Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe > ZUS >

Formularze ubezpieczeniowe

Formularze:
 1. ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 15)
 2. ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe Dz.U. 2013, poz. 878 (załącznik 4)
 3. ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 12)
 4. ZUS RMUA - Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 5. ZUS RSA - Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 14)
 6. ZUS RZA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 13)
 7. ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 11)
 8. ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 10)
 9. ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 2)
 10. ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 7)
 11. ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 8)
 12. ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 4)
 13. ZUS ZLA - Zaświadczenie lekarskie Dz.U. 2013, poz. 229 (załącznik 1)
 14. ZUS ZLA/K - Zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS Dz.U. 2013, poz. 229 (załącznik 2)
 15. ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 6)
 16. ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 17)
 17. ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 1)  
 18. ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 9)
 19. ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 5)
 20. ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 3)

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!