PITy roczne 2007

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT/Z zwolnione

PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym - to załącznik do formularzy PIT-36 oraz PIT-36L.

Zgodnie z cyt. wyżej przepisem, podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ustawie z obowiązków w zakresie zaliczek PIT, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:

  • bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
  • dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w punkcie poprzednim.

W przypadku małżonków, każdy składa PIT/Z oddzielnie.

 

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy

Jak wypełnić PIT/Z

Zamknięcie roku w firmie.

Ogólne zasady księgowości kpir.

Sposoby rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Likwidacja firmy.

Transakcje z rodziną mogą wpłynąć na treść PIT/Z.

Jak rozliczyć dochody zagraniczne?

Jak ująć w PIT dochody dzieci z działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności, nawet całoroczne, nie zwalnia z PIT/Z.

Data powstawania przychodów na przełomie roku.

Gdzie i jak złożyć zeznanie roczne?

Jak dopłacić albo otrzymać zwrot podatku wynikającego z zeznania rocznego?

Pobierz formularze podatkowe albo program do wypełniania PITów.

Masz problem?

Zadaj pytanie naszej redakcji albo zamów opinię doradcy podatkowego.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 02-12-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz