ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-8C

PIT-8C odnośnie dochodów kapitałowych wystawiają nie tylko biura maklerskie, ale również podmioty, np. te, które są stroną umowy zbycia papierów wartościowych (nabywcą), jeżeli są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Do kiedy musisz złożyć? Gdzie i komu musisz złożyć? Formularze
Druki bezpłatne do ręcznego wypełnienia Druki płatne SMS  wypełniasz i drukujesz
Do 29 lutego 2008r. Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatników albo właściwy dla opodatkowania osób zagranicznych
Podatnik (pracownik ...)

Przypadki szczególne

W PIT-8C należy uwzględnić m.in.:

 • ryczałt otrzymywany przez rolników za zbieranie danych rachunkowych;
 • świadczenia rzeczowe z ZFŚŚ wydane przez pracodawcę użytkownika pracownikom z agencji pracy tymczasowej;
 • wypłacane przez szkołę kwoty zwrotu kosztów przejazdu rodzicom dziecka niepełnosprawnego;
 • odszkodowanie z tytułu klauzuli konkurencyjnej wypłacane osobie, która była wcześniej zatrudniona nie na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • upominki wręczane kontrahentom, również zagranicznym, i inne nieodpłatne świadczenia o charakterze promocyjno-reklamowym;
 • wartość kredytu bankowego spłaconego przez poręczyciela;
 • wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którzy nie zawarli umów o pracę czy umów cywilnoprawnych;
 • zapłatę za piasek wykopany i pobrany z gruntu;
 • odsetki za zwłokę w wypłacie honorariów autorskich spadkobiercom;
 • zasiłki chorobowe wypłacone zleceniobiorcom.

Nie należy uwzględniać napiwków otrzymanych przez pracownika bezpośrednio od klientów. Stanowią one dochód z innych źródeł, ale pracownik powinien się z nich rozliczyć w zeznaniu rocznym, a pracodawca ich nie wypłaca i nie rozlicza.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 11-12-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz