Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od umowy zakupu rzeczy ruchomych wynosi 2% ceny.

Od umów zakupu praw np. odsprzedaży praw z licencji na oprogramowanie, opłacić należy podatek w stawce 1%. Jeżeli licencji udziela twórca programu, to taka umowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Jeżeli występuje w przypadku określonego zakupu np. aukcji internetowej obowiązek zapłaty podatku, wówczas wiąże się to również z obowiązkiem złożenia deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym właściwym dla kupującego. Od 1 stycznia 2007r. jedynie na kupującym ciąży obowiązek złożenia deklaracji PCC i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i żadna umowa zawarta ze sprzedającym tego nie zmieni.

Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty, w związku z czym np. otrzyma negatywny komentarz do aukcji, wówczas nadal istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, chyba że umowa okaże się nieważna lub bezskuteczna.

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych
Ruchomości Prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym w spółdzielni mieszkaniowej Pozostałe prawa

2%

2%

1%

Podatek od czynności cywilnoprawnych zastąpił wcześniej obowiązującą opłatę skarbową (pełna tabela stawek).

Nie płacisz PCC - kupujesz od podatnika VAT

Jeżeli sprzedający jest podatnikiem VAT (nawet zwolnionym z podatku VAT ze względu na obroty do 50'000 zł rocznie), wówczas kupujący nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ani składania deklaracji PCC-3.
W takiej sytuacji znajdą się zakupy od:

  • firm (przedsiębiorców);
  • instytucji;
  • osób fizycznych, które uzyskują przychody ze sprzedaży rzeczy, a której jednak w świetle przepisów VAT powinny się zarejestrować jako podatnicy VAT (czynni lub zwolnieni).