Aktualności podatkowe

Praca w Niemczech a rozliczenie zarobków w Polsce

2014-12-02

Polscy podatnicy pracujący w Niemczech muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą. RFN (Republika Federalna Niemiec) zobowiązuje Polaków do rozliczenia zarobków w kraju jego uzyskania, m.in. poprzez złożenie tam deklaracji podatkowej za wynagrodzenia z Niemiec, wskazującej tamtejsze ulgi, klasę podatkową oraz uwzględniającej niemiecką kwotę wolną od podatku. Niezależnie od tego obowiązku podatnik zmuszony jest dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce.

 

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z Niemiec opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której w tych kwestiach podstawę stanowi umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 

Praca w Niemczech a rozliczenie zarobków w Polsce
Źródło: Thinkstock

 

Wynagrodzenia pochodzące z Niemiec rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją. W konsekwencji jej stosowania zarabiający w Niemczech zwolnieni są w Polsce z obowiązku płacenia podatku oraz składania deklaracji podatkowej jednak z zastrzeżeniem tzw. progresji podatkowej. Oznacza to, że należy tę deklarację przed polskim organem podatkowym złożyć w przypadku, gdy dysponuje się innymi dochodami z Polski lub innych krajów.

 

Polski rezydent podatkowy

O ile podatnik otrzymujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady musi wszystkie swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i poza jej granicami) rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Można zatem przebywać w Niemczech cały rok i nadal pozostawać polskim podatnikiem, a to z uwagi na to, że w Polsce występuje ośrodek interesów życiowych. Podatnik, przed wypełnieniem zeznania podatkowego zbadać powinien, czy jego sytuacja życiowa nadal wiąże go z Polską na tyle, by organy podatkowe mogły stwierdzić, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

Sytuacje szczególne regulowane są umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z RFN. Do takich sytuacji szczególnych należy przypadek, gdy krajowe przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i każą mu rozliczyć się przed tamtejszym organem z całości uzyskiwanych wynagrodzeń – wówczas kraj rezydencji podatkowej określany jest na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zatem sytuacją standardową jest rozliczenie się:

 • w Niemczech - wyłącznie z zarobków tam uzyskanych,
 • w Polsce z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń, w tym również z tych uzyskanych w Niemczech.

 

Wynagrodzenie z umowy o pracę z RFN

Za wynagrodzenie z umowy o pracę należy uznawać wszelkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z umową o pracę. Będzie to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, kwoty za godziny nadliczbowe oraz inne świadczenia pracownicze.

W stosunku do opodatkowania świadczeń z Niemiec z umowy o pracę obowiązuje zasada wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że zarobki uzyskiwane w RFN nie będą co do zasady opodatkowane dodatkowo w Polsce polskim podatkiem dochodowym.

Polski rezydent podatkowy co do zasady:

 • nie musi składać zeznania rocznego PIT-36,
 • nie musi wpłacać zaliczki na podatek po powrocie do kraju,
 • nie musi składać informacji o źródłach zarobków z Niemiec (np. załącznika PIT/ZG).

Istnieje jednak wyjątek. O ile polski rezydent podatkowy uzyskuje inne zarobki opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym według skali podatkowej, ewentualnie rozlicza w Polsce zagraniczne zarobki pochodzące z innego jeszcze kraju niż Niemcy, wówczas zasada wyłączenia z progresją wpływa na stopę podatku stosowaną do zarobków opodatkowanych w Polsce. W tym przypadku podatnik na koniec roku (do końca kwietnia roku następnego):

 • składa PIT-36,
 • składa załącznik PIT/ZG,
 • wykazuje zarobki zagraniczne, choć nie dolicza ich do innych wynagrodzeń krajowych,
 • ustala stopę procentową podatku, stosowaną do krajowych zarobków z uwzględnieniem wynagrodzeń niemieckich,
 • stosuje stopę procentową do polskich dochodów.


Przykład

W Niemczech podatnik zarobił 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie). W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu. Jeśli liczyłby podatek od krajowych zarobków, to stosowałby on stawkę 18% podatku PIT. Ze względu na zarobki zagraniczne stopę podatkową oblicza się jako:

[29070,06 (podatek od całości dochodów podatnika obliczony według polskiej skali podatkowej)/130.000( całość dochodów podatnika z polski i Niemczech)] X 100 = 22,36 % (stopa procentowa stosowana do polskich zarobków).

Podatnik zastosuje do kwoty 30.000 zł uzyskanych w Polsce stawkę podatku 22,36%.

 

Jeżeli w Polsce podatnik zarabiałby takie wynagrodzenia, które standardowo rozliczane byłyby na PIT-37 i dodatkowo uzyskiwałby wynagrodzenie z umowy o pracę z Niemiec, to zamiast PIT-37, złoży on PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.

Wykazywane wynagrodzenia z Niemczech:

 • przelicza się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania wynagrodzenia (otrzymania go lub postawienia go do dyspozycji); jeżeli wynagrodzenie otrzymywane było wielokrotnie (co dwa tygodnie, co miesiąc), podatnik powinien tyle samo razy dokonać przeliczenia na złotówki,
 • o ile są to wynagrodzenia osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; są to tzw. przychody zwolnione z podatku, a w konsekwencji – nie podlegają rozliczeniu w ramach metody zwolnienia z progresją,
 • nie zmuszają po powrocie do kraju w trakcie roku do tego, by płacić zaliczki na podatek; podatnik zarabiający w Niemczech dokonuje jedynie rocznego rozliczenia podatku.

Szczególna zasada dotyczy umów wykonywanych w Niemczech na zasadzie oddelegowania lub delegacji służbowej, w związku z którymi wypłaty dokonuje polski pracodawca, przy założeniu, że:

 • praca za granicą nie trwa powyżej 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym i,
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech, i
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Niemczech.

 

Wynagrodzenie z umowy zlecenie, dzieło z Niemczech

Zasady opodatkowania są podobne, jak w przypadku umowy o pracę. Przychodu nie obniża się o wartość diet zagranicznych, te zwolnione są wyłącznie w przypadku umów o pracę. Zlecenia wykonywane z terytorium Rzeczpospolitej na rzecz zleceniobiorców w Niemczech podlegają natomiast rozliczeniu w Polsce. Pensje, płace i podobne wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana w Niemczech. Stąd gdy po ewentualnym zawarciu umowy zlecenie z niemiecką firmą zlecone prace będą wykonywane tylko na terenie Polski, dochody uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane tylko w Polsce. Na niemieckim zleceniodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Uzyskując dochody z umowy zlecenia bez pośrednictwa płatnika polski zleceniobiorca sam rozlicza zaliczki na podatek - 18% dochodu.

 

Zarabiałeś w innym kraju? Śledź aktualności na portalu PIT.pl

W następnym tygodniu dowiesz się, jak rozliczać w Polsce wynagrodzenia otrzymywane z Holandii.

 

