Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

a się koszty miesiąca rozpoczęcia pracy

Gazeta Prawna data: 2009-03-23

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, co do zasady, ustalane są jako stała kwota miesięczna, nie więcej jednak niż roczny ryczałt. Wątpliwości powstają, gdy pracownik rozpoczyna pracę w połowie miesiąca, a pierwszą pensję otrzymuje w miesiącu następnym...

11 trzeba podać faktyczne koszty

Gazeta Prawna data: 2009-02-10

Jeśli pracodawca w 2008 roku wypłacił 11 wynagrodzeń, w informacji PIT-11 powinien ująć koszty uzyskania przychodu tylko za te miesiące. Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła sprawę kosztów uzyskania przychodu w PIT-11...


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Drukuj