Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

PFRON

Podkategorie:
Formularze:
 1. DEK-I-0 - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularz nie wykonuje samoczynnie obliczeń. Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 1)
 2. DEK-I-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularz nie wykonuje samoczynnie obliczeń. Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 2)
 3. DEK-I-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularz nie wykonuje samoczynnie obliczeń Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 3)
 4. DEK-II-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularz nie wykonuje samoczynnie obliczeń. Dz.U. 2013, poz. 553 (załącznik 1)
 5. DEK-II-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularz nie wykonuje samoczynnie obliczeń. Dz.U. 2013, poz. 553 (załącznik 2)
 6. DEK-I-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat (PFRON) Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 9)
 7. DEK-R - Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat (PFRON) Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 7)
 8. DEK-W - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 6)  
 9. DEK-Z - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna  (PFRON) Dz.U. 2013, poz. 32 (załącznik 8)
 10. INF-1 - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2014, poz. 809 (załącznik 1) Formularz nie wykonuje automatycznie obliczeń.
 11. INF-2 - Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2014, poz. 809 (załącznik 3)
 12. INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych Formularz nie zawiera automatycznych obliczeń Dz.U. 2014, poz. 370 (załącznik 1)
 13. INF-F wraz z załącznikiem INF-F-P - Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zobowiązanych do tych wpłat - Dz.U. 2005 Nr 214, poz. 1811
 14. Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (8)
 15. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (7)
 16. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (3)
 17. INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (1)
 18. INF-WZ - Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (2) 
 19. INF-Z - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacja ewidencyjna Dz.U. 2014, poz. 809 (załącznik 2)
 20. INF-ZPCh-ZAZ - Zbiorcza informacja półroczna dotycząca wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej Dz.U. 2008, nr 30, poz. 180
 21. Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (4)
 22. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (13)
 23. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (11)
 24. Roczna informacja dla wojewody o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (12)
 25. Wn-D - Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Formularz nie zawiera automatycznych obliczeń Dz.U. 2014, poz. 370 (załącznik 2)
 26. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (2)
 27. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (1)
 28. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (5)
 29. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (9)
 30. Wn-KZ - Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych - Dz.U. 2011 nr 62 poz. 316
 31. Wn-O - Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dz.U. 2014, poz. 847 Wzór obowiązuje od dnia 30 czerwca 2014...
 32. Wn-U-A - Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników Dz.U. 2014, poz. 853 (załącznik 2)
 33. Wn-U-G - Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. 2014, poz. 853 (załącznik 1)
 34. Wn-W - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz.U. 2014, poz. 824 Wzór obowiązuje od dnia 30 czerwca 2014 r.
 35. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (6)
 36. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (10)

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.