Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formularze:
 1. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 1) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 1)
 2. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 2) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 2)
 3. Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych (KATEGORIA 3) - Dz.U. 2014, poz. 1222 (załącznik 3)
 4. Dokument wycofania - Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1289
 5. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych - Dz.U. 2014, poz. 1775 (załącznik 2)
 6. Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych - Dz.U. 2014, poz. 1775 (załącznik 1)
 7. Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi / Ewidencja leczenia zwierząt - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 1)
 8. Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi - Dz.U. 2011 Nr 224, poz. 1347 (załącznik 2)
 9. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY ROLNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 1)
 10. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY SADOWNICZE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 3)
 11. Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY WARZYWNE - Dz.U. 2013, poz. 788 (załącznik 2)
 12. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 13. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 2)
 14. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 15. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 6)
 16. Protokół kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży - Dz.U. 2011 Nr 104, poz. 611
 17. Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin - Dz.U. 2013, poz. 1512
 18. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych - Dz.U. 2014, poz. 102 (załącznik 3b)
 19. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych - Dz.U. 2014, poz. 102 (załącznik 3a)
 20. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną - Dz.U. 2012, poz. 128
 21. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 22. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 4)
 23. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 24. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 8)
 25. RRW-1 - Sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin (2009 r.)
 26. RRW-10 - Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych (2009 r.)
 27. RRW-11 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji...
 28. RRW-12 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (2009 r.)
 29. RRW-13 - Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2008 r. (objaśnienia w pliku doc.2681-1.pdf)
 30. RRW-16 - Sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego (2008/2009 r.)
 31. RRW-17 - Sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic
 32. RRW-26 - Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych (objaśnienia w pliku doc_5004-1.pdf)
 33. RRW-27 - Sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych (objaśnienia w pliku doc_5005-0.pdf)
 34. RRW-28 - Sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego (2009 r.)
 35. RRW-8 - Sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (2009 r.)
 36. RRW-9 - Sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych (2009 r.)
 37. Świadectwo fitosanitarne - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 1 i 3)
 38. Świadectwo fitosanitarne w przypadku reeksportu - Dz.U. 2013, poz. 636 (załącznik 2 i 4)
 39. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chroniona nazwa pochodzenia) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 1)
 40. Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne) - Dz.U. 2012, poz. 25 (załącznik 2)
 41. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych - Dz.U. 2011 Nr 134, poz. 785
 42. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych - Dz.U. 2011 Nr 138, poz. 812
 43. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym - Dz.U. 2011 Nr 226, poz. 1364
 44. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej - Dz.U. 2011 Nr 246, poz. 1471
 45. Wniosek o dofinansowanie kosztów zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego - Dz.U. 2013, poz. 752 (załącznik 2)
 46. Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego - Dz.U. 2014, poz. 292
 47. Wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. - Dz.U. 2014, poz. 1555 (załącznik 1)
 48. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska - Dz.U. 2013, poz. 457
 49. Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych - Dz.U. 2011 Nr 167, poz. 996
 50. Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym - Dz.U. 2014, poz. 1086
 51. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1259

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.