Podatki w praktyce

Podatek giełdowy

Kiedy rozliczyć przychód

O uzyskaniu przychodu mówimy w momencie, gdy inwestycja giełdowa zostanie rozliczona. Co istotne mamy kilka metody rozliczania przychodów z kapitałów pieniężnych. Przychód powstaje bowiem w chwili:

  • otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika środków pieniężnych (zasada generalna), oraz
  • gdy przychody są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, w przypadku:
    • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (podatek z giełdy),
    • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • realizacji praw - w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Odrębnie ustalić należy przychód z tytułu nabycia udziałów w zamian za aport (wkład niepieniężny) – zatem w obrocie poza GPW.

 

Co to w praktyce oznacza dla inwestora giełdowego?

Tradycyjne kwoty ze sprzedaży akcji i papierów pochodnych przychodem stają się zatem już w momencie, gdy przychód wystąpi (moment realizacji transakcji), nawet jeśli księgowanie (rozliczenie transakcji) odpowiednich kwot odbywa się w terminie późniejszym (T+3 – czyli trzy dni po dokonaniu sprzedaży).

W praktyce często spotyka się sytuacje, gdy inwestycja giełdowa została już zaewidencjonowana, na koncie maklerskim widnieją już pieniądze, co więcej, możemy nimi rozporządzać celem kupna następnych akcji, natomiast wypłaty tych środków dokonać można dopiero po okresie rozliczenia transakcji (np. 3 dni).

Ustalanie dnia uzyskania przychodu istotne jest przede wszystkim na przełomie roku, gdy transakcja zostanie już zrealizowana, lecz pieniądze nie będą jeszcze postawione do dyspozycji podatnika. W przypadku papierów wartościowych (np. akcji) samo dokonanie transakcji skutkuje powstaniem przychodu, nawet jeśli pieniądze nie znajdą się jeszcze w pełnej dyspozycji inwestora.

Natomiast w przypadku większości przychodów z kapitałów pieniężnych przychód będzie rozliczany dopiero w chwili otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, czyli nie w chwili zaewidencjonowania kwoty na rachunku maklerskim (inwestycyjnym), lecz w chwili, w której możliwe będzie faktyczne podjęcie tej kwoty z rachunku.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-05-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz