zwrot VAT ulga budowlana

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005, nr 177, poz. 1468)

 

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

 1. przyłącza wodociągowe, hydrofornie;
 2. przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków;
 3. przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;
 4. przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

 1. wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;
 2. izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;
 3. osuszanie fundamentów.  

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

 1. konstrukcji stropów;
 2. konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;
 3. konstrukcji i pokrycia dachu;
 4. docieplenia stropów i stropodachów;
 5. kanałów spalinowych i wentylacyjnych;
 6. pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

 1. tynki i okładziny zewnętrzne;
 2. malowanie elewacji;
 3. docieplenie ścian budynku;
 4. obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.  

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.  

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

 1. sanitariaty i kuchnie;
 2. wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.  

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 1. instalacji sanitarnych;
 2. instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia;
 3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
 5. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 6. instalacji i urządzeń grzewczych.  

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.  

10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

 

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu lokalu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

 1. ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
 2. podłóg i posadzek;
 3. okien, świetlików i drzwi;
 4. powłok malarskich i tapet;
 5. elementów kowalsko-ślusarskich;
 6. izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 1. instalacji sanitarnych;
 2. instalacji elektrycznych;
 3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
 5. instalacji i urządzeń grzewczych;
 6. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 7. instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

 • data utworzenia: 27-09-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz