Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe > Finanse w firmie >

Bilanse

Formularze:
 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 5)
 2. Bilans jednostki mikro - Dz.U. 2014 poz. 1100
 3. Bilans jednostki sprawozdawczej
 4. Bilans jednostki sprawozdawczej (format A3)
 5. Bilans jednostki sprawozdawczej (wersja 2-stronicowa, aktywa i pasywa na oddzielnych stronach)
 6. Bilans klubu sportowego
 7. Bilans placówki - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 6)
 8. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 9)
 9. Informacja dodatkowa do bilansu (przykładowy wzór)
 10. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 11. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 12. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - wersja 1-stronicowa
 13. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - wersja A3
 14. Rachunek wyników klubu sportowego
 15. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 7)
 16. Rachunek zysków i strat jednostki mikro - Dz.U. 2014 poz. 1100
 17. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
 18. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - wersja 1-stronicowa
 19. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 20. Skonsolidowany Bilans - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 2)
 21. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 10)
 22. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 4a)
 23. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 4b)
 24. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 3a)
 25. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 3b)
 26. Sprawozdanie miesięczne (MRF-01) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 3)
 27. Sprawozdanie o skonsolidowanych wymogach kapitałowych (SWK) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 4), plik 'doc_6810-1' ma zastosowanie do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2012 r.
 28. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 8)
 29. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 30. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 5)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.