ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-40 Co i jak

Jeżeli w 2009 r. podatnik uzyskał dochód wyłącznie od jednego płatnika i jest:

 • pracownikiem, albo
 • członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, albo
 • osobą otrzymującą emeryturę czy rentę z zagranicy za pośrednictwem polskiego płatnika, albo
 • stypendystą, albo
 • tymczasowo aresztowanym lub skazanym, albo
 • otrzymującym świadczenia integracyjne,

to może skorzystać z możliwości rozliczenia twoich dochodów przez tego właśnie płatnika, przez pracodawcę. Wówczas wypełniony przez płatnika PIT-40 zastąpi zeznanie roczne PIT-37.

Po złożeniu przez pracownika (podatnika) oświadczenia PIT-12 w terminie przed 10 stycznia 2010 r. podatnik nie ma już obowiązku składać żadnego zeznania podatkowego, chyba że podatnik uzyskał inne dochody. Całkowicie niezależnie jednak od PIT-40, w ogóle od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może wystąpić obowiązek złożenia odrębnego od PIT-40 rozliczenia rocznego:

 • działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28);
 • działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową (PIT-16A);
 • najem prywatny opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28);
 • dochody kapitałowe, np. z giełdy (PIT-38).

Jeżeli podatnik chce w PIT-40:

 • odliczyć dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • wrzucić w koszty imienne bilety za dojazd do pracy środkami komunikacji publicznej,

wówczas podatnik musi złożyć płatnikowi stosowny wniosek. Wniosek ten to dodatkowe rubryki we wniosku PIT-12, o którym mowa wyżej.

Termin do 1 marca 2010 r.

PIT-40 możesz wypełnić pracownikowi tylko wtedy, gdy zdąży złożyć wniosek przed 10 stycznia 2010r.

Do kiedy musisz złożyć? Gdzie i komu musisz złożyć? Formularze
Druki bezpłatne do ręcznego wypełnienia Druki płatne SMS  wypełniasz i drukujesz
Do 1 marca 2010 r. * Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatników albo właściwy dla opodatkowania osób zagranicznych
Podatnik (pracownik ...)
* 28 lutego 2010 r. to niedziela

Przypadki szczególne

Wypełniając PIT-40 masz obowiazek wykazać w odpowiedniej wartości koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Powinny one mieścić się w stosownych limitach.

Niekiedy ustalenie prawidłowej kwoty może być problemem:

 • pracownik był cały miesiąc na urlopie bezpłatnym – za ten miesiąc koszty mu nie przysługują;
 • pracownik był cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, ale w tym miesiącu dostał premię – za ten miesiąc koszty mu przysługują;
 • pracownik był cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, ale w tym miesiącu dostał diety za poprzedni miesiąc – za ten miesiąc koszty mu nie przysługują, gdyż diety są zwolnione z podatku;
 • pracownik był cały miesiąc na urlopie wychowawczym – za ten miesiąc koszty mu nie przysługują;
 • pracownik pracował część miesiąca, przez resztę czasu był na urlopie bezpłatnym – za ten miesiąc przysługują mu całe koszty uzyskania przychodu;
 • koszty uzyskania przychodu są wyższe od przychodu – w rocznym obliczeniu podatku uwzględnia się całe koszty uzyskania przychodu;
 • jeżeli pracownik ma bilety okresowe tylko za część roku, wówczas za pozostałe miesiące nalicza się koszty zryczałtowane.

W związku z pismem Ministerstwa Finansów wydanym w związku z opodatkowaniem VAT zbycia praw autorskich przez osoby nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej, mogą wystąpić wątpliwości interpretacyjne przy naliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 14-07-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz