Podatki a handel w Internecie

Umowy opodatkowane PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych wystąpi wyłącznie w przypadku transakcji między dwoma osobami fizycznymi. Nabycie towaru od przedsiębiorcy zawiera w cenie podatek VAT, nie podlega zatem podatkowi PCC. Podobnie nie wystąpi ten podatek, gdy przedsiębiorca sprzedający towar jest zwolniony z VAT.

 

e-Handel: PCC czy VAT

 

Pamiętaj – że do w umowach do jednorazowej wartości rynkowej do 1000 zł nie składasz deklaracji i nie musisz się martwić o obliczanie podatku.

Uwaga ! Wyjątki

PCC zapłacić należy jednak z tytułu transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, gdy sprzedający przedsiębiorca pozostaje zwolniony z podatku VAT, a transakcja dotyczy zbycia nieruchomości jej części, prawa użytkowania wieczystego lub praw własnościowych do lokali, ewentualnie - sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. W tych przypadkach – niezależnie od podlegania transakcji pod podatek VAT – po stronie kupującego wystąpi PCC.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek kształtuje się różnie w zależności od rodzaju umowy. Wynosi on:

  • 2% - od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
  • 1% - innych praw majątkowych (np. praw do domeny internetowej, praw autorskich do tekstu, praw do wynalazku itd.).

Uwaga ! Wyjątki

PCC zapłacić należy jednak z tytułu transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, gdy sprzedający przedsiębiorca pozostaje zwolniony z podatku VAT, a transakcja dotyczy zbycia nieruchomości jej części, prawa użytkowania wieczystego lub praw własnościowych do lokali, ewentualnie - sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. W tych przypadkach – niezależnie od podlegania transakcji pod podatek VAT – po stronie kupującego wystąpi PCC.

Sprzedaż praw autorskich dokonywana między twórcą a pierwszym podmiotem zależnym nie podlega pod opodatkowanie PCC. Podobnie nie podlega opodatkowaniu udzielenie licencji na korzystanie z praw twórcy – udzielane przez samego twórcę. Jeżeli sprzedaży lub licencji udziela podmiot trzeci, który nabył prawa majątkowe do utworu, to zbycie podlega PCC. Licencja nie jest opodatkowana.

Co ważne, umowy nienazwane, umowy o charakterze mieszanym, a także czynności cywilnoprawne nie wymienione w ustawie nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Katalog czynności opodatkowanych zawiera ustawa o PCC i tylko te czynności, żadne inne mogą podlegać opodatkowaniu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 28-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Agnieszka (19-02-2016 09:25:20)
Temat: Partycypacja
Witam, czy jeżeli odkupiłem partycypację od osoby fizycznej to płace jakiś podatek? I jeszcze jedno pytanie czy płace cos od prZelewu ponad 50tys pieniędzy okresytowanych?
Dodaj swój komentarz