ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PITy roczne 2010

 

pobierz bezpłatny program e-pity 2010

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2010r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

 

Rok 2010 nie przynosi istotnych zmian w zakresie ulg i odliczeń, z których możemy korzystać przy składaniu PITów rocznych. Tym samym pozostawiono ten sam zakres ulg, które obowiązywały w roku 2009. Z deklaracji zmianie ulegnie PIT-28 oraz PIT-28A w związku ze zmianami w stawce opodatkowania przychodów z najmu oraz załączniki PIT/D oraz PIT/O.

 

 

 

 >>> zobacz wszystkie wideoporadniki nt. PIT-ów rocznych za 2010 

Jedyna poważna zmiana dotyczy zasad ujmowania 1% przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmiana dotyczy jednak nie tyle deklaracji rocznej pit, lecz zasad uzyskiwania przekazanego procenta przez organizacje pożytku publicznego, zasad dokumentowania statusu oraz przekazania danych o przekazujących. Podatnik składając zeznanie poda jedynie numer KRS organizacji, nie będzie musiał podawać jej nazwy. W przypadku korekty deklaracji złożonej w terminie miesięcznym, a nie jak dotychczas dwumiesięcznym, podatnik będzie mógł skorzystać z przekazania organizacji kwoty 1 procentu podatku. Dodatkowo, nazwy organizacji oraz numery KRS będą publikowane w wykazie, zawierającym numer rachunku bankowego organizacji.

Zmianie w trakcie roku uległ również okres uzyskiwania zwrotu z tytułu nabycia materiałów budowlanych. Deklaracji VZM – choć składa się ją raz w ciągu roku podatkowego – to nie jest to deklaracja PIT roczna.

OSOBA FIZYCZNA DEKLARACJE 2010

PIT-37 (praca)

PIT-36 (osoba fizyczna)

PIT-38 (akcje)

PIT-39 (nieruchomości)

PIT-28 (najem)

Przydatne załączniki dla Twojej deklaracji

PIT/O (ulgi podatkowe)
PIT/D (ulgi budowlane)
PIT-2K (odsetkowa)
NIP-3

 

 

 

PIT/O (ulgi podatkowe)
PIT/D (ulgi budowlane)
PIT-2K (odsetkowa)
PIT/M (dzieci)
PIT/ZG (zagranica)
PIT/Z (kredyt podatkowy)
NIP-1
NIP-3

PIT/ZG
NIP-3
NIP-1

 

 

 

 

PIT-23
PIT/ZG
NIP-3
NIP-1

 

 

 

PIT-28A
NIP-3
NIP-1

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DEKLARACJE 2010

PIT-36 (firma)

PIT-28 (ryczałt)

PIT-36L (liniowy)

PIT-16A (karta)

Przydatne załączniki dla Twojej deklaracji

PIT/B (deklaracja firmy) 
PIT/O (ulgi podatkowe)
PIT/D (budowlane) 
PIT-2K (odsetkowa) 
PIT/M (dzieci) 
PIT/ZG (zagranica) 
PIT/Z (kredyt podatkowy) 
SSE-R 
EDG-1

PIT-28A (ryczałt fizyczne)
PIT-28B (ryczałt spółki) 
PIT/O (ulgi podatkowe) 
PIT/D (budowlane) 
PIT-2K (odsetkowa)
EDG-1

 

 

PIT/B (deklaracja firmy) 
PIT/ZG (zagranica) 
PIT/Z (kredyt podatkowy)
SSE-R 
EDG-1

 

 

 

PIT-19A (duchowni)

 

 

 

 

 

 

W zakresie kontynuowanych ulg zmiana dotyczyć będzie (od stycznia 2010 r.) limitu kredytu, od którego obliczane są odsetki odliczane w ramach ulgi odsetkowej.

Do 2 maja 2011 r. (poniedziałek, 30 kwiecień przypada w sobotę) składać należy zatem PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, a do 31 stycznia 2011 r. (poniedziałek) PIT-16A, PIT-28.

Oświadczenie o rozliczeniu PIT rocznego przez pracodawcę składa się przed 10 stycznia 2011 r. (PIT-12).

W związku z przedawnieniem zobowiązań za 2004 r., 1 stycznia 2011 r. nie trzeba już przechowywać deklaracji podatkowych składanych za rok 2004.

Ulgi i odliczenia 2010

Za rok 2010 podatnik ma prawo korzystać z tego samego zakresu ulg podatkowych co w roku poprzednim. Żadna ulga nie uległa również likwidacji.

Podatnik korzystający z ulg powinien do zeznania dołączyć odpowiednie załączniki (PIT/O, PIT/D).

Odliczenie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zmienia się wyłącznie od strony organizacyjnej, dla składających deklarację roczną zasady przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego pozostają niezmienione, z tym że w miejsce nazwy organizacji i numeru KRS podatnik poda już wyłącznie numer organizacji, bez konieczności posługiwania się jej nazwą. Jedyna zmiana, która dotyczy podatnika, to konieczność składania korekty deklaracji w terminie miesięcznym, a nie jak dotychczas dwumiesięcznym, jeżeli kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego ma wynikać właśnie z korekty zeznania. Dodatkowo, wykaz organizacji będzie publikowany w wykazie, zawierającym numer rachunku bankowego organizacji.

Zmianie w trakcie roku uległ również okres uzyskiwania zwrotu z tytułu nabycia materiałów budowlanych. Wniosek VZM – choć składa się go raz w ciągu roku podatkowego – to nie jest to deklaracja PIT roczna.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-04-2010
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz