Aktualności podatkowe

Praca w Norwegii a rozliczenie zarobków w Polsce

2015-01-14

Polscy podatnicy pracujący w Norwegii muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego w tym kraju. Przy spełnieniu pewnych warunków polskie rozliczenie podatkowe nie będzie zmuszało do zapłaty dodatkowego podatku w kraju rezydencji (w Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z Norwegii opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której w tych kwestiach podstawę stanowi konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

Wynagrodzenia pochodzące z Norwegii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją. W konsekwencji jej stosowania zarabiający w Norwegii zwolnieni są w Polsce z obowiązku płacenia podatku oraz składania deklaracji podatkowej jednak z zastrzeżeniem tzw. progresji podatkowej. Oznacza to, że należy tę deklarację przed polskim organem podatkowym złożyć w przypadku, gdy dysponuje się innymi dochodami z Polski lub innych krajów niż Norwegia.

 

Zarbki z Norwegii rozliczenie w Polsce
Źródło: Thinkstock

 

Polski rezydent podatkowy

O ile podatnik otrzymujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady musi wszystkie swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i poza jej granicami) rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowpolską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznychaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Można zatem przebywać w Norwegii cały rok i nadal pozostawać polskim podatnikiem, a to z uwagi na to, że w Polsce występuje ośrodek interesów życiowych. Podatnik, przed wypełnieniem zeznania podatkowego zbadać powinien, czy jego sytuacja życiowa nadal wiąże go z Polską na tyle, by organy podatkowe mogły stwierdzić, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

Sytuacje szczególne regulowane są umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z Norwegią. Do takich sytuacji szczególnych należy przypadek, gdy krajowe przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i każą mu rozliczyć się przed tamtejszym organem z całości uzyskiwanych wynagrodzeń – wówczas kraj rezydencji podatkowej określany jest na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zatem sytuacją standardową jest rozliczenie się:

 • w Norwegii – wyłącznie z zarobków tam uzyskanych,
 • w Polsce z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń, w tym również z tych uzyskanych w Norwegii.

 

Wynagrodzenie z umowy o pracę z Norwegii

Za wynagrodzenie z umowy o pracę należy uznawać wszelkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z umową o pracę. Będzie to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, kwoty za godziny nadliczbowe oraz inne świadczenia pracownicze.

W stosunku do opodatkowania świadczeń z Norwegii z umowy o pracę obowiązuje zasada wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że zarobki uzyskiwane w Norwegii nie będą co do zasady opodatkowane dodatkowo w Polsce polskim podatkiem dochodowym.

Polski rezydent podatkowy co do zasady:

Istnieje jednak wyjątek. O ile polski rezydent podatkowy uzyskuje inne zarobki opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym według skali podatkowej, ewentualnie rozlicza w Polsce zagraniczne zarobki pochodzące z innego jeszcze kraju niż Norwegia, wówczas zasada wyłączenia z progresją wpływa na stopę podatku stosowaną do zarobków opodatkowanych w Polsce. W tym przypadku podatnik na koniec roku (do końca kwietnia roku następnego):

 • składa PIT-36,
 • składa załącznik PIT/ZG,
 • wykazuje zarobki zagraniczne, choć nie dolicza ich do innych wynagrodzeń krajowych,
 • ustala stopę procentową podatku, stosowaną do krajowych zarobków z uwzględnieniem wynagrodzeń norweskich,
 • stosuje stopę procentową do polskich dochodów.


Przykład

W Norwegii podatnik zarobił 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie). W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu. Jeśli liczyłby podatek od krajowych zarobków, to stosowałby on stawkę 18% podatku PIT. Ze względu na zarobki zagraniczne stopę podatkową oblicza się jako:

[29070,06 (podatek od całości dochodów podatnika obliczony według polskiej skali podatkowej) / 130.000 (całość dochodów podatnika z polski i Norwegii)] X 100 = 22,36 % (stopa procentowa stosowana do polskich zarobków).

Podatnik zastosuje do kwoty 30.000 zł uzyskanych w Polsce stawkę podatku 22,36%.

 

Jeżeli w Polsce podatnik zarabiałby takie wynagrodzenia, które standardowo rozliczane byłyby na PIT-37 i dodatkowo uzyskiwałby wynagrodzenie z umowy o pracę z Norwegii, to zamiast PIT-37, złoży on PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.

 

Wykazywane wynagrodzenia z Norwegii:

 • przelicza się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania wynagrodzenia (otrzymania go lub postawienia go do dyspozycji); jeżeli wynagrodzenie otrzymywane było wielokrotnie (co dwa tygodnie, co miesiąc), podatnik powinien tyle samo razy dokonać przeliczenia na złotówki,
 • o ile są to wynagrodzenia osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; są to tzw. przychody zwolnione z podatku, a w konsekwencji – nie podlegają rozliczeniu w ramach metody zwolnienia z progresją,
 • nie zmuszają po powrocie do kraju w trakcie roku do tego, by płacić zaliczki na podatek; podatnik zarabiający w Norwegii dokonuje jedynie rocznego rozliczenia podatku.

Szczególna zasada dotyczy umów wykonywanych w Norwegii na zasadzie oddelegowania lub delegacji służbowej, w związku z którymi wypłaty dokonuje polski pracodawca, przy założeniu, że:

 • praca za granicą nie trwa powyżej 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym i,
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Norwegii, i
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Norwegii.

 

Wynagrodzenie z umowy zlecenie, dzieło z Norwegii

Zasady opodatkowania są podobne, jak w przypadku umowy o pracę. Przychodu nie obniża się o wartość diet zagranicznych, te zwolnione są wyłącznie w przypadku umów o pracę. Zlecenia wykonywane z terytorium Rzeczpospolitej na rzecz zleceniobiorców w Norwegii podlegają natomiast rozliczeniu w Polsce. Pensje, płace i podobne wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana w Norwegii. Stąd gdy po ewentualnym zawarciu umowy zlecenie z norweską firmą zlecone prace będą wykonywane tylko na terenie Polski, dochody uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane tylko w Polsce. Na norweskim zleceniodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Uzyskując dochody z umowy zlecenia bez pośrednictwa płatnika polski zleceniobiorca sam rozlicza zaliczki na podatek - 18% dochodu.


Zarabiałeś w innym kraju? Śledź aktualności na portalu PIT.pl

Śledź aktualności pojawiające się na portalu PIT.pl. W następnym tygodniu dowiesz się, jak rozliczać w Polsce wynagrodzenia otrzymywane z U.S.A.


Piotr Szulczewski,
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: B (17-11-2017 15:03:46)
Temat: Podatek
Witam serdecznie Mam takie pytanie odnośnie płacenia podatku, mianowicie mieszkam i pracuję w Norwegii a chciałbym również zainwestować i wykupić udziały w polskiej firmie spółce z.o.o i...pokaż całą treść
Witam serdecznie Mam takie pytanie odnośnie płacenia podatku, mianowicie mieszkam i pracuję w Norwegii a chciałbym również zainwestować i wykupić udziały w polskiej firmie spółce z.o.o i z tego tytułu miałbym czerpać przychód... pytanie brzmi gdzie musiałbym opłacać podatek? W Polsce czy w Norwegii? Będę wdzięczny za przydatną Informację Pozdrawiam i życzę miłego dniazwiń
Autor: M. (12-03-2017 13:19:03)
Temat: Podatek w Pl i NO
Dzień dobry. Moja sytuacja przedstawia się następująco: w 2016 roku pracowałam na kilka umów -zleceń w Polsce -od stycznia do sierpnia. We wrześniu wyjechałam do Norwegii i do...pokaż całą treść
Dzień dobry. Moja sytuacja przedstawia się następująco: w 2016 roku pracowałam na kilka umów -zleceń w Polsce -od stycznia do sierpnia. We wrześniu wyjechałam do Norwegii i do końca roku pracowałam już tu, w niepełnym wymiarze godzin. Wg Norweskiego prawa o kwocie wolnej od podatku -mieszczę się w granicach nieopodatkowania dochodów w Norwegii (oczywiście po pomniejszeniu tej kwoty w stosunku do okresu przebywania w Norwegii.). Moje pytanie brzmi więc: czy mimo wszystko zarobki uzyskane od września do grudnia w Norwegii, które były na tyle niskie, że nie podlegają opodatkowaniu w Norwegii, muszą zostać opodatkowane w Polsce? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam, M.zwiń
Autor: monia (17-02-2017 13:03:40)
Temat: podatek
witam, mam problem, mąż przebywa cały rok w Norwegii, a ja w Polsce, czy rozliczając się z mężem wspólnie mogę jego dochody wpisac w pit 37...pokaż całą treść
witam, mam problem, mąż przebywa cały rok w Norwegii, a ja w Polsce, czy rozliczając się z mężem wspólnie mogę jego dochody wpisac w pit 37 jako zerowe? czy muszę podac jego dochody z Norwegii?zwiń
Autor: Magda Z (31-01-2017 10:33:39)
Temat: @zdezorientowana
Zależy dla kogo pracuje i gdzie ta osoba ma zarejestrowaną działalność. Ja pracowałam dla Polskiej firmy i miałam zlecenia w Norwegii, więc się rozliczałam w Polsce, a...pokaż całą treść
Zależy dla kogo pracuje i gdzie ta osoba ma zarejestrowaną działalność. Ja pracowałam dla Polskiej firmy i miałam zlecenia w Norwegii, więc się rozliczałam w Polsce, a mój mąż wszystko załatwia w Norwegii. Tylko teraz firmą męża zajmuje się http://polishconnection.no. bo jak ma się działalność to już za dużo do ogarnięcia. Jeździmy też do Polski do rodziny często, to na nic nie wpływa raczej :Dzwiń
Autor: ja (26-10-2016 18:28:28)
Temat: podatek
Witam Mam pewien problem ponieważ jestem pierwszy raz w norwegii przyjechalem do pracy sezonowej i slyszalem ze jesli nie przekrocze 44650 NOK to moge sie ubiegac o...pokaż całą treść
Witam Mam pewien problem ponieważ jestem pierwszy raz w norwegii przyjechalem do pracy sezonowej i slyszalem ze jesli nie przekrocze 44650 NOK to moge sie ubiegac o tzw. podatek zerowy. Czy ktos o tym cos wiecej wie?zwiń
Autor: ja (26-10-2016 18:17:31)
Temat: podatek
Witam Mam pewien problem ponieważ jestem pierwszy raz w norwegii przyjechalem do pracy sezonowej i slyszalem ze jesli nie przekrocze 44650 NOK to moge sie ubiegac o...pokaż całą treść
Witam Mam pewien problem ponieważ jestem pierwszy raz w norwegii przyjechalem do pracy sezonowej i slyszalem ze jesli nie przekrocze 44650 NOK to moge sie ubiegac o tzw. podatek zerowy. Czy ktos o tym cos wiecej wie?zwiń
Autor: zdezorientowana (22-07-2016 12:24:40)
Temat: podatek
przepraszam za wielokrotnosc postu, nawet nie wiem jak to zrobilam ;)
Autor: zdezorientowana (22-07-2016 12:22:49)
Temat: podatek
Prosze mi po ludzku powiedziec, czy jak maz pracuje w norwegii (i tylko tam), a ja z dziecmi mieszkam w Pl, maz przyjezdza ran na miesiac, dwa...pokaż całą treść
Prosze mi po ludzku powiedziec, czy jak maz pracuje w norwegii (i tylko tam), a ja z dziecmi mieszkam w Pl, maz przyjezdza ran na miesiac, dwa - to rozlicza sie tam czy tu? Czy Pl bedzie sie czegos domagac z uwagi, ze jestem tu ja z dziecmi, dom, cz tez nie? z gory dziekuje i pozdrawiamzwiń
Autor: zdezorientowana (16-07-2016 17:11:59)
Temat: podatek
Prosze mi po ludzku powiedziec, czy jak maz pracuje w norwegii (i tylko tam), a ja z dziecmi mieszkam w Pl, maz przyjezdza ran na miesiac, dwa...pokaż całą treść
Prosze mi po ludzku powiedziec, czy jak maz pracuje w norwegii (i tylko tam), a ja z dziecmi mieszkam w Pl, maz przyjezdza ran na miesiac, dwa - to rozlicza sie tam czy tu? Czy Pl bedzie sie czegos domagac z uwagi, ze jestem tu ja z dziecmi, dom, cz tez nie? z gory dziekuje i pozdrawiamzwiń
Autor: zdezorientowana (16-07-2016 14:43:39)
Temat: podatek
Prosze mi po ludzku powiedziec, czy jak maz pracuje w norwegii (i tylko tam), a ja z dziecmi mieszkam w Pl, maz przyjezdza ran na miesiac, dwa...pokaż całą treść
Prosze mi po ludzku powiedziec, czy jak maz pracuje w norwegii (i tylko tam), a ja z dziecmi mieszkam w Pl, maz przyjezdza ran na miesiac, dwa - to rozlicza sie tam czy tu? Czy Pl bedzie sie czegos domagac z uwagi, ze jestem tu ja z dziecmi, dom, cz tez nie? z gory dziekuje i pozdrawiamzwiń
Autor: slavek (23-09-2015 19:41:52)
Temat: us złodzieje
7 miesiecy pracowalem w norwegi na umowie norweskiej i 3 tygodnie w polsce i te mendy chca obliczyc stope procentowa do obliczenia podatku od dochodow zarobionych...pokaż całą treść
7 miesiecy pracowalem w norwegi na umowie norweskiej i 3 tygodnie w polsce i te mendy chca obliczyc stope procentowa do obliczenia podatku od dochodow zarobionych z norwegi i polski kwota brutto? zwiń
Autor: Anna (21-03-2015 12:39:46)
Temat: rozliczenie
Mam pytanie. W Polsce pracowalam w roku 2014 tylko do maja. Od początku czerwca przebywam i pracuje w Norwegii. Moj pobyt w Polsce w 2014 roku to...pokaż całą treść
Mam pytanie. W Polsce pracowalam w roku 2014 tylko do maja. Od początku czerwca przebywam i pracuje w Norwegii. Moj pobyt w Polsce w 2014 roku to okolo 160 dni , nie więcej Czy to oznacza ze musze sie rozliczyc tylko z dochodow jakie otrzymalam w Polsce czy musze takze wykazac dochody norweskie?zwiń
Autor: Norek (12-03-2015 05:59:27)
Temat: Łapy precz
No tak nasz wspaniały Fiskusik to wszędzie musi wyciąga swoje łapy .Nie dość ze człowiek w Norwegi zapłacił duży podatek to jeszcze i ten złodziej...pokaż całą treść
No tak nasz wspaniały Fiskusik to wszędzie musi wyciąga swoje łapy .Nie dość ze człowiek w Norwegi zapłacił duży podatek to jeszcze i ten złodziej Polski wyciąg swoje łapy po swoje ..zwiń
Autor: Norek (12-03-2015 05:58:24)
Temat: Łapy precz
No tak nasz wspaniały Fiskusik to wszędzie musi wyciąga swoje łapy .Nie dość ze człowiek w Norwegi zapłacił duży podatek to jeszcze i ten złodziej...pokaż całą treść
No tak nasz wspaniały Fiskusik to wszędzie musi wyciąga swoje łapy .Nie dość ze człowiek w Norwegi zapłacił duży podatek to jeszcze i ten złodziej Polski wyciąg swoje łapy po swoje ..zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 17:42:33)
Temat: Temat: Autor: norge89 (11-02-2015 00:01:28)
wiater48@o2.pl nie wiater487@o2.pl....pokaż całą treść
wiater48@o2.pl nie wiater487@o2.pl. zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 17:40:20)
Temat: Autor: norge89 (11-02-2015 00:01:28)
29070, 06 oczywiście , pozdr wiater487@o2.pl...pokaż całą treść
29070, 06 oczywiście , pozdr wiater487@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 17:35:22)
Temat: Autor: norge89 (11-02-2015 00:01:28)
dochód 130000 to jest drugi poziom skali, czyli 14839,02 + (nadwyżka 130 000- 85528) 44472x32% = ? dalej jak w...pokaż całą treść
dochód 130000 to jest drugi poziom skali, czyli 14839,02 + (nadwyżka 130 000- 85528) 44472x32% = ? dalej jak w treści artykułu 29 070,6/130 000=22,36% x 30 000 =6708, tyle zapłacić powinien w Polsce zwiń
Autor: norge89 (11-02-2015 00:01:28)
Temat: podatek
Witam, chciałbym się dowiedzieć jeśli to możliwe, w jaki sposób w podanym przykładzie został wyliczony podatek o wartości 29.070,06 zł, ponieważ odpowiada to 22,36% z kwoty 130.000....pokaż całą treść
Witam, chciałbym się dowiedzieć jeśli to możliwe, w jaki sposób w podanym przykładzie został wyliczony podatek o wartości 29.070,06 zł, ponieważ odpowiada to 22,36% z kwoty 130.000. Ale skąd ta wartość? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz