ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Rola płatnika przy zeznaniach rocznych jest o tyle istotna, że przekazuje on informacje zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatnikowi. Informacja dotyczy zarówno wysokości uzyskanego przez tego podatnika przychodu, jak i wysokości pobranych zaliczek na podatek w ciągu roku.

Płatnik przekazuje na koniec roku m.in:

 • deklarację PIT-4R - do 31 stycznia 2014 r. (piątek) - deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • informację PIT-11 - do 28 lutego 2014 r. (piątek) - informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • informację PIT-8C - do 28 lutego 2014 r. (piątek) - informację o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • informację PIT-8S (od 1 stycznia 2011 r. płatnik nie przesyła tej informacji – w jej miejsce wprowadzona jest PIT-8C),
 • deklaracja PIT-8AR - do 31 stycznia 2014 r. (piątek) - deklaracja o pobranym i zapłaconym podatku ryczałtowym,
 • deklaracja PIT-Rdo 28 lutego 2014 r. (piątek) - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • informacje IFTdo 28 lutego 2014 r. (piątek) - informacje dla nierezydentów (IFT-1/IFT-1R) lub informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-3/IFT-3R).

Obowiązek wystawiania rocznych informacji i deklaracji podatkowych nie dotyczy wszystkich przychodów. W szczególności obowiązku takiego nie mają samozatrudnieni, prowadzący działalność wykonywaną osobiście, prowadzący najem, czyli podmioty, które nie pobierają zaliczki na podatek, lecz obliczają i wpłacają ją sami na rzecz urzędu skarbowego. Tacy podatnicy kwoty uzyskanych przychodów deklarują bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym.

Brak wypełnienia obowiązku ze strony płatnika nie oznacza, że nie składa się deklaracji PIT. Wręcz przeciwnie – należy samemu dokonać obliczenia kwot i złożyć deklarację roczną do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie roczne i podatku jest tylko elementem pracy, jaką wykonuje płatnik, stąd szereg oświadczeń trafia do niego już wcześniej, w związku z obliczaniem i poborem zaliczek na podatek dochodowy. Są to w szczególności:

 • PIT-2 – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
 • PIT-2A – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych,
 • PIT-3 – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ZUS o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
 • PIT-12 – wniosek o rozliczenie roczne za podatnika,
 • informacje o pobieraniu zaliczek na podatek osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotna,
 • certyfikat rezydencji podatnika.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz