Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe > Finanse w firmie >

Bilanse

Formularze:
 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 5)
 2. Bilans jednostki sprawozdawczej
 3. Bilans jednostki sprawozdawczej (format A3)
 4. Bilans jednostki sprawozdawczej (wersja 2-stronicowa, aktywa i pasywa na oddzielnych stronach)
 5. Bilans klubu sportowego
 6. Bilans placówki - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 6)
 7. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 9)
 8. Informacja dodatkowa do bilansu (przykładowy wzór)
 9. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 10. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 11. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - wersja 1-stronicowa
 12. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - wersja A3
 13. Rachunek wyników klubu sportowego
 14. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 7)
 15. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
 16. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - wersja 1-stronicowa
 17. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 18. Skonsolidowany Bilans - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 2)
 19. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 10)
 20. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 4a)
 21. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 4b)
 22. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 3a)
 23. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 3b)
 24. Sprawozdanie miesięczne (MRF-01) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 3)
 25. Sprawozdanie o skonsolidowanych wymogach kapitałowych (SWK) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 4), plik 'doc_6810-1' ma zastosowanie do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2012 r.
 26. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 8)
 27. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 28. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 5)

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.