Podatki w praktyce

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej

Istnieją dwie możliwości sprzedaży nieruchomości, uznane za działalność gospodarczą:

  • Sprzedaż składników majątku wprowadzonych do działalności i uznawanych niej za środki trwałe,
  • Potraktowanie zbywanej nieruchomości jako towar, a w konsekwencji rozliczenie przychodu ze zbycia jako przychodu z działalności.

Wyprzedaż własnego prywatnego majątku nie stanowi prowadzenia działalności. Dla uznania, że mamy do czynienia z działalnością liczy się również cel zakupu oraz kwestia wykorzystywania jej prywatnie lub celem uzyskiwania przychodów z prowadzonej firmy

 

Środki trwałe

Nieruchomość traktowana jako środek trwały powinna być wprowadzona przez podatnika do ewidencji środków trwałych, a przez podatnika rozliczającego się ryczałtem – do wykazu środków trwałych. Co jednak istotne – nawet jeśli podatnik nie dopełni tego obowiązku, to nieruchomość wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej zostanie potraktowana jako środek trwały – a jej zbycie pozostanie rozliczone w ramach działalności. Innymi słowy wprowadzenie do ewidencji środków trwałych jest dodatkowym obowiązkiem, nie zmieniającym kwalifikacji składnika majątku jako prywatny lub przeznaczony do celów prowadzonej działalności.

Uwaga !

Zbycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykorzystywanych do prowadzenia takiej działalności odbywa się prywatnie, poza działalnością.

Nieruchomość jako towar

Podatnik, który nabędzie nieruchomość celem jej sprzedaży powinien liczyć się z ryzykiem uznania takich transakcji jako prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyko to obciąża go zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i na gruncie podatku VAT, w którym nawet jednokrotna czynność okolicznościach wskazujących na chęć osiągnięcia zysku rozliczana jest jako prowadzenie działalności. Nie można uznać natomiast za działalność gospodarczą sprzedaży własnego majątku, w szczególności prywatnych gruntów, podzielonych na mniejsze elementy i zbywane czy to jednocześnie czy w miarę czasu. Wyprzedaż prywatnego majątku nie jest wykonywana celem osiągania zysku i nie jest kwalifikowana jako działalność.

Uwaga !

Sprzedając kilka działek wraz z wybudowanymi na nich domami podatnik nie dokonuje obrotu majątkiem osobistym, lecz działa jako podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą. Działalność ta podlega opodatkowaniu VAT (por. NSA w Warszawie, wyrok z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt I FSK 124/10).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 22-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Jadzia (07-04-2016 21:37:15)
Temat: Sprzedaż nieruchomości prywatnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej
Witam W lipcu 2015r nastapila likwidacja dzialalnosci i sprzedaz prywatnej nieruchomosci w ktorej byla prowadzona dzialalnosc, nieruchomosc zostala nabyta w 2007r czy od sprzedazy nieruchomosci powinnam zaplacic...pokaż całą treść
Witam W lipcu 2015r nastapila likwidacja dzialalnosci i sprzedaz prywatnej nieruchomosci w ktorej byla prowadzona dzialalnosc, nieruchomosc zostala nabyta w 2007r czy od sprzedazy nieruchomosci powinnam zaplacic podatek i w jakiej wysokosci ??? Prosze o poradezwiń
Dodaj swój komentarz