Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - 2014.06.18

Rozlicz wynagrodzenie członka rady nadzorczej do wartości 200 zł - 2014.06.03

Nabycie rzeczy poprzez licytację komorniczą bez podatku PCC - 2014.05.26

Zaliczka na poczet nauki jazdy jest przychodem w chwili jej otrzymania - 2014.03.19

Zwolnienie z PIT: własny cel mieszkaniowy nawet przy nabyciu kolejnej nieruchomości - 2014.03.14

Opodatkowanie podatkiem PIT emerytury otrzymywanej z Włoch w Polsce - 2014.02.13

Sprzedaż mieszkania a kredyt na nowe mieszkanie - 2014.01.17

Sprzedaż gruntów uprawnych a przychód i podatek PIT - 2014.01.10

Sprzedaż naprawianych telefonów korzysta z preferencyjnej stawki podatku - 2013.12.31

Termin ważności certyfikatu podatkowego - 2013.12.30

Wycena kosztów wybudowania budynku mieszkalnego przez rzeczoznawcę nie zawsze kosztem - 2013.10.22

Renta z towarzystwa ubezpieczeń a podatek - 2013.10.17

Zwrot wydatków na remont nie jest przychodem - 2013.10.10

Zaległa dywidenda po zmarłej wspólniczce - opodatkowanie - 2013.09.25

Sprzedaż roślin z własnej działki – małego gospodarstwa a podatki - 2013.09.23

Gdzie płaci podatek dyrektor spółki cypryjskiej? - 2013.09.18

Nabycie nieruchomości od osoby ubezwłasnowolnionej - 2013.09.10

Najem prywatny i firmowy można łączyć, a wycofany z firmy majątek - wynajmować prywatnie - 2013.09.03

Darowizna od macochy a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - 2013.08.26

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy - 2013.08.21

Spłata spadku według wartości rynkowej a przychód podatkowy - 2013.08.09

Brak najemców w lokalu a koszty stałe na lokal i amortyzacja - 2013.08.08

Zasiłek z Wielkiej Brytanii a podatek w Polsce - 2013.07.18

Moment powstania obowiązku podatkowego od opłat za służebność gruntową - 2013.07.19

Dropshopping a PIT pośrednika, czyli wysyłka bezpośrednio od producenta do klienta - 2013.07.05

Dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w darowiźnie - 2013.06.25

Sprzedaż ryb z dzierżawionych jezior i stawów - 2013.05.29

Ryczałt z najmu a rozliczenie z małżonkiem - 2013.04.22

Sezonowy najem domu letniskowego bez prawa do 8,5% stawki ryczałtowej - 2013.04.22

Licencje na programy na telefony i smartfony udzielane poprzez zagraniczne sklepy internetowe - 2013.04.22

Sprzedaż mieszkania: zwolnienie przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów - 2013.04.16

Koszty najmu prywatnego podwyższa jego amortyzacja i odsetki od kredytu - 2013.04.11

Ulga meldunkowa a sprzedaż wydzielonej części gruntu - 2013.03.26

Zalety rozliczania kupna lokalu jako towaru handlowego - 2013.03.20

Nieodpłatny lokal na prywatne przedszkole powoduje powstanie przychodu - 2013.03.15

Kredyty po zmarłej a podatek PIT - 2013.03.07

Zwrot kosztów badań lekarskich i szczepień może być przychodem - 2013.03.01

Czesne dla nauczycieli bez podatku - 2013.03.01

Sprzedaż darowanego mieszkania a podatek dochodowy - 2013.02.18

Odsetki z lokaty przedsiębiorcy przychodem prywatnym - 2013.02.15

Spłata spadkobierców nie pomniejsza podatku od sprzedaży uzyskanego w spadku mieszkania - 2013.01.30

Odsetki od przejętego kredytu nie będą kosztem podatkowym - 2013.01.28

Opłaty za najem pojazdu a limit kilometrówki - 2013.01.11

Ulga meldunkowa a grunt - 2012.12.31

Zakup okien i spłata kredytu obniży podatek od własnościowego prawa do lokalu - 2012.12.20

Zagraniczna renta wdowy a podatek w Polsce - 2012.12.20

Regulacje wewnątrzzakładowe pozbawiające 50% kosztów uzyskania przychodów - 2012.12.18

Podwójne opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – VAT i PCC - 2012.12.14

Zwolnienie stypendiów z opodatkowania - 2012.12.07

Sprzedaż gruntu rolnego zwolniona z podatku - 2012.11.16

Sprzedaż poza specjalną strefą ekonomiczną również zwolniona z podatku - 2012.11.13

Emeryt skoryguje PIT-40A wystawiony przez organ rentowy - 2012.11.09

Wypłata wkładu spółki na rzecz spadkobiercy wspólnika opodatkowana PIT - 2012.11.06

Amortyzuj używany lokal według stawki 10% rocznie - 2012.10.22

Hodowla koni to działalność nieopodatkowana PIT i CIT - 2012.09.07

Renta z Niemiec nie podlega opodatkowaniu w Polsce - 2012.09.06

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego podlega opodatkowaniu PIT - 2012.09.06

Przedszkole ze środków wspólnotowych a przychód podatkowy - 2012.09.05

Zamiast wartości początkowej - 988 zł za każdy metr - 2012.08.27

Kasyno podatnikiem czy tylko płatnikiem podatku od gier? - 2012.08.17

Kwoty z ARR (Agencji Rozwoju Regionalnego) a zwolnienie z PIT - 2012.07.30

Odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury pozostaje zwolnione z opodatkowania - 2012.07.27

Darowizna udziałów do zamkniętego funduszu inwestycyjnego a PIT - 2012.07.24

Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek PCC – stawka podatku - 2012.07.23

Częściowy dział spadku nie podlega podatkowi od spadków i darowizn - 2012.07.06

Rezydencja podatkowa a ciężar opodatkowania podatnika - 2012.07.03

Dywidenda ze spółki rosyjskiej opodatkowana na terytorium Polski - 2012.07.02

Projekty inżynierii środowiska a 50% koszty uzyskania - 2012.06.22

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność a zbycie nieruchomości - 2012.06.22

Zamiana nieruchomości a podatek VAT od dostawy obu gruntów - 2012.06.19

Zachowek a podatek od spadków i darowizn - 2012.06.18

Przekształcenie spółki bez postępowania likwidacyjnego zwolnione z opodatkowania PIT - 2012.06.05

Dochód ze sprzedaży zabudowanych gruntów rolnych zwolniony z PIT - 2012.06.04

Ulga mieszkaniowa również na grunt - 2012.06.01

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat
opodatkowane 19% podatkiem PIT
- 2012.05.31

Wypłata emerytury pozostaje zwolniona z podatku - 2012.05.18


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj