ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2015

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2015 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT/ZG dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2015 r.

Obcokrajowiec, który zarabia w Polsce, nie musi z tytułu polskich zarobków składać PIT/ZG. Załącznika nie musi też składać podatnik, który przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej (np. przebywa w delegacji). Oddelegowany wypełni go w przypadku, gdy wypłat wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.


Załącznik PIT/ZG

PIT/ZG składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk dołącza się odrębnie do każdego zeznania – wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym – odpowiednio część – C.2, C.3 albo C.4 oraz część C.1 – czyli podział danych przychodów na źródła: praca (i stosunki podobne), działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, najem (i podobne), prawa autorskie lub inne źródła.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody. Nie oznacza to, że przebywanie w wielu krajach zmusza do wypełniania wielu załączników PIT/ZG, ale że jeśli z tych krajów pochodziły przychody, to należy dla każdego z nich sporządzić niezależny załącznik.

Kwot, do których stosuje się zasadę zwolnienia z progresją nie należy ujmować w załączniku w przypadku, gdy w Polsce nie zarobkowało się dodatkowo.

Jeżeli podatnik uzyskiwał w kraju dodatkowe kwoty podlegające opodatkowaniu na tych samych zasadach co kwoty z zagranicy – a do przychodów z zagranicy należałoby zastosować zasadę zwolnienia z progresją – kwoty te wprowadza się do załącznika PIT/ZG.

Jeżeli podatnik do przychodów z zagranicy ma obowiązek stosować zasadę proporcjonalnego odliczenia – wykaże przychody zagraniczne w załączniku nawet jeżeli w kraju nie uzyskiwał przychodów.

Jeżeli podatnik rozlicza się ze zwolnienia podatkowego - tzw. 30% kwoty diety za każdy dzień przebywania zagranicą w stosunku pracy, wartości tych kwot, zwolnionych z opodatkowania, nie należy wykazywać jako przychodu podatkowego w załączniku PIT/ZG ani w deklaracji rocznej.

W przypadku małżonków, druk składać należy odrębnie, nawet przy łącznym rozliczeniu podatkowym. Do każdej deklaracji podatnika należy złożyć niezależnie odrębny druk PIT/ZG. Zatem tyle, ile deklaracji podatnik złoży z zarobkami zagranicznymi, tyle PIT/ZG należy do nich dołączyć. Jeżeli jednak podatnik składa dwie deklaracje np. PIT-36 i PIT-36L ze względu na krajowe zarobki oraz dodatkowo ze względu na pracę za granicą – PIT/ZG, to złoży tylko jeden załącznik – dołączając go do deklaracji, w której wykazuje zagraniczne przychody (w podanym przykładzie – do PIT-36).

W PIT/ZG nie należy również wykazywać ulgi abolicyjnej. Trafia ona, razem z innymi ulgami podatkowymi do załącznika PIT/O.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 08-07-2015
  • data modyfikacji: 11-12-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: internauta (24-04-2016 20:27:57)
Temat: "przebywanie zagranicą"
Kłania się ortografia!
Autor: Patryk (21-03-2016 18:40:53)
Temat: Pitzg
Witam. Jesli pracowalem w pl i potem w nl to zarobki z nl wpisuje do rubryki B? A jesli zarobki mam tylko z nl to do rubryki...pokaż całą treść
Witam. Jesli pracowalem w pl i potem w nl to zarobki z nl wpisuje do rubryki B? A jesli zarobki mam tylko z nl to do rubryki C? Dobrze mysle?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz