Podatki w praktyce

Darowizna nieruchomości zamiast sprzedaży

Celem eliminowania wysokiego podatku podatnicy decydują się zawrzeć umowę darowizny. W przypadku podatników pozostających w kręgu najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, przysposabiający i ich zstępni oraz przysposobieni i ich zstępni) darowizna pozostaje zwolniona z opodatkowania.

W przypadku pozostałych podatników zaliczanych do I grupy spadkowej (czyli darowizny na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów, przysposabiających i ich zstępnych oraz przysposobionych i ich zstępnych) możliwe jest skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej. Polega ona na niewliczaniu do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn czystej wartości lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej darowanego budynku lub lokalu.

 

Kiedy wystąpi podatek od darowizny

 

Dodatkowo , niezależnie od grupy spadkowej, zwolnienie z opodatkowania dotyczy darowizny gospodarstw rolnych. Zwolnieniu podlega nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
  • urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Uwaga !

Przy umowie darowizny nie zapłaci się podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Darowizna nieruchomości posiada również swoje wady:

  • na obdarowanym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli darczyńca znajdzie się w niedostatku,
  • darowizny uczynione na 10 lat przed śmiercią darczyńcy dolicza się do udziału spadkowego w przypadku obliczania prawa zachowku,
  • możliwość odwołania darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności, jakiej dopuści się obdarowany – darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 21-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz