Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

skryminacji dochodów z UE - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2008-07-03

Bez dyskryminacji dochodów z UE Rzeczpospolita z dnia 2008-07-03 Polacy zatrudnieni w innym kraju UE będą mogli w zeznaniu rocznym uwzględnić zapłacone tam składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT...

tna metoda rozliczeń pozwoli uniknąć podatku - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2008-06-23

Korzystna metoda rozliczeń pozwoli uniknąć podatku Gazeta Prawna z dnia 2008-06-23 Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Polską i Austrią, dotyczącego zmiany umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Obecnie stosowana metoda odliczenia proporcjonalnego w stosunku do dochodów uzyskanych z pracy zostanie zastąpiona metodą wyłączenia z progresją...

z Austrią do zmiany - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2008-01-31

Umowa z Austrią do zmiany Rzeczpospolita z dnia 2008-01-31 4 lutego ma zostać podpisany protokół do polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dzięki któremu Polacy pracujący w Austrii nie będą już płacili PIT w Polsce...

mowa z Austrią prawie gotowa - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2008-01-15

Nowa umowa z Austrią prawie gotowa Rzeczpospolita z dnia 2008-01-15 W I kwartale 2008r. ma zostać podpisany protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią znoszący zasadę nakazującą Polakom pracującym w Austrii płacić PIT w kraju...

isko Ministerstwa Finansów w sprawie obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 przez osoby wyjeżdżające za granicę - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-11-29

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 przez osoby wyjeżdżające za granicę Rzeczpospolita z dnia 2007-11-29 Ministerstwo Finansów w piśmie wystosowanym do redakcji stwierdziło, że osoby wyjeżdżające za granicę i zmieniające miejsce zamieszkania powinny zgłosić to w urzędzie skarbowym składając zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3...

wpłacić zaliczkę - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-05-15

Trzeba wpłacić zaliczkę Rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy za granicą Gazeta Prawna z dnia 2007-05-15 Jeżeli podatnik pracujący za granica wraca do kraju, to powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju...

do rozliczenia w kraju - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-03-30

Zwrot do rozliczenia w kraju Dochody uzyskiwane za granicą Gazeta Prawna z dnia 2007-03-30 Podatnicy uzyskujący zwrot zagranicznego podatku dochodowego, powinni go wykazać w swoim zeznaniu rocznym. Dotyczy to osób, które są zobowiązane w Polsce rozliczać się ze wszystkich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów...

ostatnie rozliczenia brytyjskich dochodów Polaków na niekorzystnych zasadach - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-03-23

To już ostatnie rozliczenia brytyjskich dochodów Polaków na niekorzystnych zasadach Kolejne podatkowe spotkanie "Rzeczpospolitej" w Londynie Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-03-23 20 lipca 2006 r. między Polską a Wielką Brytanią podpisana została nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednak za 2006r. podatnicy pracujący w Wielkiej Brytanii będą musieli rozliczyć się jeszcze na niekorzystnych zasadach...

k zapłacisz tam, gdzie mieszkasz - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-12-18

Podatek zapłacisz tam, gdzie mieszkasz Rozliczanie dochodów zagranicznych Gazeta Prawna z dnia 2006-12-18 1 stycznia 2007 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie się nowa definicja miejsca zamieszkania. Dzięki temu Polacy pracujący za granicą będą mogli łatwiej uniknąć zapłaty podatku w kraju od zagranicznych dochodów...

kie złe umowy wymagają zmiany - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-10-20

Wszystkie złe umowy wymagają zmiany Rzecznik w sprawie podwójnych podatków Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-10-20 Rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów wskazał, że konieczne są szybkie zmiany niekorzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwami, w których pracują Polacy...

złożyć wspólne zeznanie, zarabiając za granicą - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-09-25

Można złożyć wspólne zeznanie, zarabiając za granicą Izba Skarbowa w Katowicach o rozliczeniu dochodów uzyskanych w trzech krajach Gazeta Prawna z dnia 2006-09-25 Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że podatnik uzyskujący w danym roku podatkowym dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem pracującym tylko w Polsce...

i będą opodatkowane w dwóch krajach - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-08-28

Odsetki będą opodatkowane w dwóch krajach Nowa umowa z Wielką Brytanią oznacza korzystniejsze, ale trudniejsze zasady rozliczeń dla Polaków Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-08-28 Po wejściu w życie nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią zmienią się zasady opodatkowania odsetek oraz sprzedaży udziałów i akcji w niektórych spółkach...

y już wiedzą o kontach za granicą - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-08-03

Urzędy już wiedzą o kontach za granicą Kraje Unii rozpoczęły stosowanie dyrektywy w sprawie opodatkowania oszczędności Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-08-03 Kraje unijne po raz pierwszy wymieniły się informacjami na temat odsetek na rachunkach bankowych osób w krajach UE. O odsetkach Polaków informacje otrzymał też polski fiskus...

rze płacą w Polsce - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-05-25

Piłkarze płacą w Polsce Gazeta Prawna z dnia 2006-05-25 Najlepsi piłkarze płacą najczęściej aż 40% podatek. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą i płacić podatek liniowy 19%. Jeżeli jednak polski piłkarz gra w zagranicznym klubie to najczęściej nie będzie płacił podatku w Polsce...

wka myli metody i kraje - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-04-24

Skarbówka myli metody i kraje To umowa, a nie urzędnik decyduje, jak rozliczyć dochody zagraniczne Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-04-24 Urzędnicy skarbowi mają w praktyce wiele problemów ze stosowaniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W skrajnych przypadkach mylą oni umowy ...

k doliczą, a składki nie odliczą - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-04-12

Podatek doliczą, a składki nie odliczą racujący w Anglii ubezpieczają się z własnej kieszeni bez nadziei na zwrot pieniędzy Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-04-12 Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii nie tylko muszą płacić wysokie podatki w Polsce, ale dodatkowo nie mogą odliczyć składek ubezpieczeniowych zapłaconych w Anglii...

zniechęca ich do powrotu - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-03-20

Polska zniechęca ich do powrotu Demonstracja przeciw podwójnym podatkom przed polskim konsulatem w Londynie Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-03-20 Około 1 tys-1,5 tys. osób demonstrowało w niedzielę przed Konsulatem Generalnym RP w Londynie, postulując zmianę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią...

dla zarabiających w kraju i za granicą - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-02-21

Ważne dla zarabiających w kraju i za granicą Termin składania zeznań do 2 maja Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-21 Osoby, które uzyskały w zeszłym roku dochody w Polsce muszą razem z innymi podatnikami złożyć zeznanie do 2 maja. Osoby te rozliczają się na formularzu PIT-36. Dochody osiągnięte przez te osoby za granicą należy uwzględnić w tym zeznaniu w zależności od postanowień danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania...

t na pocztę, do konsula - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-01-30

Zamiast na pocztę, do konsula Zeznanie wysłane z zagranicy Gazeta Prawna z dnia 2006-01-30 Co prawda na wysłanie zeznania rocznego podatnicy mają czas do 2 maja jednak pracujący za granicą powinni o to zadbać odpowiednio wcześniej. Może się bowiem okazać, że ich PIT dotrze do urzędu z opóźnieniem...

ć zarobków bez podatku - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-01-30

Część zarobków bez podatku Zagraniczne diety Gazeta Prawna z dnia 2006-01-30 Podatnicy pracujący za granicą muszą pamiętać, że w zeznaniu rocznym składanym w Polsce mogą odliczyć kwotę stanowiącą równowartość maksymalnie 30 diet należnych z tytułu podróży służbowej poza Polską...

wsze można odliczyć diety - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-10-26

Nie zawsze można odliczyć diety Przychody uzyskane za granicą Gazeta Prawna z dnia 2005-10-26 Osoby fizyczne, które uzyskują dochody podczas czasowego pobytu za granicą a mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z podatku PIT...

trudniej uciec od podatku Belki - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-08-24

Coraz trudniej uciec od podatku Belki Raje podatkowe miej łaskawe Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-08-24 Dziś wchodzą w życie umowy o opodatkowaniu dochodów z oszczędności zawarte między Polską a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Anguillą, Kajmanami, Turks i Caicos, a także Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa...

od lupą fiskusa - Praca za granicą - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-06-15

Raje pod lupą fiskusa Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-06-14 strona 5 Anna Grabowska W Dz.U. Nr 94 pod poz. 790 i 791 ukazały się dwa nowe rozporządzenia ministra finansów zawierające wykazy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową...


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Drukuj