Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularze:
 1. Dokument wycofania - Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1289
 2. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych - Dz.U. 2008 Nr 228, poz. 1516 (2)
 3. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych - Dz.U. 2008 Nr 228, poz. 1516 (1)
 4. Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi / Ewidencja leczenia zwierząt - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 1)
 5. Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 2)
 6. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY ROLNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 1)
 7. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY SADOWNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 3)
 8. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY WARZYWNE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 2)
 9. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 10. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 2)
 11. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 12. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 6)
 13. Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa
 14. Protokół kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży - Dz.U. 2011 Nr 104, poz. 611
 15. Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin - Dz.U. 2013, poz. 1512
 16. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych - Dz.U. 2014, poz. 102 (załącznik 3b)
 17. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych - Dz.U. 2014, poz. 102 (załącznik 3a)
 18. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną - Dz.U. 2012, poz. 128
 19. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 20. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 4)
 21. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 22. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 8)
 23. RRW-1 - Sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin (2009 r.)
 24. RRW-10 - Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych (2009 r.)
 25. RRW-11 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji...
 26. RRW-12 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (2009 r.)
 27. RRW-13 - Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2008 r. (objaśnienia w pliku doc.2681-1.pdf)
 28. RRW-16 - Sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego (2008/2009 r.)
 29. RRW-17 - Sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic
 30. RRW-26 - Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych (objaśnienia w pliku doc_5004-1.pdf)
 31. RRW-27 - Sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych (objaśnienia w pliku doc_5005-0.pdf)
 32. RRW-28 - Sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego (2009 r.)
 33. RRW-8 - Sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (2009 r.)
 34. RRW-9 - Sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych (2009 r.)
 35. Świadectwo fitosanitarne - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 1 i 3)
 36. Świadectwo fitosanitarne w przypadku reeksportu - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 2 i 4)
 37. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chroniona nazwa pochodzenia) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 1)
 38. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 2)
 39. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych - Dz.U. 2011 Nr 138, poz. 812
 40. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych - Dz.U. 2011 Nr 134, poz. 785
 41. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym - Dz.U. 2011 Nr 226, poz. 1364
 42. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej - Dz.U. 2011 Nr 246, poz. 1471
 43. Wniosek o dofinansowanie kosztów zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego - Dz.U. 2013, poz. 752 (załącznik 2)
 44. Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego - Dz.U. 2014, poz. 292
 45. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska - Dz.U. 2013, poz. 457
 46. Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych - Dz.U. 2011 Nr 167, poz. 996
 47. Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym - Dz.U. 2013, poz. 1269
 48. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1259

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Autor: Zespół PIT.p (23-04-2014 09:24:49)
Temat: do ALEXAN
Obliczenia w kalkulatorze zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) nie zmieniły się od zeszłego roku. Może Pan zatem śmiało stosować...pokaż całą treść
Obliczenia w kalkulatorze zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) nie zmieniły się od zeszłego roku. Może Pan zatem śmiało stosować kalkulator na 2014 rok - do obliczania danych za 2013 rok. zwiń
Autor: ALEXAN (22-04-2014 23:15:05)
Temat: rok 2013
Chciałabym zakupić szablon z roku 2013
Autor: PODATNIK (17-04-2014 13:41:24)
Temat: VAT 26
CIEKAWE CO W TYM FORMULARZU ZLICZACIE??? I CZEMU ZA EXCEL'OWA WERSJE ZADACIE PIENIEDZY? DZIADOSTWO!
Autor: PIT.pl (17-04-2014 13:38:41)
Temat: do Kramer
Szanowny Panie, kalkulator jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność, jak również dla rozpoczynających działalność z obniżoną składką ZUS. Wyliczenia oparte są na kwotach podanych przez podatnika. Jeżeli...pokaż całą treść
Szanowny Panie, kalkulator jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność, jak również dla rozpoczynających działalność z obniżoną składką ZUS. Wyliczenia oparte są na kwotach podanych przez podatnika. Jeżeli chodzi o składki zdrowotne to podstawa wyliczenia jest taka sama dla osób prowadzących działalność i osób rozpoczynających (w 2014 r. wynosi 3004,48 zł). Składka, która podlega wpłacie do ZUS wynosi 270,40 zł. Z wpisanych kwot wyliczana jest kwota składki potrącanej z podatku. O ile podatnik wpisze nieprawidłową kwotę podstawy wyliczenia, to oczywiście kwota potrącona z podatku będzie nieprawidłowa. Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne - arkusz nie wylicza sam kwoty składek - muszą być one wpisane przez podatnika, w wysokości jaką odprowadza do ZUS.zwiń
Autor: kramer (16-04-2014 23:15:50)
Temat: NOWI przedsiebiorcy
czy kalkulator "Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)" pawidłowo oblicza skladke mozliwa do odliczniea za ZUS ub. zdrowotne dla NOWYCH przedsiebiorcow?...pokaż całą treść
czy kalkulator "Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)" pawidłowo oblicza skladke mozliwa do odliczniea za ZUS ub. zdrowotne dla NOWYCH przedsiebiorcow? bo chyba niezwiń
Autor: Grzegorz Skrzeczek (16-04-2014 18:59:11)
Temat: Rozliczenie pitu za rok 2013
Wg komputera.
Autor: Administrator (14-04-2014 09:57:07)
Temat: do Piotr Bieńkowski
Panie Piotrze prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem formularzy. On najszybciej udzieli pomocy. Podajemy numer telefonu: 22 257 81 40
Autor: Piotr Bieńkowski (14-04-2014 09:46:05)
Temat: Rozjeżdża się
Kupiłem formularz, ale na ekranie wszystkie kratki do zaznaczania x-em się poprzesuwały. Mogę przesłać screena jak dostanę adres e-mail.
Autor: PIT.pl (07-04-2014 08:48:15)
Temat: do Mirek
Proszę o kontakt z biurem obsługi pod numerem telefonu 22 257 81 40. Postaramy się pomóc....pokaż całą treść
Proszę o kontakt z biurem obsługi pod numerem telefonu 22 257 81 40. Postaramy się pomóc. zwiń
Autor: Mirek (05-04-2014 15:52:29)
Temat: Deklaracje
Dwa SMS-y zostały wysłane a hasła jak nie było tan i nie ma.
Autor: Zygmunt WARDA (04-04-2014 13:50:58)
Temat: Aktywne formularze CIT- 8
Są bardzo poręcznymi dokumentami, za których darmowe udostępnienie dziękuje. z poważaniem Z. Warda...pokaż całą treść
Są bardzo poręcznymi dokumentami, za których darmowe udostępnienie dziękuje. z poważaniem Z. Warda zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz