ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2015

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2015 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y 2015 - wybór deklaracji PIT

Załącznik PIT/UZ usunięty

Rozliczenia zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko dokonać trzeba w 2016 r. bezpośrednio w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37. Nie składa się natomiast załącznika PIT/UZ. Choć zmiana ta jest formalna - to mimo wszystko nie można tak jak w roku poprzednim dołączyć tego samego załącznika.

PIT-y roczne złożysz tradycyjnie lub przez profil podatkowy

Drugi już rok podatnik będzie mógł skorzystać z platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, po zalogowaniu do której uzyska pierwowzór (wstępnie wypełniony) swojej deklaracji podatkowej. Po zaakceptowaniu go i wcześniejszym sprawdzeniu – jednym kliknięciem będzie mógł wysłać deklarację.

Taka forma wstępnie wypełnionych deklaracji dotyczyć będzie tych podatników, którzy składają zeznanie na druku PIT-37. Logowanie do portalu umożliwią dane podatnika. Nie trzeba posiadać profilu ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Podatnik w żadnym wypadku nie ma obowiązku korzystać z profilu Ministerstwa Finansów lub zakładać profilu w portalu Ministerstwa Finansów. Dopuszczalne jest złożenie deklaracji podatkowej w takiej samej formie, jak rok wcześniej, czyli zarówno sporządzając ją na papierze i przynosząc do okienka podawczego, wysyłając listem poleconym (lub inną alternatywną formą przesyłki), sporządzając ją elektronicznie lub korzystając z innej jeszcze tradycyjnej formy doręczenia.

Więcej obowiązków informacyjnych dla odliczenia 1% podatku na rzecz OPP

Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik będzie zatem wiedział, czy przekazane środki z akcji 1% są przeznaczane na cele charytatywne, czy też finansują one promocję organizacji.

Ponadto programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierać muszą od 2016 r. informację o:

  • możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
  • braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Płatnicy mogą przekazywać druki elektronicznie

Kolejny rok z rzędu płatnicy przekazywać będą deklaracje i informacje podatkowe w dwóch terminach, zależnych od przyjętej formy działania. Ci płatnicy, którzy  druki PIT wysyłają inaczej niż przez internet będą musieli szybciej dopełnić ciążących na nich obowiązków niż wybierający formę elektroniczną. Ci, którzy rozliczają więcej niż 5 podatników lub prowadzący biura rachunkowe zmuszeni są do wysyłki druków do urzędu podatkowego w formie elektronicznej. Rozliczający od 1 do 5 podatników mają alternatywę w przypadku druków wysyłanych do końca lutego:

  • albo druki wysłać w formie elektronicznej w terminach takich samych jak w roku poprzednim,
  • albo dostarczać je tradycyjnie – papierowo – jednak w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (w większości o miesiąc wcześniej niż za rok poprzedni).

W zakresie druków wysyłanych standardowo do końca stycznia - obowiązkowa będzie ich wysyłka w formie elektronicznej.

Korekta deklaracji bez uzasadnienia na ORD-ZU

Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) spowodowała, że od dnia 1 stycznia 2016 r. nie ma już konieczności dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty do zmienianych deklaracji podatkowych. Podatnik, który dostrzeże błędy w deklaracji podatkowej, nie musi zatem tak jak to miało miejsce jeszcze w 2015 r., składać zeznania korygującego wraz z drukiem ORD-ZU. Wystarczającym jest samo zeznanie korygujące. 

Powyższa zasada dotyczy korekt wszystkich deklaracji, a zatem również tych za rok 2015, 2014 czy też lat wcześniejszych.

Skorygowana samodzielnie deklaracja bez pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty spowoduje również zaniechanie odpowiedzialności karnej skarbowej. W efekcie podatnik, który od 2016 r. skoryguje poprawnie deklarację PIT bez składania ORD-ZU, nie poniesie odpowiedzialności karnej za wcześniej błędnie złożony druk PIT.

Obowiązki podatnika i płatnika mimo wszystko takie same, jak rok wcześniej

Jak co roku, również w 2016 r. konieczne będzie terminowe złożenie deklaracji podatkowej celem rozliczenia się z przychodów osiągniętych w roku 2015 r. Sprawdzenie kosztów uzyskania oraz ulg podatkowych – szczególnie ulgi na dzieci (prorodzinnej) za 2015 r. oraz ulgi na internet za 2015 r. - wymaga takiej samej uwagi, co w roku poprzednim.

W powyższym zakresie bowiem rozliczenie składane w roku 2016 nie wprowadza modyfikacji. Zachować należy te same zasady, co rok wcześniej.

Jeżeli źródła, z których zarabiamy, nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego, to rozliczenia dokonamy na deklaracji tego samego rodzaju. Jeżeli uzyskujemy inne rodzaje przychodów niż rok temu, pamiętajmy o sprawdzeniu rodzaju deklaracji (jaką deklarację złożyć) oraz terminu, w którym powinno się zapłacić podatek.

Podatnicy opłacający zaliczki na podatek w czasie roku podatkowego powinni również dokonać podsumowania wpłaconych w trakcie roku kwot. Podobnie podsumowania takiego muszą dokonać płatnicy oraz przedsiębiorcy i zakłady pracy, którzy oprócz własnych zaliczek na podatek, opłacają kwoty za zatrudnione osoby. Ich obowiązki podatkowe są znacznie szersze niż tylko złożenie jednej standardowej deklaracji PIT. Muszą nie tylko zamknąć rok podatkowy, ale przede wszystkim sporządzić prawidłowe informacje podatkowe dla swoich pracowników.

Koniec ulgi na nowe technologie - nowa ulga na działalność badawczo - rozwojową

Od 2016 r. przestanie obowiązywać istniejąca dotychczas ulga w związku z inwestycjami w nowe technologie, w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności inwestycjami w wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Obecnie odliczenie wynosi do 50% kwoty poniesionych kosztów, a dokonuje się go od dochodu podatnika.

Od 2016 r. ulgę zastąpi nowe odliczenia od dochodu na działalność badawczo - rozwojową. Oprócz zaliczenia ponieionych wydatkó na taką działalność podatnik będzie mógł odliczyć 10-30% ich wartości. Ostateczna wysokość ulgi uzależniona będzie od rodzaju ponoszonych wydatków. 

Zmiana obejmie inwestycje od 2016 r. W rozliczeniu za 2015 r. możliwe jest po raz ostatni korzystanie z ulgi na nowe technologie.

Organ częściej samodzielnie zmodyfikuje treść deklaracji podatkowej

W trakcie czynności sprawdzających, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień korygował do tej pory deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł. Od 2016 r. korekta ze strony organu podatkowego możliwa jest, gdy kwota ta nie przekracza 5000 zł.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 08-07-2015
  • data modyfikacji: 03-01-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Beata (18-04-2016 19:47:36)
Temat: 1 %
Program super i korzystam z niego od 3 lat, ale pomimo aktualizacji nadal brak możliwości wyboru OPP. W zakładce pomoc nie pojawia się możliwość wyboru.Czy będzie to...pokaż całą treść
Program super i korzystam z niego od 3 lat, ale pomimo aktualizacji nadal brak możliwości wyboru OPP. W zakładce pomoc nie pojawia się możliwość wyboru.Czy będzie to jeszcze poprawione?zwiń
Autor: ewa (01-04-2016 15:19:56)
Temat: nr krs
Czy jeśli wypełniam pit w programie pit-y i nie moge wpisac tam wybranego przeze mnie nr-u krs bo jest juz podany przez program to czy moge...pokaż całą treść
Czy jeśli wypełniam pit w programie pit-y i nie moge wpisac tam wybranego przeze mnie nr-u krs bo jest juz podany przez program to czy moge go zakorektorowac i wpisac recznie? czy lepiej zostawic ten ktory jest albo wypełnic pit recznie? Bardzo prosze o rade. Pozdrawiamzwiń
Autor: Paula (06-03-2016 14:01:32)
Temat: pity 2015
Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego jak sciagnełam program tem tutaj i e pity to w kazdym programie kwota do zwrotu jest inna?
Autor: krzyś (03-03-2016 09:28:36)
Temat: pit przez internet
Rozliczenia PIT można w prosty sposób dokonać przez Internet. Ja zrobiłem to w tym roku po raz pierwszy i wiecie co żałuję, że tak późno zdecydowałem...pokaż całą treść
Rozliczenia PIT można w prosty sposób dokonać przez Internet. Ja zrobiłem to w tym roku po raz pierwszy i wiecie co żałuję, że tak późno zdecydowałem się na to. Przekonał mnie do tego ten artykuł: http://aty.pl/skladanie-deklaracji-pit-przez-internet/ Niezdecydowanym polecam zapoznanie się z jego treścią :)zwiń
Autor: Andzrzej (15-01-2016 14:12:11)
Temat: Rozliczenie podatkowe w Niemczech
Jeśli nie wiecie czy musicie rozliczyć się za pracę w Niemczech, to polecam ten artykuł http://dojczland.info/rozliczenie-podatkowe-w-niemczech. Pozdrawiam
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz