Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

(powrót)

Pakiet dla firm: PIT-11, PIT-40, PIT-4R

Oszczędź swój czas - pobierz pakiet dla firm: PIT-11 + PIT-40 + PIT-4R dotyczący rozliczenia za 2014 r.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia oraz kopiowania danych wykonują się automatycznie, dzięki czemu znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wypełnianiu formularza, a także znacznie ułatwia, a zarazem oszczędza czas wykonywania pracy.

Formularze są połączone ze sobą, co oznacza, ze oprócz obliczeń dane kopiują się automatycznie:

1. Wpisując dane urzędu skarbowego w PIT-11, następuje automatyczne kopiowanie danych 
    do PIT-40 oraz PIT 4R
2. Wpisując dane firmy w PIT-11, automatycznie kopiują się do PIT-40 i PIT4R
3. Wpisując dane pracownika w PIT-11 automatycznie kopiują się do PIT-40
4. Wpisując dane liczbowe do PIT-11 następuje automatyczne przeniesienie do PIT-40
     samoczynnie obliczając różnicę między podatkiem należnym, a pobranymi zaliczkami.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.