Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Podatek VAT


Akty prawne - teksty aktualne

Ustawa o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 09.03.2017

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących
z dnia 14.03.2013 (Dz.U. 2013 poz. 363)

pobierz.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
z dnia 04.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1544)

pobierz.pdf

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014 poz.743)

pobierz.pdf

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
z dnia 18.03.2011 (Dz.U. Nr 64 poz. 332)

pobierz.pdf