Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dochody z Niemiec i renta rodzinna a opodatkowanie uzyskanych dochodów - 2011.01.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie , IPPB1/415-1028/10-4/ES

W przypadku uzyskania dochodów ze źródeł położonych na terytorium RP podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej, tj. renty rodzinnej oraz jednocześnie z działalności prowadzonej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec podatnik jest obowiązany do złożenia za 2010 r. zeznania podatkowego PIT-36 łącznie z PIT-M, a dochody uzyskane z Niemiec powinny zostać uwzględnione dla potrzeb uwzględnienia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.


Ponad 183 dni w Polsce, ale centrum interesów życiowych na Ukrainie - 2007.12.18

Minister Finansów, DD4/033/0765/KKZ/07/MB7-9058

Jeżeli obywatel Ukrainy pracuje w Polsce i przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym a na Ukrainie posiada majątek i rodzinę, to ma miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Zgodnie z regułami kolizyjnymi, jeżeli osoba ta posiada centrum interesów życiowych na Ukrainie, to ma miejsce zamieszkania na Ukrainie a w Polsce podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski.


Pracownik polski oddelegowany do pracy w Austrii - 2007.12.07

Minister Finansów, DD4/033/0750/KKZ/07/MB7-8627

W przypadku oddelegowania pracownika przez polskiego pracodawcę do wykonywania czynności zawodowych na terytorium Austrii, przez okres 183 dni dochód podatnika podlega opodatkowaniu w Polsce. Następnie, po upływie okresu 183 dni wykonywania pracy na terytorium Austrii, wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zarówno w Austrii jak i w Polsce, przy czym w Austrii opodatkowaniu podlegać będzie dochód uzyskany od pierwszego dnia, w którym praca wykonywana była w Austrii. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w umowie metodę odliczenia proporcjonalnego.Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj