Podatki: zmiany 2018-2019 r.

Przedstawiamy zbiór zmian w przepisach prawnych, jakie wejdą w życie w styczniu 2018 i 2019 roku.

Zmiany w PIT i CIT obowiązujące od 2018 roku

Jednorazowy odpis podatkowy wzrośnie z 3500 zł do 5000 zł

Od 2018 r. zmianie ulegnie wartość jednorazowego odpisu w koszty nabywanych składników majątku. Obecnie amortyzacja w czasie obowiązkowa stawała się w przypadku nabycia składników majątku o wartości powyżej 3500 zł, które wykorzystywane mają być ponad rok. Od 2018 r. składniki majątku o wartości do 5000 zł nie będą musiały być ...

Koszty z operacji kapitałowych spółek nie będą już kosztem w ich działalności operacyjnej

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika zakłada nowelizacja przepisów o podatku CIT planowana na 2018 r. ...

Środki trwałe otrzymane darowizną lub w spadku nie będą już amortyzowane

Jedna z najkorzystniejszych metod podatkowej optymalizacji małych firm przejdzie do lamusa – otrzymane darowizną lub w spadku składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej nie będą mogły być przedmiotem amortyzacji podatkowej. Zmiana ...

Będą limity w rozliczeniach w kosztach praw autorskich i wartości niematerialnych

Trudność z ustaleniem rynkowej wartości znaków towarowych, praw autorskich lub innych wartości niematerialnych i prawnych stanie się podstawą przyjęcia ograniczeń w zaliczeniu do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem czy korzystaniem z takich praw ...

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne to kolejna propozycja zmian w podatkach dochodowych ...

Ulga rehabilitacyjna do wymiany - więcej dla opiekunów, a niepełnosprawni łatwiej rozliczą wydatki na samochód

Już w 2017 r. pojawią się zmiany w uldze rehabilitacyjnej, które pozwolą na rozszerzenie zakresu jej stosowania i obejmą nią większą ilość podatników ...

Podatkowa grupa kapitałowa - nowe limity i zmienione zasady rozliczeń w 2018 r.

Nowelizacja ustawy o CIT na 2018 r. wpływać ma na kwestie rozliczeń podatku dochodowego przez podatkową grupę kapitałową. W efekcie zmian poszerzeniu ulec ma krąg podmiotów tworzących takie jednostki ...

Nowe limity rozliczania w kosztach podatkowych należności od kapitału obcego (pożyczki, leasing itp.)

Nie tylko między podatnikami powiązanymi, jak ma to miejsce obecnie, ale między wszystkimi podatnikami, nie będzie można swobodnie – pod względem podatkowym – dokonywać rozliczeń z tytułu zaciągniętych pożyczek. Obecnie stosowane zasady cienkiej kapitalizacji ...

Nowa metoda walki z zatorami płatniczymi - nierzetelny płatnik wykreśli koszty i doliczy przychód

O dwukrotną wartość zaległych płatności podwyższona będzie już niedługo podstawa obliczenia podatku u nierzetelnych płatników. Planuje się bowiem, że przedsiębiorcy, którzy nie będą terminowo opłacali należnych zobowiązań, będą musieli ...

Zmiany w PIT i CIT obowiązujące od 2019 roku

Zmiany w najmie - będzie limit przychodów dla rozliczających ryczałt prywatny

Jedynie podatnicy osiągający niewielkie przychody z najmu będą mogli korzystać z ryczałtowej stawki 8,5% od kwoty uzyskanych przychodów – taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ...

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-07-2017
  • data modyfikacji: 01-08-2017

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz