Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

PFRON

Podkategorie:
Formularze:
 1. DEK-I-0 - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 2. DEK-I-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 3. DEK-I-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2017, poz. 2091 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. Wzór nie wykonuje...
 4. DEK-II-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 5. DEK-II-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 6. DEK-II-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.
 7. DEK-I-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r....
 8. DEK-R - Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 9. DEK-W - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2016, poz. 956 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.
 10. DEK-Z - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna  (PFRON) Dz.U. 2017, poz. 2091 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 11. INF-1 - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2017, poz. 2103 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. Formularz nie wykonuje...
 12. INF-1-u - Informacja miesięczna o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. 2016, poz. 928 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 13. INF-2 - Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2017, poz. 2103 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 14. INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2016, poz. 951 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r....
 15. INF-F wraz z załącznikiem INF-F-P - Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zobowiązanych do tych wpłat - Dz.U. 2005 Nr 214, poz. 1811
 16. Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (8)
 17. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (7)
 18. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (3)
 19. INF-U - Informacja o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. 2016, poz. 928 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 20. INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (1)
 21. INF-WZ - Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (2) 
 22. INF-Z - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacja ewidencyjna Dz.U. 2017, poz. 2103 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r....
 23. INF-ZPCh-ZAZ - Zbiorcza informacja półroczna dotycząca wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej Dz.U. 2008, nr 30, poz. 180
 24. Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (4)
 25. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (13)
 26. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (11)
 27. Roczna informacja dla wojewody o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (12)
 28. Wn-D - Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2016, poz. 951 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Wzór nie wykonuje...
 29. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (2)
 30. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (1)
 31. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (5)
 32. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (9)
 33. Wn-KZ - Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2014, poz. 1987
 34. Wn-O - Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Dz.U. 2015, poz. 102 Wzór obowiązuje od dnia 30 czerwca 2014...
 35. Wn-U-A - Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników Dz.U. 2016, poz. 1758 (załącznik 2) Formularz...
 36. Wn-U-G - Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. 2016, poz. 1758 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 37. Wn-W - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz.U. 2015, poz. 93 Wzór obowiązuje od dnia 30 czerwca 2014 r.
 38. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (6)
 39. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (10)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.