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Marek z Monachium (17-09-2017 08:49:13)
Temat: Czy Finanzamt dobrze mi wyliczył ?
Nie wiem jak to działa - myślę, że Finanzamty naliczają jak chcą..., zawsze przeciwko Polakowi; Ja pracuję tylko sezonowo, co roku od połowy marca do końca października;...pokaż całą treść
Nie wiem jak to działa - myślę, że Finanzamty naliczają jak chcą..., zawsze przeciwko Polakowi; Ja pracuję tylko sezonowo, co roku od połowy marca do końca października; co roku kiedy przyjeżdżam do Monachium, najpierw idę do Urzędu zameldować się... a potem do Finanzamtu potwierdzić 3.Steuerklasę przedstawiając im kwity UE/EOG z polskiej skarbówki, gdzie rozliczam się z żoną i wykazuję w PIT-cie niemieckie dochody; w firmie pytam co roku pana finansowca czy muszę się rozliczać z Finanzamtem i nasz pan Finansowiec głośno i stanowczo mówi, że nie !!!, ponieważ on przesyłał im zaliczki na poczet podatku z każdej mojej wypłaty. Chcąc to uporządkować, zwróciłem się w Polsce do Euro-taksu... i mistrzowie wyliczyli mi że dopłacę za 2014 rok 170 Euro...; Kwity poszły do Finanzamtu i otrzymałem decyzję/ponoć nieodwołalną, że mam dopłacić za 2014 rok 2028 Euro !!! do tego co wpłacał zakład pracy, tłumacząc tym, że w Polsce miałem duży dochód. Czyli nie obowiązuje ich unikanie podwójnego opodatkowania? Cóż może obchodzić niemiecki Finanzamt mój dochód w Polsce? Podpowiedzcie, proszę co z tym zrobić?zwiń
Autor: Paula (29-07-2017 18:17:45)
Temat: Prosba
Moze ktos sie orientuje? Praca w Polsce meldunek tylko w Niemczech - gdzie rozliczenie podatku?
Autor: tomek (27-04-2017 08:36:57)
Temat: Dokumenty
Po raz pierwszy rozliczam się z niemieckich dochodów, przygotowałem listę dokumentów, króre znalazłem w poradnikach, między innymi tutaj: http://www.jubira-podatki.pl/niemcy-zwrot-podatku/niemcy-zwrot-podatku-dokumenty/ bardzo prosze o informacje czy ta lista jest...pokaż całą treść
Po raz pierwszy rozliczam się z niemieckich dochodów, przygotowałem listę dokumentów, króre znalazłem w poradnikach, między innymi tutaj: http://www.jubira-podatki.pl/niemcy-zwrot-podatku/niemcy-zwrot-podatku-dokumenty/ bardzo prosze o informacje czy ta lista jest kompletna, nie chciałbym popełnić błedów. zwiń
Autor: Stanisława (24-03-2017 09:44:32)
Temat: rozlicenie zasiłku z Urzędu Pracy w Niemczech
Czy zasiłek trzeba uwzględnić na druku ZG w Polsce...pokaż całą treść
Czy zasiłek trzeba uwzględnić na druku ZG w Polsce zwiń
Autor: Agnieszka (16-03-2017 15:25:40)
Temat: Polska firma, praca w Niemczech
Witam, mam do rozliczenia tatę, który pracował w trzech różnych polskich firmach ale w Niemczech. I tak do Polskich pitów ma dołączone te niemieckie. I teraz wiem,...pokaż całą treść
Witam, mam do rozliczenia tatę, który pracował w trzech różnych polskich firmach ale w Niemczech. I tak do Polskich pitów ma dołączone te niemieckie. I teraz wiem, że mam go rozliczyć w pit 36, tylko sprawa wygląda tak, że ma podane kwoty np. przychód 2tys, koszty uzyskania 200zł, dochód 1800zł, dochód zwolniony od podatku 13tys, zaliczka pobrana przez płatnika 156zł i składki na ubezp. społ i zdrowotne 257zł i 133zł. czy wszystko mam uwzględnik w picie? normalnie wpisać składki na ubezpieczenia? co z podwójnym opodatkowaniem? w innym picie z kolei ma tylko dochód zwolniony od podatku ale ma tez podane składki na ubez. społ i zdrowotne 1670zł i 815zł. czy mam to uwzględniać>?zwiń
Autor: Barbara (16-03-2017 11:18:16)
Temat: podatek łączony
cały rok pracuję na umowę w Niemczech i dodatkowo w Polsce za niewielką kwotę na umowę zlecenie . Bardzo proszę udzielić informacji do ktorej rubryki w załączniku...pokaż całą treść
cały rok pracuję na umowę w Niemczech i dodatkowo w Polsce za niewielką kwotę na umowę zlecenie . Bardzo proszę udzielić informacji do ktorej rubryki w załączniku PIT /ZG wpisać moje przeliczone dochody . Jeszcze jedno pytanie bo bede tez skladała zaswiadczenie Eu/EWR to dopiero po rozliczeniu podatku w Polscezwiń
Autor: Janusz Przybylski (03-02-2017 23:47:19)
Temat: Stała praca i zamieszkanie w Niemczech
Cały rok 2016 pracowałem i zamieszkiwałem w Niemczech w Polsce byłem w sumie około 40 dni w czasie wolnym od pracy. W Polsce jestem zameldowany ponieważ mam obywatelstwo...pokaż całą treść
Cały rok 2016 pracowałem i zamieszkiwałem w Niemczech w Polsce byłem w sumie około 40 dni w czasie wolnym od pracy. W Polsce jestem zameldowany ponieważ mam obywatelstwo Polskie. Czy muszę się rozliczać z Polskim Urzędem Skarbowych, jedni twierdzą, że powinienem złożyć PIT-37 ZEROWY , inni PIT-36-L ZEROWY, już nie wiem co mam zrobić. A chciałem rozliczyć się w Niemczech o zwrot podatku zwiń
Autor: gość (04-01-2017 16:06:57)
Temat: Pracowłaem 7 miesięcy w Niemczech
wróciłem do kraju i chciałbym rozliczyć się w Polsce jakie dokumenty sa mi niezbędne...pokaż całą treść
wróciłem do kraju i chciałbym rozliczyć się w Polsce jakie dokumenty sa mi niezbędne zwiń
Autor: beata (23-08-2016 21:01:38)
Temat: podatek us
Pracowałam za granica6tyg.praca sezonowa jak to jest czy musze rozliczyć się z podatku w Polsce skoro nie miałam tu dochodu. A w Niemczech mówili że nie muszę...pokaż całą treść
Pracowałam za granica6tyg.praca sezonowa jak to jest czy musze rozliczyć się z podatku w Polsce skoro nie miałam tu dochodu. A w Niemczech mówili że nie muszę się rozliczać z polskim urzędem podobno w2014 roku weszła jakaś ustawa przepisy się zmieniły i może przyjść wezwanie do złożenia wyjaśnień dlaczego nie rozliczyłam podatku z Niemiec jak to jest. Czy dostane kare?zwiń
Autor: Basia (01-08-2016 19:30:36)
Temat: Podatki od pracy przy truskawkach.
Dostałam pismo z Urzędu Skarbowego że nie rozliczyłam dochodu z Niemiec na pewną kwotę.Pracowałam 60 dni przy zbiorze truskawek, nie mam żadnych dokumentów, skąd US.w Polsce wziął...pokaż całą treść
Dostałam pismo z Urzędu Skarbowego że nie rozliczyłam dochodu z Niemiec na pewną kwotę.Pracowałam 60 dni przy zbiorze truskawek, nie mam żadnych dokumentów, skąd US.w Polsce wziął taką kwotę??Powinnam była rozliczyć się ze skarbówka.W Polsce nie mam dochodów , rozliczam wspólny Pit 37 z mężem emerytem.Nic z tego nie rozumię. zwiń
Autor: An (05-05-2016 15:44:56)
Temat: praca w niemczech
Pracuję dla polskiej firmy w niemczech .Czy mogę pracować dłużej niż 183 dni? Jeśli tak to gdzie odprowadzam podatki?
Autor: Andrzej (23-04-2016 12:54:40)
Temat: Rozliczanie
Witam ,w Polsce w roku 2014-2015 nie uzyskałem żadnych dochodów .Tu w DE pracuje na gewerbę i oczywiście rozliczam się z Financamtem ,czy muszę w Polsce złożyć...pokaż całą treść
Witam ,w Polsce w roku 2014-2015 nie uzyskałem żadnych dochodów .Tu w DE pracuje na gewerbę i oczywiście rozliczam się z Financamtem ,czy muszę w Polsce złożyć zeznanie podatkowe skoro nie uzyskałem dochodów w POL????zwiń
Autor: Remik (22-04-2016 11:35:32)
Temat: podatek za zarobki w Niemczech
Z tego co wyczytałem , to jeśli zarabiam w Niemczech i Polsce, to niemieckie dochody wpłyną na podatek w Polsce, czyli zapłacę więcej. Gdy będę zarabiał tylko...pokaż całą treść
Z tego co wyczytałem , to jeśli zarabiam w Niemczech i Polsce, to niemieckie dochody wpłyną na podatek w Polsce, czyli zapłacę więcej. Gdy będę zarabiał tylko w Niemczech to w Polsce nic nie zapłacę. Chyba poprawnie to zrozumiałem?zwiń
Autor: xxx (31-03-2016 11:03:49)
Temat: Rozlicznie
Mam zapytanie a jak pracowałem w Niemczech nie całe 5 miesięcy to czy tylko się w Polsce rozliczam z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam...pokaż całą treść
Mam zapytanie a jak pracowałem w Niemczech nie całe 5 miesięcy to czy tylko się w Polsce rozliczam z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam zwiń
Autor: Aga (01-03-2016 11:17:23)
Temat: Rozliczenie
Czy za dwa dni przepracowane w Niemczech również trzeba się rozliczac?
Autor: Adam (28-02-2016 17:34:47)
Temat: Praca w Niemczech a wspólne rozliczenie Podatku w Polsce
Żona od 01.10.2015r. pracuje na umowie o pracę w Niemczech. Wcześniej pracowała w Polsce też na umowie o pracę. Czy możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku oraz...pokaż całą treść
Żona od 01.10.2015r. pracuje na umowie o pracę w Niemczech. Wcześniej pracowała w Polsce też na umowie o pracę. Czy możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku oraz czy dochody z zagranicy należy rozliczyć w kraju czy tylko powiększyć kwotę niezbędną do obliczenia skali podatku dochodowego.zwiń
Autor: pitrek2016 (28-02-2016 16:05:22)
Temat: PIT NIEMCY (STEUER) - podatek (TANIO i SKUTECZNIE!) - Tylko 25 Euro!
Szybko i skutecznie rozliczę Twój niemiecki PIT na terenie całych Niemiec. Cała procedura zwrotu podatku trwa ok. 2 miesięcy aż do wypłaty pieniędzy na konto. Współpracuję z...pokaż całą treść
Szybko i skutecznie rozliczę Twój niemiecki PIT na terenie całych Niemiec. Cała procedura zwrotu podatku trwa ok. 2 miesięcy aż do wypłaty pieniędzy na konto. Współpracuję z niemieckim doradcą do rozliczania PIT więc wszystkie dane są rzetelnie i z należytą starannością wprowadzone i sprawdzone. W razie zainteresowania proszę o maila pitrek2016@wp.plzwiń
Autor: pitrek2016 (28-02-2016 16:03:35)
Temat: PIT NIEMCY (STEUER) - podatek (TANIO i SKUTECZNIE!)
Szybko i skutecznie rozliczę Twój niemiecki PIT na terenie całych Niemiec. Cała procedura zwrotu podatku trwa ok. 2 miesięcy aż do wypłaty pieniędzy na konto. Współpracuję z...pokaż całą treść
Szybko i skutecznie rozliczę Twój niemiecki PIT na terenie całych Niemiec. Cała procedura zwrotu podatku trwa ok. 2 miesięcy aż do wypłaty pieniędzy na konto. Współpracuję z niemieckim doradcą do rozliczania PIT więc wszystkie dane są rzetelnie i z należytą starannością wprowadzone i sprawdzone. W razie zainteresowania proszę o maila pitrek2016@wp.plzwiń
Autor: Basza (13-01-2016 13:53:49)
Temat: praca w Niemczech
Jak wygląda rozliczenie jeśli pracodawca z Polski deleguje do Niemiec?
Autor: Autor (10-11-2015 13:57:41)
Temat: Re:
Chodzi o kwestię zapłaty ryczałtowo podatku od wynagrodzenia lub zaliczek na podatek. A zatem pracownik nie musi samodzielnie w trakcie roku opłacać zaliczek/podatku, robi to pracodawca Dopiero...pokaż całą treść
Chodzi o kwestię zapłaty ryczałtowo podatku od wynagrodzenia lub zaliczek na podatek. A zatem pracownik nie musi samodzielnie w trakcie roku opłacać zaliczek/podatku, robi to pracodawca Dopiero roczne rozliczenie podatnika zmusza go do ewentualnego uregulowania podatku lub wystąpienie o nadpłatę. zwiń
Autor: monika (02-11-2015 12:02:14)
Temat: co znaczy?
