ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-40

PIT-40 możesz wypełnić pracownikowi tylko wtedy, gdy zdąży złożyć wniosek przed 10 stycznia 2007r.

Do kiedy musisz złożyć? Gdzie i komu musisz złożyć? Formularze
Druki bezpłatne do ręcznego wypełnienia Druki płatne SMS  wypełniasz i drukujesz
Do 29 lutego 2008r. Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatników albo właściwy dla opodatkowania osób zagranicznych
Podatnik (pracownik ...)

Jeżeli we wniosku poprosi o odliczenie faktycznych wydatków na dojazdy udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi, poproś pracownika o bilety i sporządź dla bezpieczeństwa kserokopie.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu:

 • za marzec roku następnego, a na wniosek podatnika;
 • za kwiecień roku następnego.

W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka.  Pobraną różnicę płatnicy wpłacają łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca resztę nadpłaty podatnikowi w gotówce.

Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4.

Przypadki szczególne

Wypełniając PIT-40 masz obowiazek wykazać w odpowiedniej wartości koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Powinny one mieścić się w stosownych limitach.

Niekiedy ustalenie prawidłowej kwoty może być problemem:

 • pracownik był cały miesiąc na urlopie bezpłatnym – za ten miesiąc koszty mu nie przysługują;
 • pracownik był cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, ale w tym miesiącu dostał premię – za ten miesiąc koszty mu przysługują;
 • pracownik był cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, ale w tym miesiącu dostał diety za poprzedni miesiąc – za ten miesiąc koszty mu nie przysługują, gdyż diety są zwolnione z podatku;
 • pracownik był cały miesiąc na urlopie wychowawczym – za ten miesiąc koszty mu nie przysługują;
 • pracownik pracował część miesiąca, przez resztę czasu był na urlopie bezpłatnym – za ten miesiąc przysługują mu całe koszty uzyskania przychodu;
 • koszty uzyskania przychodu są wyższe od przychodu – w rocznym obliczeniu podatku uwzględnia się całe koszty uzyskania przychodu;
 • jeżeli pracownik ma bilety okresowe tylko za część roku, wówczas za pozostałe miesiące nalicza się koszty zryczałtowane.

W związku z pismem Ministerstwa Finansów wydanym w związku z opodatkowaniem VAT zbycia praw autorskich przez osoby nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej, mogą wystąpić wątpliwości interpretacyjne przy naliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 11-12-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz