PITy roczne 2008

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PITy 2008 - wybór deklaracji

PITy 2008: rok 2008 nie przynosi żadnych istotnych zmian w zakresie rozliczeń rocznych PIT w stosunku do roku 2007. W sumie należy zwrócić jedynie uwagę na zmniejszenie limitu dla zryczałtowanego podatku dochodowego - z 250.000 € na 150.000 € rocznie w roku 2008.  

W zależności od rodzaju osiągniętych dochodów podatnik może być zobowiązany do złożenia za rok 2008 nawet trzech zeznań podatkowych. Należy rozważnie wybrać odpowiedni formularz oraz załączniki związane z ulgami i odliczeniami.  Zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) lub do 2 lutego 2009 r. (PIT-16A, PIT-28). Jeżeli podatnik chciałby, aby rozliczył go pracodawca, oświadczenie składa przed 10 stycznia 2009 r. (PIT-12).

Czy, gdzie i kiedy złożyć PITa Dane podatnika firma NIP-1 Dane podatnika NIP-3 Ryczałt PIT/28A i PT28/B Działalność PIT-B Zyski dzieci PIT/M Zwolnienie PIT/Z Mieszkaniowa PIT/D Odsetkowa PIT/2K Dochody z zagranicy PIT/ZG Odliczenia PIT/) Akcje i obligacje PIT-38 Dochody z zagranicy PIT-36 Ryczałt PIT-28 Ogólne PIT-36 Z dzieckiem Z małżonkiem Umowa o dzieło i zlecenie PIT-37 Umowa o pracę PIT-37 Karta podatkowa PIT-16A Ryczałt PIT-28 Podatek liniowy PIT-36L Zasady ogólne PIT-36 PIT-11 Jestem płatnikiem PIT-40A z ZUS PIT-49 z Pracy 1% na Pożytek Publiczny Abolicja podatkowa 2002-7 ulga abolicyjna 2008 Na cele krwiodawstwa Pożytek Publiczny Kult Religijny Kościelne Osoby Prawne Pozostałe Budowlana odsetkowa Zwrot nienależnych świadczeń Podatek zagraniczny Nowe technologie Strata Bilety okresowe Rehabilitacyjna Użytkowanie internetu Prorodzinna Składki ZUS zdrowotne Składki ZUS społeczne Abolicja podatkowa Rozliczenie wspólne

 

W związku z przedawnieniem zobowiązań podatkowych już 1 stycznia 2009 r. możesz wyrzucić dokumenty dotyczące roku 2002 i lat wcześniejszych (wyjąwszy dokumenty dotyczące odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po tym okresie czy np. dokumentację ZUS i dokumentację pracowniczą).

Zwrot VAT

Obecnie przedłużono bezterminowo obowiązywanie prawa do zwrotu części podatku VAT związanego z budową czy remontem. Nie jest to typowa ulga PIT, zwrot następuje na wniosek podatnika i nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym PIT. Nie wpływa również w żaden sposób na rozliczenie roczne PIT, choć rozliczenie roczne PIT (dokonane odliczenia mieszkaniowe) wpływa na kwotę zwrotu VAT.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 09-06-2008
  • data modyfikacji: 07-01-2016


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj