Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Finansów

Formularze:
 1. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 2. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (3)
 3. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (1)
 4. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (2)
 5. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (4)
 6. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 2)
 7. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru - Dz.U. 2010 Nr 125, poz. 846
 8. Informacja o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 8)
 9. Karta kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 1076 (załącznik 3)
 10. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 15)
 11. Karta przebiegu gotowania warki - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 12)
 12. Księga kontroli alkoholu etylowego powrotnego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 4)
 13. Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 2)
 14. Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 5)
 15. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 9)
 16. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 7)
 17. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 3)
 18. Księga kontroli przychodu i rozchodu piwa - Dz.U. 2014, poz. 1660
 19. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 6)
 20. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 16)
 21. Księga rewizyjna magazynu alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 10)
 22. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)
 23. Metryczka nastawu - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 14)
 24. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 246
 25. Oświadczenie mieszkaniowe - Dz.U. 2010 Nr 202, poz. 1338
 26. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581
 27. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 28. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)
 29. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego - Dz.U. 2009 Nr 191, poz. 1482
 30. Protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 11)
 31. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 1)
 32. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)
 33. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 34. PzS - Przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 18)
 35. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 3)
 36. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich - Dz.U. 2014, poz. 1685
 37. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2014, poz. 1038 (załącznik 1)
 38. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2014, poz. 1038 (załącznik 2)
 39. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2014, poz. 1038 (załącznik 3)
 40. Rozliczenie dotacji przedmiotowych - Dz.U. 2010 Nr 166, poz. 1123
 41. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 1)
 42. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)
 43. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)
 44. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 45. Świadectwo zawodowe - Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)
 46. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 47. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 48. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 49. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 50. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 51. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 52. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa - Dz.U. 2014, poz. 1355
 53. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł. - Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112
 54. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 55. WzS - Wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 17)
 56. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)
 57. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)
 58. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)
 59. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)
 60. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 61. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 62. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 63. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)
 64. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)
 65. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych - Dz.U. 2014, poz. 1068
 66. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 67. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 68. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.