Podatek pobierany od zarobkow bedzie ponosił przedsiebiorca???
Autor: pp (17-07-2015 20:30:38)
Temat: pic na wode
u mnie w pracy wyjezdzaja do niemiec zarabiaja i nikt tego nie zgłasza w zadnych urzedach czy jakis tam rozliczeniach podatkowych
Autor: DAmian (31-05-2015 23:59:45)
Temat: umowa w Niemczech, praca w Polsce.
Witam, przypadek: zatrunienie w NIemczech, miejsce pracy i zamieszkania Polska. Jak wygląda sprawa ZUS i diet za podroże służbowe, np wyjezdzając do Niemiec wg. prawa polskigeo...pokaż całą treść
Witam, przypadek: zatrunienie w NIemczech, miejsce pracy i zamieszkania Polska. Jak wygląda sprawa ZUS i diet za podroże służbowe, np wyjezdzając do Niemiec wg. prawa polskigeo należna dieta to 49€, a jak będzie w opisywanym przypadku? POnadto, czy frima z niemiec sama przelaea zaliczki na podatek dochodowy i wystawia pit po zakończeniu roku? Mowa o zatrudnieniu na podst umowy o pracę na czas nieokreślony. Dziękuję z góry i pozdrawiam.zwiń
Autor: DAmian (31-05-2015 22:41:15)
Temat: umowa w Niemczech, praca w Polsce.
Witam, przypadek: zatrunienie w NIemczech, miejsce pracy i zamieszkania Polska. Jak wygląda sprawa ZUS i diet za podroże służbowe, np wyjezdzając do Niemiec wg. prawa polskigeo...pokaż całą treść
Witam, przypadek: zatrunienie w NIemczech, miejsce pracy i zamieszkania Polska. Jak wygląda sprawa ZUS i diet za podroże służbowe, np wyjezdzając do Niemiec wg. prawa polskigeo należna dieta to 49€, a jak będzie w opisywanym przypadku? POnadto, czy frima z niemiec sama przelaea zaliczki na podatek dochodowy i wystawia pit po zakończeniu roku? Mowa o zatrudnieniu na podst umowy o pracę na czas nieokreślony. Dziękuję z góry i pozdrawiam.zwiń
Autor: Piotr (17-05-2015 23:35:28)
Temat: A co ze mną?
W skrócie. Polski emeryt. Dorabiam w Niemczech. Do kwietnia zeszłego roku mieszkałem w Polsce...i rozliczalem podatek w Niemczech z tamtejszych zarobków, a w Polsce z emerytury polskiej...pokaż całą treść
W skrócie. Polski emeryt. Dorabiam w Niemczech. Do kwietnia zeszłego roku mieszkałem w Polsce...i rozliczalem podatek w Niemczech z tamtejszych zarobków, a w Polsce z emerytury polskiej + zmianie ulega próg podatkowy z uwagi na zarobki za granicą... WSZYSTKO DOBRZE TYLKO...od kwietnia zeszłego roku mieszkam w Niemczech (na stałe z całą rodzina). Pani w US oświadzczyla, że w tym przypadku dodchodów z Niemiec (do ustalenia stopy podatkowej) już nie muszę rozliczać...no ale teraz w Niemczech rządają ode mnie zaświadczenia o uzyskanych dochodach w Polsce (z tytułu emerytury)...hmmmmmmmmm...i do tej pory nie było problemu tylko, że w zezananiu rocznym za ubiegły rok podałem ostatni adres w Polsce (za poradą GUS z Wa-wy)...ponieważ w czasie trwania roku podatkowego zmieniłem miejsce (kraj) zamieszkania i w tym przypadku w tym zezaniu powinienem jeszcze podać ostatni adres zamieszkania w Polsce...no ale gdy tak zrobiłem to w regionalnym US powiedziano mi, że musze rozliczyć dochody z Niemiec ponieważ dla nich ciągle zamieszkuję w Polsce...i tak tłumaczę się pomiędzy jednym a drugi Urżedem... Zgodnie z Głównym Urzędem...jeśli w czasie roku podatkowego zmieniam adres zamieszaknia to podaję ostatni adres zamieszkania w Polsce...a zgodnie z regionlanym adres powinien być z ostatniego dnia roku...więc Niemcy. Między sobą oba Urzedy nie mają żadnego kontaktu (nie mają lub nie chcą mieć!) a ja już korektę zeznania skladam po raz 3-ci!!! ;/ Za 2 dni jestem umówiony z Naczelnikem US...i znowu mam się stawić osobiście...a kto mi zapłaci za ten dzień pracy? za dojazd? za mój czas? Mojego prcodawcy raczej to nie inetersuje...choć pierwszym razem poszdl i na rękę. W US powiedziano mi, że trzeba było zostać emerytem w Polsce a nie kombinować...a teraz się sam prosiłem. :) Heeeeeee? Może więc napisze o zasiłek dla siebie i rodziny? Może tak właśnie funkcjonuje nasz kraj... po co dorabiać i się starać skoro można o zasiłki pisać? Czy ktoś może mi to wyjaśnić...ale tak na powaznie? Pozdrawiam. Piotr.zwiń
Autor: Piter (29-04-2015 21:24:06)
Temat: Banda złodziei z polski
Niech jeszcze powietrze opodatkują pajace !!! żal pl
Autor: Adam (09-04-2015 14:54:01)
Temat: Praca w Niemczech
Bardzo przydatne informacje! Abstrahując nieco od treści artykułu zapraszam wszystkich szukających pracy na http://dojczland.info/praca-w-niemczech. Pozdrowienia!
Autor: osrodek zyciowy w niemczech (02-03-2015 16:36:19)
Temat: taka sytuacja:
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech....pokaż całą treść
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech. do 2013 roku rozliczalam sie w polsce z calosci, i z polskiego i z niemieckiego zarobku, gdyz zarobek niemiecki nie podlega opodatkowaniuw niemczech (kwota wolna od podatku) zmienia sie sytuacja od 2015 roku i tu moje pytanie? w 2015 roku rozliczam sie w polsce za prace w polsce w 2014 (styczen, luty 2014, czyli w kazdym miesiacu 1/4 etatu), natomiast w niemieckich dochodow chcialabym sie rozliczyc w niemczech. poniewaz ukonczylam kurs w 2014 za ktora panstwo niemieckie zwroci mi koszta. i teraz moje pytanie, czy z calosci (polska niemcy) rozliczam sie w polsce, czy moge to podzielic i z polskich zarobkow rozliczyc sie w polsce, a z niemieckich w niemczech? czy musze skladac jakies wnioski o stalym zameldowaniu w niemczech, przebywam tu dluzej niz 189 dni w roku i mam dwa zameldowania, jeszcze to w polsce i to nowe w niemczech. zaznaczam, iz od 2016 roku czyli rozliczenie podatku za 2015 r bedzie tylö w niemczech, bo juz od poczatku marca 2014 nie mam zadnych dochodow w polsce? dziekuje za jakakolwiec podpowiedz zwiń
Autor: osrodek zyciowy w niemczech (02-03-2015 15:53:38)
Temat: taka sytuacja:
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech....pokaż całą treść
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech. do 2013 roku rozliczalam sie w polsce z calosci, i z polskiego i z niemieckiego zarobku, gdyz zarobek niemiecki nie podlega opodatkowaniuw niemczech (kwota wolna od podatku) zmienia sie sytuacja od 2015 roku i tu moje pytanie? w 2015 roku rozliczam sie w polsce za prace w polsce w 2014 (styczen, luty 2014, czyli w kazdym miesiacu 1/4 etatu), natomiast w niemieckich dochodow chcialabym sie rozliczyc w niemczech. poniewaz ukonczylam kurs w 2014 za ktora panstwo niemieckie zwroci mi koszta. i teraz moje pytanie, czy z calosci (polska niemcy) rozliczam sie w polsce, czy moge to podzielic i z polskich zarobkow rozliczyc sie w polsce, a z niemieckich w niemczech? czy musze skladac jakies wnioski o stalym zameldowaniu w niemczech, przebywam tu dluzej niz 189 dni w roku i mam dwa zameldowania, jeszcze to w polsce i to nowe w niemczech. zaznaczam, iz od 2016 roku czyli rozliczenie podatku za 2015 r bedzie tylö w niemczech, bo juz od poczatku marca 2014 nie mam zadnych dochodow w polsce? dziekuje za jakakolwiec podpowiedz zwiń
Autor: osrodek zyciowy w niemczech (02-03-2015 14:19:22)
Temat: taka sytuacja:
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech....pokaż całą treść
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech. do 2013 roku rozliczalam sie w polsce z calosci, i z polskiego i z niemieckiego zarobku, gdyz zarobek niemiecki nie podlega opodatkowaniuw niemczech (kwota wolna od podatku) zmienia sie sytuacja od 2015 roku i tu moje pytanie? w 2015 roku rozliczam sie w polsce za prace w polsce w 2014 (styczen, luty 2014, czyli w kazdym miesiacu 1/4 etatu), natomiast w niemieckich dochodow chcialabym sie rozliczyc w niemczech. poniewaz ukonczylam kurs w 2014 za ktora panstwo niemieckie zwroci mi koszta. i teraz moje pytanie, czy z calosci (polska niemcy) rozliczam sie w polsce, czy moge to podzielic i z polskich zarobkow rozliczyc sie w polsce, a z niemieckich w niemczech? czy musze skladac jakies wnioski o stalym zameldowaniu w niemczech, przebywam tu dluzej niz 189 dni w roku i mam dwa zameldowania, jeszcze to w polsce i to nowe w niemczech. zaznaczam, iz od 2016 roku czyli rozliczenie podatku za 2015 r bedzie tylö w niemczech, bo juz od poczatku marca 2014 nie mam zadnych dochodow w polsce? dziekuje za jakakolwiec podpowiedz zwiń
Autor: osrodek zyciowy w niemczech (02-03-2015 13:53:35)
Temat: taka sytuacja:
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech....pokaż całą treść
witam, od 2011 roku, mam osrodek zyciowy w niemczech. z tym, ze pracowalam na 1/4 w polsce do konca lutego 2014 r. i 1/2 etatu w niemczech. do 2013 roku rozliczalam sie w polsce z calosci, i z polskiego i z niemieckiego zarobku, gdyz zarobek niemiecki nie podlega opodatkowaniuw niemczech (kwota wolna od podatku) zmienia sie sytuacja od 2015 roku i tu moje pytanie? w 2015 roku rozliczam sie w polsce za prace w polsce w 2014 (styczen, luty 2014, czyli w kazdym miesiacu 1/4 etatu), natomiast w niemieckich dochodow chcialabym sie rozliczyc w niemczech. poniewaz ukonczylam kurs w 2014 za ktora panstwo niemieckie zwroci mi koszta. i teraz moje pytanie, czy z calosci (polska niemcy) rozliczam sie w polsce, czy moge to podzielic i z polskich zarobkow rozliczyc sie w polsce, a z niemieckich w niemczech? czy musze skladac jakies wnioski o stalym zameldowaniu w niemczech, przebywam tu dluzej niz 189 dni w roku i mam dwa zameldowania, jeszcze to w polsce i to nowe w niemczech. zaznaczam, iz od 2016 roku czyli rozliczenie podatku za 2015 r bedzie tylö w niemczech, bo juz od poczatku marca 2014 nie mam zadnych dochodow w polsce? dziekuje za jakakolwiec podpowiedz zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 01:58:37)
Temat: Autor: gość (21-01-2015 20:40:48)
Do pracy w Niemczech ma zast. met wyłączenia, czyli nawet, jeśli ten dochód miałby być rozliczany w Polsce, to tylko wtedy , jeśli osiągnął Pan...pokaż całą treść
Do pracy w Niemczech ma zast. met wyłączenia, czyli nawet, jeśli ten dochód miałby być rozliczany w Polsce, to tylko wtedy , jeśli osiągnął Pan inny dochód w Polsce, inaczej nie składa Pan zeznania, pozdr. zwiń
Autor: gość (21-01-2015 20:40:48)
Temat: czy muszę rozliczać się z przychodów za granicą?
pracowałem w niemczech w pracy sezonowej. praca trfała 1 miesiąc. bylem zwolniony z opodatkowania przychodu ponieważ byłem studentem. obecnie odbywam staż unijny. czy muszę rozliczać się z...pokaż całą treść
pracowałem w niemczech w pracy sezonowej. praca trfała 1 miesiąc. bylem zwolniony z opodatkowania przychodu ponieważ byłem studentem. obecnie odbywam staż unijny. czy muszę rozliczać się z dochodu uzyskanego z tytułu stażu unijnego?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz