Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe > Finanse w firmie >

Bilanse

Formularze:
 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 5)
 2. Bilans jednostki małej - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 2a) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Bilans dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 3. Bilans jednostki mikro - Dz.U. 2014 poz. 1100
 4. Bilans jednostki sprawozdawczej - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 1a) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 5. Bilans klubu sportowego
 6. Bilans placówki - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 6)
 7. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 9)
 8. Informacja dodatkowa do bilansu (przykładowy wzór)
 9. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 1e) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 10. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 1f) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 11. Rachunek wyników klubu sportowego
 12. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 7)
 13. Rachunek zysków i strat jednostki małej (wariant kalkulacyjny) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 2b) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dla jednostek małych korzystających z uproszczeń...
 14. Rachunek zysków i strat jednostki małej (wariant porównawczy) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 2c) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) dla jednostek małych korzystających z uproszczeń...
 15. Rachunek zysków i strat jednostki mikro - Dz.U. 2014 poz. 1100
 16. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 17. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 1c) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 18. Skonsolidowany Bilans - Formularz obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 1957 (załącznik 2) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 19. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 10)
 20. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 4a) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 21. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 4b) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 22. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - Formularz obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 1957 (załącznik 3a) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych...
 23. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Formularz obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 1957 (załącznik 3b) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 24. Sprawozdanie miesięczne (MRF-01) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 3)
 25. Sprawozdanie o skonsolidowanych wymogach kapitałowych (SWK) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 4), plik 'doc_6810-1' ma zastosowanie do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2012 r.
 26. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2013, poz. 289 (załącznik 8)
 27. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - Podstawa prawna:  Dz.U. 2015, poz. 1333 (załącznik 1d) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 28. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 5) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>