Podatki w praktyce

Odwrócona hipoteka

Proponowany w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym model przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wypłacającego świadczenie banku lub instytucji kredytowej to tzw. model kredytowy odwróconej hipoteki. Od niego odróżnić należy tzw. model sprzedażowy, którego stronami mogą być dowolne podmioty na rynku (stroną wypłacającą świadczenie nie musi być zatem bank). Drugi z modeli funkcjonuje w formie umowy dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości lub w formie umowy dożywocia.

Odwrócona hipoteka w formie kredytowej pozostaje wolna od obciążeń w podatku dochodowym. Przeniesienie własności nieruchomości odbywa się dopiero po śmierci otrzymującego świadczenie kredytowe. W szczególności:

  • świadczenie na rzecz właściciela nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem (transza kredytowa),
  • występuje podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki (chyba że ustawodawca zwolni w przyszłości umowę odwróconej hipoteki z tego podatku),
  • właściciel nieruchomości zobowiązany jest opłacać, jako formalny właściciel nieruchomości, aż do śmierci, podatek od nieruchomości.

Wcześniejsza sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby trzeciej przez uzyskującego świadczenie powoduje, że podatnik jest zobowiązany rozliczyć przychód z tytułu nabycia zgodnie z ogólnymi zasadami (sprzedaż nieruchomości).

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 22-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz