PITy roczne 2007

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT/O inne ulgi

PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku  w roku podatkowym - to załącznik do formularzy PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Nie wszystkie odliczenia są ujmowane w PIT/O, część z nich odliczamy bezpośrednio w PIT rocznym, w formularzu głównym, np. PIT-36:

  • składki ZUS;
  • straty;
  • zapłacony za granicą podatek;
  • 1% na organizację pożytku publicznego.

Imienne bilety miesięczne pracowników to nie odliczenie, ale koszt, ujmujemy je w rubrykach dotyczących dochodu ze stosunku pracy.

W przypadku małżonków, jeżeli rozliczają się wspólnie - składają jeden PIT/O, jeżeli odrębnie - dwa, każdy dołącza swój PIT/O do swojego zeznania rocznego.

Jeżeli podatnik dokonuje wielu darowizn i nie zmieści w jednym PIT/O danych obdarowanych, wówczas powinien wypełnić kolejny PIT/O, wpisując w nim jedynie swoje dane z NIP oraz kwotę darowizny i dane obdarowanego. W takim wypadku załączniki należy ponumerować w rubryce 4. Numerem 1 będzie załącznik z wypełnioną częścią B lub C. Darowizn nie trzeba ujmować w załączniku PIT/O i pierwszym i kolejnych w układzie chronologicznym, nie ma to znaczenia.

 

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
PIT/O Informacja o odliczenia od dochodu (przychodu) i od podatku Objaśnienia

Jak wypełnić PIT/O

Darowizny odliczane wg ustawy o PIT: pożytek publiczny, kult religijny, krew.

Darowizny odliczane na podstawie innych ustaw (kościelne).

Ulga rehabilitacyjna (również niektóre remonty nieruchomości).

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Użytkowanie Internetu w domu.

Ulga na nowe technologie (tylko firmy).

Ulga uczniowska (tylko firmy).

Ulga na opiekunkę i pomoc domową.

Ulga prorodzinna (z tytułu wychowywania dzieci).

Co można odliczyć zdaniem urzędów skarbowych i ministerstwa finansów?

Gdzie i jak złożyć zeznanie roczne?

Pobierz formularze podatkowe albo program do wypełniania PITów.

Masz problem?

Zadaj pytanie naszej redakcji albo zamów opinię doradcy podatkowego.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 02-12-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz