Pożyczka

Pożyczka nie dotyczy oznaczonych, konkretnych rzeczy, można pożyczać jedynie nieoznaczone przedmioty lub środki pieniężne. Zwrot dotyczyć ma bowiem takiej samej ilości i jakości przedmiotów, ale nie koniecznie tych samych, które stanowiły przedmiot pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przypadku oddania w celu zwrotnych rzeczy określonych co do tożsamości, prawidłowym będzie zawarcie umowy najmu lub używania.

 

Sprawdź, ile można pożyczyć od rodziny i znajomych, żeby nie zapłacić podatku

 

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wystąpi jednak wyłącznie w typowych przypadkach.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Oprócz podatku od samej czynności, w grę wejść może również podatek dochodowy – w przypadku uzyskania przysporzenia czy to z tytułu oprocentowania pożyczki – po stronie pożyczkodawcy, czy to w przypadku pożyczki nieoprocentowanej – po stronie pożyczkobiorcy.

Pożyczka może być udzielona zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia. Nie będzie miało to jednak wpływu na wartość podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawą jego obliczenia jest bowiem kwota lub wartość pożyczki albo depozytu.


Przykład

Podatnik zawiera dwie pożyczki każda na 2000 zł, jedna oprocentowana na 20% w skali roku, druga bez oprocentowania. W obu przypadkach pozostaje obowiązek zapłaty podatku w tej samej wysokości liczonego od 2000 zł, czyli od takiej samej podstawy opodatkowania

Uwaga!

Opodatkowaniu podlegają pożyczki prywatne, udzielane przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Ze względu na to, że jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania czynności – zawarcia umowy pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku od towarów i usług, pożyczki udzielane przez przedsiębiorców będą pozostawały poza zakresem podatku od czynności cywilnoprawnych. Pożyczając od firmy, pożyczkobiorca nie musi płacić podatku. Podobnie podatku nie płaci spółka kapitałowa uzyskująca pożyczkę od udziałowca (akcjonariusza).

Stawka podatku od umowy pożyczki zawieranej prywatne wynosi 2%. Podatnikiem pozostaje biorący pożyczkę, stąd nie można przenieść obowiązku zapłaty podatku na drugą stronę, na jej udzielającego.

Wyjątkowo stawka podatku wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Podobnie 20% wynosi podatek gdy biorący pożyczkę zaliczany do bliskiej rodziny pożyczkodawcy powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Chcąc zawrzeć umowę pożyczki o wartości ponad 500 zł, należy ją dokumentować na piśmie. Nieudokumentowanie jej nie spowoduje jednak, by umowa straciła swoją ważność.


Zwolnienia z podatku od pożyczek

Zwolnione z podatku pozostają pożyczki udzielane:

 • przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
 • w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,
 • na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,
 • na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
 • z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 • przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 27-10-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: John (15-03-2018 17:33:55)
Temat: Złóż wniosek o pilną pożyczkę
Witaj poszukiwaczu pożyczek! Jestem panem Wiltonem Johnem z IFS Financial Services Limited, jesteśmy spółką prawnie zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek na 2% anuelom, firmom, agencjom rządowym,...pokaż całą treść
Witaj poszukiwaczu pożyczek! Jestem panem Wiltonem Johnem z IFS Financial Services Limited, jesteśmy spółką prawnie zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek na 2% anuelom, firmom, agencjom rządowym, kościołom i organizacjom gospodarczym oraz wszelkiego rodzaju ludziom, Freedom Loans Rozwiązanie wszystkich problemów finansowych. skontaktuj się z nami teraz przez e-mail na adres: pcl846509@gmail.com Pozdrowienia.. zwiń
Autor: anne marie verstraten (25-02-2018 13:30:18)
Temat: Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy...pokaż całą treść
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy mają potrzeby kredyt gotówkowy.Nasza struktura finansowej w stanie zrobić ci kredytu, począwszy od 5000 euro do 1500000 euro w wysokości 2% dla każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie.Oto obszary, w których bank mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linia kredytowa, Drugi kredyt hipoteczny Wykup dea pożyczki, Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy nie wahaj się, skontaktuj się z nami w celu uzyskania kredytu na twoje konto tak szybko, jak to możliwe, więcej zmartwień dla ciebie zrobić. Nasz adres biura: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: beyonce margueretl (25-02-2018 13:29:11)
Temat: Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie,...pokaż całą treść
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie, które cierpią na wiele.Młodzi ludzie mają plany, aby rozpocząć swój biznes, ale z powodu braku środków nie jest w stanie zrealizować swój projekt, rozumiem, też co do kredytu banki wymagają warunki, które sprawiają, że życie jest trudne dla młodych ludzi.To właśnie w tym kontekście, że postanowiłem założyć stowarzyszenie, aby pomóc im w rozwiązywaniu różnych problemów, i finansowe, aby poradzić sobie ze swoimi celami na przyszłość w ramach bez trudności, przedstawiam państwu ofertę-kredyt (osób ,firm) w tarapatach lub chętni do pomocy, aby rozwiązać niektóre z ich problemów finansowych lub do tworzenia biznesu.Możemy zrobić ci kredytu, począwszy od 5000€ do 900.500.000€ do kursu 2% do każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie. Oto obszary, w których mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linii kredytowej, Drugi kredyt hipoteczny, pożyczki,Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy, nie wahaj się skontaktować się z naszej e-mail poniżej: Email biurko: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: beyonce margueretl (25-02-2018 13:27:46)
Temat: Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie,...pokaż całą treść
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie, które cierpią na wiele.Młodzi ludzie mają plany, aby rozpocząć swój biznes, ale z powodu braku środków nie jest w stanie zrealizować swój projekt, rozumiem, też co do kredytu banki wymagają warunki, które sprawiają, że życie jest trudne dla młodych ludzi.To właśnie w tym kontekście, że postanowiłem założyć stowarzyszenie, aby pomóc im w rozwiązywaniu różnych problemów, i finansowe, aby poradzić sobie ze swoimi celami na przyszłość w ramach bez trudności, przedstawiam państwu ofertę-kredyt (osób ,firm) w tarapatach lub chętni do pomocy, aby rozwiązać niektóre z ich problemów finansowych lub do tworzenia biznesu.Możemy zrobić ci kredytu, począwszy od 5000€ do 900.500.000€ do kursu 2% do każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie. Oto obszary, w których mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linii kredytowej, Drugi kredyt hipoteczny, pożyczki,Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy, nie wahaj się skontaktować się z naszej e-mail poniżej: Email biurko: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: anne marie verstraten (25-02-2018 13:25:37)
Temat: Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy...pokaż całą treść
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy mają potrzeby kredyt gotówkowy.Nasza struktura finansowej w stanie zrobić ci kredytu, począwszy od 5000 euro do 1500000 euro w wysokości 2% dla każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie.Oto obszary, w których bank mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linia kredytowa, Drugi kredyt hipoteczny Wykup dea pożyczki, Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy nie wahaj się, skontaktuj się z nami w celu uzyskania kredytu na twoje konto tak szybko, jak to możliwe, więcej zmartwień dla ciebie zrobić. Nasz adres biura: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: Karina (17-02-2018 20:33:59)
Temat: Oferta pozyczki pomiedzy powaznych osób, poczawszy
Witam, Jestem osoba fizyczna i oferuja pozyczki do kazdej osoby, która jest w potrzebie. Jestem gotów udzielic Ci kredytu w zakresie od 6000 do 60.000.000 zl z niskim...pokaż całą treść
Witam, Jestem osoba fizyczna i oferuja pozyczki do kazdej osoby, która jest w potrzebie. Jestem gotów udzielic Ci kredytu w zakresie od 6000 do 60.000.000 zl z niskim oprocentowaniem 2,% dla osobowych i innych potrzeb. Masz do splaty kredytów lub ze swoim bankiem lub takze z firmami, wiec nie podniecac sie ze mna skontaktowac E-mail : karina121huaman@gmail.com E-mail : karina121huaman@gmail.comzwiń
Autor: Kerry Howard (16-02-2018 10:09:58)
Temat: Dar dobrego
Cześć, podążając za moją wiadomością, to jest darowizna. Jestem w stanie przekazać darowiznę w wysokości 440 000 EUR, obecnie cierpię i nie mam szans na przeżycie według...pokaż całą treść
Cześć, podążając za moją wiadomością, to jest darowizna. Jestem w stanie przekazać darowiznę w wysokości 440 000 EUR, obecnie cierpię i nie mam szans na przeżycie według lekarzy, cierpię na raka. I szukam zdolnej osoby i dobrej intencji dobrego wykorzystania funduszy, na których mogłem opuścić dziedzica. Jeśli ci odpowiada, zostaw wiadomość od Ciebie, zanim wyjadę ze szpitala. Dziękuję i niech Bóg chroni ciebie i twoją rodzinę. Amen. Kontakt: kerryhoward437@gmail.comzwiń
Autor: Zedeka Placide (16-02-2018 10:07:57)
Temat: oferta pożyczki pieniężnej między prywatnym
Jestem Francuzką, przedsiębiorcą, finansistką, która pomaga wszystkim potrzebującym pomocy Cześć Właśnie przeczytałem twoją wiadomość i chcę ci powiedzieć, że jestem w stanie sprowadzić ci tę pożyczkę według stałej stopy...pokaż całą treść
Jestem Francuzką, przedsiębiorcą, finansistką, która pomaga wszystkim potrzebującym pomocy Cześć Właśnie przeczytałem twoją wiadomość i chcę ci powiedzieć, że jestem w stanie sprowadzić ci tę pożyczkę według stałej stopy procentowej w wysokości 3%, bez problemu i uczciwych ludzi, którzy mogą i kogo stać Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany moją ofertą, odpowiedz na następujące pytania: * Kwota pożyczki ...? * Poziom spłaty? * Cel lub cel pożyczki ...? * Kraj zamieszkania ...? Czekam, aby cię usłyszeć     w przypadku jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt przez e-mail: zedekaplacide@gmail.comzwiń
Autor: Lutheran Hospital (31-01-2018 06:51:02)
Temat: nerke
Jestem przedstawicielem Iowa Luterańskiego Szpitala w Iowa City w USA. Doznałem, aby kierownictwo szpitala mogło reklamować w Internecie, jak pracujemy i że rozpoczęliśmy ponownie rok na zakup...pokaż całą treść
Jestem przedstawicielem Iowa Luterańskiego Szpitala w Iowa City w USA. Doznałem, aby kierownictwo szpitala mogło reklamować w Internecie, jak pracujemy i że rozpoczęliśmy ponownie rok na zakup i sprzedaż ludzkich narządów, np. nerki, Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, skontaktuj się z nami pod poniższym e-mailem: Zrekompensujemy naszym darczyńcom sporą sumę pieniędzy i jesteśmy specjalistami od organów Chirurgia i jako dawczyni nie ma ryzyka w to. A to jest nasz e-mail: iowalutheranhospital@gmail.com Możesz również zadzwonić lub skontaktować się z nami pod adresem whatsapp +1 929 281 1248zwiń
Autor: jajako (23-08-2015 18:36:35)
Temat: mama
Pożyczyłem mojej mamie 8000. Czy to gdzieś zgłaszam?
Autor: Jan (02-08-2015 20:46:17)
Temat: Podatek z pozyczki bez odsetek?
Jesli osoba fizyczna pozycza od innej osoby fizycznej 3000 zl (umowa ustna - z odsetkami). To rozumiem, ze jest zwolniony z podatku (jesli oczywiscie to pierwsza pozyczka...pokaż całą treść
Jesli osoba fizyczna pozycza od innej osoby fizycznej 3000 zl (umowa ustna - z odsetkami). To rozumiem, ze jest zwolniony z podatku (jesli oczywiscie to pierwsza pozyczka i nie osiagnieto limitu w ciagu X lat). Jednak co jesli taka sama pozyczka ma miejsce, ale jest bez odestek, prowizji? Czy wtedy trzeba zaplacic podatek od korzysci majatkowej ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz