Interpretacje podatkowe 2015

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - 2014.06.18

Rozlicz wynagrodzenie członka rady nadzorczej do wartości 200 zł - 2014.06.03

Nabycie rzeczy poprzez licytację komorniczą bez podatku PCC - 2014.05.26

Zaliczka na poczet nauki jazdy jest przychodem w chwili jej otrzymania - 2014.03.19

Zwolnienie z PIT: własny cel mieszkaniowy nawet przy nabyciu kolejnej nieruchomości - 2014.03.14

Opodatkowanie podatkiem PIT emerytury otrzymywanej z Włoch w Polsce - 2014.02.13

Sprzedaż mieszkania a kredyt na nowe mieszkanie - 2014.01.17

Sprzedaż gruntów uprawnych a przychód i podatek PIT - 2014.01.10

Sprzedaż naprawianych telefonów korzysta z preferencyjnej stawki podatku - 2013.12.31

Termin ważności certyfikatu podatkowego - 2013.12.30

Wycena kosztów wybudowania budynku mieszkalnego przez rzeczoznawcę nie zawsze kosztem - 2013.10.22

Renta z towarzystwa ubezpieczeń a podatek - 2013.10.17

Zwrot wydatków na remont nie jest przychodem - 2013.10.10

Zaległa dywidenda po zmarłej wspólniczce - opodatkowanie - 2013.09.25

Sprzedaż roślin z własnej działki – małego gospodarstwa a podatki - 2013.09.23

Gdzie płaci podatek dyrektor spółki cypryjskiej? - 2013.09.18

Nabycie nieruchomości od osoby ubezwłasnowolnionej - 2013.09.10

Najem prywatny i firmowy można łączyć, a wycofany z firmy majątek - wynajmować prywatnie - 2013.09.03

Darowizna od macochy a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - 2013.08.26

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy - 2013.08.21

Spłata spadku według wartości rynkowej a przychód podatkowy - 2013.08.09

Brak najemców w lokalu a koszty stałe na lokal i amortyzacja - 2013.08.08

Zasiłek z Wielkiej Brytanii a podatek w Polsce - 2013.07.18

Moment powstania obowiązku podatkowego od opłat za służebność gruntową - 2013.07.19

Dropshopping a PIT pośrednika, czyli wysyłka bezpośrednio od producenta do klienta - 2013.07.05

Dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w darowiźnie - 2013.06.25

Sprzedaż ryb z dzierżawionych jezior i stawów - 2013.05.29

Ryczałt z najmu a rozliczenie z małżonkiem - 2013.04.22

Sezonowy najem domu letniskowego bez prawa do 8,5% stawki ryczałtowej - 2013.04.22

Licencje na programy na telefony i smartfony udzielane poprzez zagraniczne sklepy internetowe - 2013.04.22

Sprzedaż mieszkania: zwolnienie przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów - 2013.04.16

Koszty najmu prywatnego podwyższa jego amortyzacja i odsetki od kredytu - 2013.04.11

Ulga meldunkowa a sprzedaż wydzielonej części gruntu - 2013.03.26

Zalety rozliczania kupna lokalu jako towaru handlowego - 2013.03.20

Nieodpłatny lokal na prywatne przedszkole powoduje powstanie przychodu - 2013.03.15

Kredyty po zmarłej a podatek PIT - 2013.03.07

Zwrot kosztów badań lekarskich i szczepień może być przychodem - 2013.03.01

Czesne dla nauczycieli bez podatku - 2013.03.01

Sprzedaż darowanego mieszkania a podatek dochodowy - 2013.02.18

Odsetki z lokaty przedsiębiorcy przychodem prywatnym - 2013.02.15

Spłata spadkobierców nie pomniejsza podatku od sprzedaży uzyskanego w spadku mieszkania - 2013.01.30

Odsetki od przejętego kredytu nie będą kosztem podatkowym - 2013.01.28

Opłaty za najem pojazdu a limit kilometrówki - 2013.01.11

Ulga meldunkowa a grunt - 2012.12.31

Zakup okien i spłata kredytu obniży podatek od własnościowego prawa do lokalu - 2012.12.20

Zagraniczna renta wdowy a podatek w Polsce - 2012.12.20

Regulacje wewnątrzzakładowe pozbawiające 50% kosztów uzyskania przychodów - 2012.12.18

Podwójne opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – VAT i PCC - 2012.12.14

Zwolnienie stypendiów z opodatkowania - 2012.12.07

Sprzedaż gruntu rolnego zwolniona z podatku - 2012.11.16

Sprzedaż poza specjalną strefą ekonomiczną również zwolniona z podatku - 2012.11.13

Emeryt skoryguje PIT-40A wystawiony przez organ rentowy - 2012.11.09

Wypłata wkładu spółki na rzecz spadkobiercy wspólnika opodatkowana PIT - 2012.11.06

Amortyzuj używany lokal według stawki 10% rocznie - 2012.10.22

Hodowla koni to działalność nieopodatkowana PIT i CIT - 2012.09.07

Renta z Niemiec nie podlega opodatkowaniu w Polsce - 2012.09.06

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego podlega opodatkowaniu PIT - 2012.09.06

Przedszkole ze środków wspólnotowych a przychód podatkowy - 2012.09.05

Zamiast wartości początkowej - 988 zł za każdy metr - 2012.08.27

Kasyno podatnikiem czy tylko płatnikiem podatku od gier? - 2012.08.17

Kwoty z ARR (Agencji Rozwoju Regionalnego) a zwolnienie z PIT - 2012.07.30

Odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury pozostaje zwolnione z opodatkowania - 2012.07.27

Darowizna udziałów do zamkniętego funduszu inwestycyjnego a PIT - 2012.07.24

Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek PCC – stawka podatku - 2012.07.23

Częściowy dział spadku nie podlega podatkowi od spadków i darowizn - 2012.07.06

Rezydencja podatkowa a ciężar opodatkowania podatnika - 2012.07.03

Dywidenda ze spółki rosyjskiej opodatkowana na terytorium Polski - 2012.07.02

Projekty inżynierii środowiska a 50% koszty uzyskania - 2012.06.22

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność a zbycie nieruchomości - 2012.06.22

Zamiana nieruchomości a podatek VAT od dostawy obu gruntów - 2012.06.19

Zachowek a podatek od spadków i darowizn - 2012.06.18

Przekształcenie spółki bez postępowania likwidacyjnego zwolnione z opodatkowania PIT - 2012.06.05

Dochód ze sprzedaży zabudowanych gruntów rolnych zwolniony z PIT - 2012.06.04

Ulga mieszkaniowa również na grunt - 2012.06.01

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat
opodatkowane 19% podatkiem PIT
- 2012.05.31

Wypłata emerytury pozostaje zwolniona z podatku - 2012.05.18


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj