Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > PIT >

Formularze PIT obowiązujące w 2016 r.

Formularze:
 1. IFT-1 / IFT-1R (13) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 11) Wzór...
 2. IFT-3/IFT-3R (7) - Formularz do rozliczenia za 2014, 2015 i 2016 r. Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Dz.U. 2014, poz. 1777 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od...
 3. IFT/A (5) - Formularz do rozliczenia za 2014, 2015 i 2016 r. Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Dz.U. 2014, poz....
 4. PIT-11 (23) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 9) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Formularz...
 5. PIT-12 (6) - Formularz do rozliczenia za 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 4) Wzór...
 6. PIT-16 (14) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Dz.U. 2015, poz. 1972 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 7. PIT-16A (9) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego Dz.U. 2015, poz. 1993 (załącznik 2)...
 8. PIT-16Z (13) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności Dz.U. 2014, poz. 1903 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
 9. PIT-19A (8) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych...
 10. PIT-2 (4) - Formularz do rozliczenia za 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 1) Wzór...
 11. PIT-23 (6) - Formularz do rozliczenia za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym Dz.U. 2011 Nr 251, poz....
 12. PIT-28 (19) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Dz.U. 2015, poz. 1993 (załącznik 1) Wzór...
 13. PIT-28/A (16) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży...
 14. PIT-28/B (13) - Formularz do rozliczenia za 2014 i 2015 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych Dz.U. 2015, poz. 1993 (załącznik 5)
 15. PIT-2A (4) - Formularz do rozliczenia za 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 2) Wzór obowiązujący...
 16. PIT-2K (8) - Formularz do rozliczenia za 2014, 2015 i 2016 r. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Dz.U. 2014, poz. 1597 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015...
 17. PIT-3 (4) - Formularz do rozliczenia za 2013, 2014, 2015 i 2016 r. Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych...
 18. PIT-36 (22) - Formularz do rozliczenia za 2015 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 3) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 19. PIT-36L (11) - Formularz do rozliczenia za 2015 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 5)
 20. PIT-37 (22) - Formularz do rozliczenia za 2015 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 21. PIT-38 (11) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2016 i 2017 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 22. PIT-39 (7) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2016 i 2017 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 6) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 23. PIT-40 (22) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2016 i 2017 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 1) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r....
 24. PIT-40A/11A (18) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Dz.U. 2015, poz. 160 Formularz obowiązuje od dnia 14 lutego 2015 r.
 25. PIT-4R (6) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 5) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 26. PIT-6 (12) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu Dz.U. 2015, poz. 1998...
 27. PIT-8AR (6) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 7) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 28. PIT-8C (8) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016...
 29. PIT/B (14) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2016 i 2017 r. Dz.U. 2015 poz. 2001 (załącznik 10) Wzór obowiązuje od dnia 1...
 30. PIT-CFC (2) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. 2015, poz. 2062...
 31. PIT/D (25) - Formularz do rozliczenia za 2015 r. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych Dz.U. 2015, poz. 1993 (załącznik 7) i Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 7) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 32. PIT/M (7) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w 2016 i 2017 r. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 9) Wzór...
 33. PIT/O (21) - Formularz do rozliczenia za 2015 r. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 1993 (załącznik 6) i Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 8) Wzór obowiązujący od dnia 1...
 34. PIT-R (18) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich Dz.U. 2015, poz. 1998 (załącznik 10) Wzór obowiązujący od dnia 1...
 35. PIT/Z (6) - Formularz do rozliczenia za 2015 i 2016 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy w 2016 i...
 36. PIT/ZG (5) - Formularz do rozliczenia za 2014, 2015 i 2016 r. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku. Dz.U. 2015, poz. 2001 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.