Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularze:
 1. Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt kopytnych - Dz.U. 2015, poz. 98 (załącznik 1)
 2. Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt zającowatych - Dz.U. 2015, poz. 98 (załącznik 2)
 3. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 1) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 1)
 4. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 2) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 2)
 5. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 3) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 3)
 6. Dokument przewozowy dotyczący zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów - Dz.U. 2016, poz. 1280 Formularz obowiązuje od dnia 8 grudnia 2005 r.
 7. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych - Dz.U. 2014, poz. 1775 (załącznik 2)
 8. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych - Dz.U. 2014, poz. 1775 (załącznik 1)
 9. Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi / Ewidencja leczenia zwierząt - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 1)
 10. Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 2)
 11. Kwit rozchodu żywego inwentarza
 12. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY ROLNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 1)
 13. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY SADOWNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 3)
 14. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY WARZYWNE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 2)
 15. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 16. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 2)
 17. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 18. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 6)
 19. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny - Dz.U. 2015, poz. 392 (załącznik 1)
 20. Protokół kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży - Dz.U. 2011 Nr 104, poz. 611
 21. Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin - Dz.U. 2013, poz. 1512
 22. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 4)
 23. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych - Dz.U. 2016, poz. 398 (załącznik 3)
 24. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną - Dz.U. 2016, poz. 1314 Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2016 r.
 25. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 26. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 4)
 27. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 28. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 8)
 29. RRW-1 - Sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin (2009 r.)
 30. RRW-10 - Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych (2009 r.)
 31. RRW-11 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji...
 32. RRW-12 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (2009 r.)
 33. RRW-13 - Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2008 r. (objaśnienia w pliku doc.2681-1.pdf)
 34. RRW-16 - Sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego (2008/2009 r.)
 35. RRW-17 - Sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic
 36. RRW-26 - Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych (objaśnienia w pliku doc_5004-1.pdf)
 37. RRW-27 - Sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych (objaśnienia w pliku doc_5005-0.pdf)
 38. RRW-28 - Sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego (2009 r.)
 39. RRW-8 - Sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (2009 r.)
 40. RRW-9 - Sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych (2009 r.)
 41. Świadectwo fitosanitarne - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 1 i 3)
 42. Świadectwo fitosanitarne w przypadku reeksportu - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 2 i 4)
 43. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chroniona nazwa pochodzenia) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 1)
 44. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 2)
 45. Świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt
 46. Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni - Dz.U. 2016, poz. 307
 47. Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni - Dz.U. 2015, poz. 2269
 48. Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni - Dz.U. 2015, poz. 301
 49. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych - Dz.U. 2011 Nr 138, poz. 812
 50. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych - Dz.U. 2011 Nr 134, poz. 785
 51. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym - Dz.U. 2016, poz. 725 Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2016 r.
 52. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej - Dz.U. 2011 Nr 246, poz. 1471
 53. Wniosek o dofinansowanie kosztów zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego - Dz.U. 2013, poz. 752 (załącznik 2)
 54. Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego - Dz.U. 2014, poz. 292
 55. Wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. - Dz.U. 2014, poz. 1555 (załącznik 1)
 56. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska - Dz.U. 2013, poz. 457
 57. Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych - Dz.U. 2011 Nr 167, poz. 996
 58. Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym - Dz.U. 2015, poz. 1429
 59. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1259

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.